Search billions of records on Ancestry.com
   

The Cauwels family from Maldegem

The funeral card of  Georges Cauwels
Het doodsbeeldje van Georges CauwelsIf you click on one of these pictures
you should get a larger sized copy of it in a new window.
To come back here just close that new window.

Als u op één van die beeldjes klikt
zou u een grotere versie ervan moeten zien in een nieuw venster.
Sluit dat nieuw venster om naar hier terug te komen.
 

On the Cauwels family from Maldegem
Over de Cauwels familie van Maldegem

We are most grateful to Mr. Armand Buysse for allowing us to scan the originals
and for sharing these documents with us.

Met onze beste dank aan de Heer Armand Buysse die ons toeliet de originelen te scannen
en voor zijn toestemming om die dingen hier met ons te delen.


Most recent update: 04 March 2017