Search billions of records on Ancestry.com
   

The Cauwels family from Maldegem

The funeral cards of Eduard Cauwels and Leonie Roels
De doodsbeeldjes van Eduard Cauwels en Leonie Roels

 
 

If you click on one of these pictures
you should get a larger sized copy of it in a new window.
To come back here just close that new window.

Als u op één van die beeldjes klikt
zou u een grotere versie ervan moeten zien in een nieuw venster.
Sluit dat nieuw venster om naar hier terug te komen.

On the Cauwels family from Maldegem
Over de Cauwels familie van Maldegem

We are most grateful to Mr. Armand Buysse from Maldegem
for sharing these documents with us.

Met onze beste dank aan de Heer Armand Buysse van Maldegem
om deze documenten met ons te delen.

Our Meetjesland home page
www.mijnplatteland.com

MijnPlatteland homepage


Most recent update: 04 March 2017