Search billions of records on Ancestry.com
   

Schueler Relations:  Dzickiewicz Family

compiled by Steve Wilson, last updated November 25, 2015.
Back to Wilson's Family History.


Descendants

Outline
Our Descent

Documentation

Johann Dzickiewicz (b. c. 1760): m. Catherine Gorzkiewiczovna (b. c. 1787)
  • 17 Jan. 1811, Joannes Dzickiewicz, age 51, widower, & Catarina Gorzkiewickowna, age 24, maiden, wit: Josephus Dmochowski & Christiany Wtost [Poland, Torun, Parish St. James, Registry Books, Marriages]
  • 26 May 1811, Teophila, born 14 May 1811 at Nova Civitas, baptized 26 May 1811, parents Joannes Dzidzkiewicz & Catharina Gorzkiewiczowna, wit: Josephus Haniszewski & Regina Dulinska [Poland, Torun, Parish St. James, Registry Books, Baptisms]
  • 27 Jan. 1835, Melchior Wisniewski, unterofficier, widower, age 30, & Theophila Dzidzkiewicz, age 24, filia Joannes Dzidzkiewicz & Catharine Gorzkiewiczorona, both catholic, wit: Thomas Remiszewski & --- Wetkowski [Poland, Torun, Parish St. James, Registry Books, Marriages]