Search billions of records on Ancestry.com
   
Romano Tondat's foto's van ons Meetjesland This page in English

Copyright Nota

 

Copyright © Romano Tondat, 1962-1975.
Alle rechten voorbehouden.  Geen van deze foto's en niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanish, door fotokopiŽn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

All rights reserved.  None of these pictures and no part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the author.

Gedrukte kopijen van deze foto's kunnen niet besteld worden. Sorry.

Top van deze blz.
Onze home page van de foto's van Romano Tondat
De officiŽle webstek van de Tondat bedrijven in Eeklo
Onze Meetjesland Welkomblz
Tijdschrift "Ons Meetjesland"

[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] counter