Search billions of records on Ancestry.com
   
De NOE Familie in en om het Meetjesland This page in English

A I     Jan No

zoon van Hendrik, broer van Matthias (B I)Petrus (C I) en Hendrik (D I)
 

Van Jan No, filius Hendrik weten we uiterst weinig.  Vermoedelijk zijn hij en zijn vrouw vroeg gestorven: we vonden nochtans nergens een staat van goed, ook niet in de omstreken van Boekhoute.

Een staat van goed is een beschrijving van de inboedel, opgemaakt bij het overlijden van een volwassene die enerzijds bezittingen had, en anderzijds erfgenamen of kinderen had die minderjarig waren.

Het feit dat we geen staat gevonden hebben, wil niet noodzakelijk zeggen dat er geen gemaakt is: hij kan ook verloren gegaan zijn in (zee-)water of in een vuurzee, maar hij kan evengoed ergens in een archiefdepot van Zeeuws-Vlaanderen zitten.  Bij de grensgemeenten is dat niet zo verwonderlijk.

Zoals we uitlegden in de Inleiding vonden we van hem zeker n zoon, nl. Joannes No, wiens levensloop we hier bespreken.

Naar het begin van deze blz.
Home-blz - Overzicht - Inhoudstafel
Index - Doorzoek deze website - Vragen-blz

MijnPlatteland homepage


Meest recente bijwerking van deze blz : 27 September 2017

counter