Search billions of records on Ancestry.com
   

Cow y ka Town
(a branch of So wok co lo)

Image: 1   2

No. Names of Heads of Families Males Females Slaves Total remarks
1 Yo ho lo Micco 5 2   7  
2 E marth lar Tus tun nuck ee 1 3   4  
3 E marth lo che 2 2   4  
4 Chot to mic co che 3 3   6  
5 Kose Hatch ee Marthlar 1 3   4  
6 Po fore te 1 3   4  
7 Par sock Emarthlar 2 2   4  
8 Oke o larth le Ne har 3 3   6  
9 Ha li ke 1 2   3  
10 Oke pis Harjo 1 1   2  
11 O lar tar mee? coo che 2 1   3  
12 Me se pe 3 3   6  
13 Tup pe ye che 1 1   2  
14 Oke o lart Harjo 2 3   5  
15 Yar har Lar ne 4 1   5  
16 Ot to se 2 3   5  
17 E sar ke 1 1   2  
18 Tol lar Lar ke 1 1   2  
19 Chart o Lus te 1 1   2  
20 Char ley 2 3   5  
21 Se me no ke 1 2   3  
22 Tal la see Harjo 1 1   2  
23 Tar ho yile te 1 1   2  
24 Ke ni ke 2 2   4  
25 Ki o ge 2 1   3  
26 Fan ny 2 1   3 wife of Sear Hardridge
27 Ar che we 1 3   4  
28 Le te che 1 1   2  
29 Ki yar le   2   2  
30 Fose Hatch ee Yoholo 2 2   4  
31 Pass kove Harjo 1 2   3  
32 Solt ho ye 1 2   3  
33 Yat to war Harjo 2 2   4  
34 Ko we Harjo 4 1   5  
35 Char lo Harjo 1 1   2  
36 Ho mar ho eath le 3 1   4  
37 O yar fope ke 3 1   4  
38 Thlath lo Harjo 1 1   2  
39 Wun char nar se 1 2   3  
40 George E Hat ke 1 1   2  
41 Yan o se 1 2   3  
42 Ben 1 2   3  
43 Kar par ye 1 3   4  
44 Hitch ho ye   2   2  
45 Mark te (alias War kar poo chas se) 2 1   3