Search billions of records on Ancestry.com
   
 

Returns for the Sixteenth Eighteen-Penny Tax
for the County of Lancaster - 1773.
From Pennsylvania Archives Third Series, Volume XVII, pp. 412 - 4423.
Listed exactly as they appear in Pennsylvania Archives.


Lebanon township.

NAME                   ACRES  HORSES  CATTLE  SERVANTS  TAX

Arnold, John,           100     2       2       ..      6 .0
Abmier, Melcher,        100     2       2       ..      3 .0
Aderho]t, Peter,         ..     1       2       ..      2 .6
Arnd, Chas., brewer,     ..     ..      1       ..      2 .0
Beistle, Andrew,         ..     ..      ..      ..      2 .0
Brenner, John,           ..     ..      1       ..      2 .0
Bailer, David,          250     4       4       1      1.0.0
Bulman, Fred'k,          ..     1       1       ..      2 .0
Bichel, Jacob,           ..     ..      1       ..      2 .0
Bibot, Daniel,           ..     2       l       ..      2 .6
Beck, Christ'n,          ..     ..      1       ..      2 .0
Bowman, John,            ..     ..      1       ..      2 .0
Bertlin, Eman'l,         ..     ..      ..      ..      2 .0
Beller, Henry,           ..     ..      1       ..      2 .6
Bolin, Robert,           ..     1       ..      ..      2 .6
Biller, Simon,           ..     1       1       ..      2 .0
Bendt, Christian,       200     3       4       ..     17 .0
Backestoes, John,       150     2       3       ..      4 .6
Brentzer, Mich'l,       120     2       2       ..      4 .0
Bultz, Jacob,           150     2       3       ..      7 .0
Borgad, Adam,           100     3       4       ..      6 .0
Belmedick, Peter,       100     3       4       ..      7 .0
Borgar, Mathias,        150     3       2       ..      7 .6
Brenisen, Jacob,        100     2       1       ..      5 .6
Bruckbell, Peter,       200     4       3       ..      9 .0
Boltz, Michael,         160     2       3       ..      7 .0
Bayer, Philip,          100     3       2       ..      4 .6
Beal, Daniel,            ..     ..      ..      ..      3 .0
Bruckbel, Nicho's,      100     4       2       ..     15 .0
Behm, Jacob,            300     4       3       ..   1 .0 .0
Bauman, Abraham,        160     2       2       ..      7 .6
Becker, Peter,           ..     ..      1       ..      2 .0
Breckbill, John,        140     2       2       ..      7 .6
Beckly, Jacob,            4     ..      1       ..      2 .6
Brand, Isaac,            50     1       2       ..      3 .6
Bomberger, Joseph,      160     4       4       ..     17 .0
Bowman, Henry,          140     3       3       ..   1 .1 .0
Backman, John,          200     3       6       ..   1 .2 .6
Backman, Mich'l, m.,    250     4       6       ..   1 .5 .0
Burkholter, John,       160     4       5       ..     10 .0
Burkholter, Christ'n,   250     4       4       ..     12 .6
Burkholter, Ulrick,     160     4       5       ..     10 .0
Becher, Jacob, Wid'r,   150     2       3       ..      7 .6
Blecher, Jost,          300     2       1       ..      8 .0
Blauch, Christ'n,       167     4       4       ..     10 .0
Devlir, Anthony,         50     1       1       ..      2 .6
Dennis, Philip,         150     2       2       ..      7 .6
Deal, Jacob,            200     4       3       ..     12 .0
Domas, Dirst,           280     4       5       1    1.10 .0
Detwiller, John,        100     3       3       ..     10 .0
Dealer, Caspar,         100     4       4       ..     14 .0
Dusinger, Paul,         200     4       4       ..      7 .6
Deets, John,             70     2       2       ..      4 .0
Downer, John,           240     4       4       ..     17 .0
Dorst, Peter,            ..     ..      1       ..      2 .0
Dishung, David,          ..     ..      ..      ..      2 .0
Dietrich, George,        ..     1       1       ..      2 .6
Dehaas, Philip, Esq'r,   ..     1       1       1       7 .6
Doups, John,             ..     ..      ..      ..      3 .0
Endres, Peter,          150     2       3       ..      7 .0
Ebersohl, John,         150     4       2       ..     12 .0
Ebey, Henry,            160     3       2       ..   1 .0 .0
Ebey, George,            75     2       2       ..      8 .0
Ellinger, George,       100     4       4       ..      6 .0
Ebersohl, Abraham,      160     4       4       ..   1 .0 .0
Eshelman, Peter, m.,    150     3       4       ..      11.0
Ellenberger, John,      200     4       6       ..     15 .0
Ellenberger, Jacob,     230     4       4       ..     12 .0
Eyer, Jacob, m.,        180     4       4       ..     10 .0
Ettar, Gerhart,         160     3       4       ..      9 .0
Eversohl, Abraham,       70     2       2       ..      4 .6
Ensinger, Nicholas,      ..     ..      1       ..      2 .6
Ensinger, Michael,       ..     ..      1       ..      2 .0
Eichelberger, Godfrid,   ..     ..      1       ..      2 .6
Eshler, Lodwick,         ..     ..      ..      ..      2 .0
Eckhart, Jacob,          ..     ..      1       ..      2 .0
Embick, Christoph,       ..     ..      1       ..      2 .0
Eckison, George,         ..     ..      ..      ..      2 .0
Eckison, John,           ..     ..      ..      ..      2 .0
Eckison, Thomas,         ..     ..      ..      ..      2 .0
Fawer, Valentine,       115     2       2       ..      4 .0
Fisher, Peter,          150     4       3       ..      8 .0
Fanst, Philip,           95     2       ..      ..      3 .6
Frank, Peter,           100     2       2       ..      9 .0
Fernsler, Jacob,         50     2       1       ..      3 .0
Fernsler, Michael,      150     3       3       1       6 .0
Funck, Martin,          200     3       4       2    1 .0 .0
Forney, Peter,          150     2       2       ..      5 .0
Fisher, George,          ..     ..      1       ..      2 .0
Foulke, George           ..     ..      1       ..      2 .0
Fry, Henry,              ..     ..      1       ..      2 .0
Finsler, Philip          ..     2       2       ..      2 .6
Frederick, Christian,    ..     ..      ..      ..      2 .0
Fordney, Jacob,          ..     ..      1       ..      2 .6
Fetzberger, Daniel,      ..     ..      1       ..      2 .0
Grider, Tobias,         140     4       4       ..     12 .0
Graff, Jacob, Sentr,    200     2       2       ..      7 .0
Gingrich, Peter,        200     1       1       ..      7 .6
Gingrich, Jacob,        120     4       4       ..      6 .6
Gingrich, Michael,      130     2       2       ..      6 .0
Gingrich, Jost,         200     4       4       ..   1 .0 .0
Glassbrener, George,    150     4       3       ..      8 .0
Gingrich, Michael,      180     4       ..      ..     11 .0
Grider, Philip,         100     4       1       ..      7 .0
Gish, Christian,        200     4       3       ..     13 .0
Grider, George,         100     2       2       ..      9 .0
Gingrich John Sen'r,    150     2       3       ..      7 .0
Gingrich John Ju'r,     100     3       3       ..      7 .0
Graybill, Peter,        200     1       2       ..     10 .0
Graff, Jacob,           195     ..      ..      ..     10 .0
Grider Christian,       220     4       6       ..     12 .O
Grider Martin,          160     2       3       ..     14 .0
Grider, Henry,          150     2       2       ..     10 .0
Grider, Jacob,          160     2       3       ..      7 .6
Grider, Michael,        250     2       2       ..     10 .0
Gessman, George,        100     2       3       ..      8 .0
Grow, Abraham,          200     4       3       ..     17 .O
Greenwalt, Philip,      300     1       1       ..     15 .O
German, Jacob, m.,       ..     2       2       ..      4 .0
Gibhart, George,         ..     ..      1       ..      2 .0
Gingrich, Christian,    100     2       2       ..      6 .0
Grubess, George,         ..     ..      2       ..      2 .0
Gaser, Christian,        ..     ..      1       ..      2 .0
Gilbert, Fred'k,         ..     ..      ..      ..      2 .0
Ginder, Peter,           ..     ..      ..      ..      2 .0
Grubb, Curtis,           ..     ..      ..      ..      2 .0
Heckerton, Ehrhart,      ..     3       1       ..      2 .6
Hetting, Christian,      ..     2       2       ..      2 .0
Heckerton, John,         ..     ..      1       ..      2 .0
Hyleman, Peter,         240     4       3       ..      7 .6
Heckerton, Dan'l,       200     1       2       ..     11 .0
Hetrick, George,         ..     ..      1       ..      2 .6
Huber, Christian,        ..     ..      1       ..      2 .0
Husecker, Nich'ls,       ..     ..      1       ..      3 .0
Heckert, Jacob,          ..     ..      1       ..      2 .0
Hock, George,            50     2       1       ..     18 .0
Horimarch, Joseph,      175     2       4       ..      7 .6
Horesh, Peter,          270     4       4       ..     17 .6
Horsey, Abra'm,         ..      ..      ..      ..     17 .6
Heist, Mich'l,          100     2       3       ..      8 .0
Heisd, Da,n'l,          100     2       2       ..      7 .6
Heisd, John,            140     3       3       ..      2 .0
Holtz, George,          214     1       1       ..      3 .0
Hyleman, Peter,          50     ..      1       ..      8 .0
Huber, Andrew,          100     4       2       ..     11 .0
Huber, Mich'll,         180     4       4       ..     11 .6
Hall, Mich'l,            56     1       3       ..      3 .0
Henry, Stephen,         ..      ..      ..      ..     13 .0
Hileman, Adam, m.,      220     4       6       ..     17 .0
Houtz, Vendel,           70     2       1       ..      7 .6
Huber, Christ'n,        130     3       4       ..      3 .0
Hyleman, John,  .        50     1       1       ..      7 .0
Hershberger, Christian  140     3       3       ..      3 .6
Huber, John,             77     2       3       ..      3 .0
Hollerbay, Mich'l        30     1       2       ..      2 .0
Hendrick, Martin         ..     ..      ..      ..      2 .0
Hick, John,              ..     ..      ..      ..      5 .0
Imhofer, Martin,         90     2       3       ..      5 .0
Jacobi, Adam,           110     2       3       ..      6 .6
Jung, Rinehart,         170     2       2       ..      3 .6
Jorde, Peter,           400     4       4       ..   1 .0 .0
Jlle, George,           120     2       2       ..      4 .0
Jitter, Peter,          200     4       4       ..     10 .0
Jungbludy, Casper,       ..     ..      1       ..      2 .0
Jensing, Fred'k,         ..     ..      1       ..      2 .0
Jensin, Martin,          ..     ..      ..      ..      2 .0
Kersling, George,       100     2       3       ..      6 .0
Kraus, Andrew,           ..     1       1       ..      2 .0
Kline, Henry,           130     1       1       ..     10 .0
Kucker, Peter,          200     4       3       ..   1 .5 .0
Krot, Abra'm,            80     3       2       ..      7 .6
Kyocker, Philip,        200     3       5       ..     11 .0
Harmyny, Antho'y,       180     2       2       ..      7 .6     ..
Keiner, Mich'l          100     3       2       ..     16 .0
Keller, Valen.          140     2       3       ..      9 .0
Ketzmiller, Jacob,       40     2       3       ..      3 .0
Kitzmiller, Ad'm,        ..     ..      ..      ..      2 .0
Knoll, John,            170     4       6       ..     12 .0
Korsnitch, Andrew,       ..     ..      ..      ..      2 .0
Korman, Abr'm,           90     2       3       ..      8 .0
Kober, Peter,            28     ..      2       ..      2 .0
Kline, Huntib,           90     2       3       ..      5 .6
Kaufman, Abr'm,         160     4       3       ..     11 .0
Kloninger, Philip,      100     3       3       ..     12 .0
Korch, Jacob,            ..     ..      ..      ..      2 .0
Kuger, Christoph'r, m., 300     4       6       2    1 .1 .6
Karminy, John,          150     2       2       ..      7 .6
Kellinger, Mich'l,      300     5       5       ..   1 .2 .0
Kah, George,             ..     ..      ..      ..      2 .0
Kitzmiller, Casper,      ..     ..      ..      ..      2 .0
Knitzel, Thos.,          ..     ..      ..      ..      2 .0
Korman, Valentine,       ..     ..      ..      ..      2 .0
Kensel, Stophel,         ..     ..      ..      ..      2 .0
Kelcher, Rudolph,        ..     ..      ..      ..      2 .0
Koreman, John,           ..     ..      ..      ..      2 .0
Laber, Baltasar,        100     2       2       ..      4 .0
Long, Geo. Henry,       125     2       2       ..      5 .0
Lichty, Debalt,         170     4       4       1      10 .0
Long, Henry,            100     2       2       ..      4 .0
Lye, Andrew,             50     2       2       ..      3 .6
Lichty, Martin,         170     4       4       3      15 .0
Light, Jacob,           460     4       3       ..     19 .0
Light, Henry,           155     3       3       1      17 .0
Loubsher, Jacob,        190     4       4       ..      7 .6
Long, Christian,        300     3       9       ..   1.15 .0
Lighty, John, m.,       360     4       2       ..   1.12 .0
Lowrey, Mich'l,         ..      ..      ..      ..      2 .0
Miley, Martin,          176     2       2       ..      7 .6
Miley, Geo.,            150     3       2       ..      8 .0
Miley, Hen'y,           200     2       2       ..      6 .0
Mily, Sam'l,             ..     ..      ..      ..      2 .6
Myer, Stophel,          190     2       2       ..     10 .0
Mader, Jacob,           140     2       2       ..      6 .0
Myer, Jacob,            300     3       3       ..     12 .0
Miller, Michael,        160     4       2       1      14 .0
Miller, Jacob,           ..     ..      ..      ..      2 .0
Myer, Rudy,             200     4       5       ..   1 .0 .0
Miller, John, Sen'r,    400     4       5       ..   1 .0 .0
Miller John,            250     4       5       ..     17 .0
Miller, George,         130     2       2       ..      4 .6
Minges, Adam,            70     2       2       ..      3 .6
Miller, Henry,          120     2       1       ..      3 .6
Miller, Christoph,      150     4       3       ..      7 .0
Mosase, John,            60     2       2       ..      3 .0
Mensenger, Conrade,     100     2       2       ..      5 .0
Miller, Abra'm,          10     ..      1       ..      2 .6
Miller, John,           150     4       4       ..      7 .0
Maltzer, Mich'l,         55     2       2       ..      6 .0
McClindigh, John,        80     1       1       ..     17 .6
McClindigh, Rob't,       80     2       2       ..      6 .0
McClindigh, Abrím,       80     2       2       ..      3 .6
Myer, John, m.,         200     4       5       ..     15 .0
McHugh, Mathew,          ..     ..      1       ..      2 .6
Maure, Nich'ls,          ..     ..      1       ..      2 .0
Miller, Abraham,         20     1       1       ..     10 .0
Myer, Christoph,         80     1       4       ..     10 .0
Mathias, Philip,         ..     2       2       ..      2 .0
Marstlers, Philip,       ..     1       1       ..      4 .6
Miller, Michíl,          ..     1       1       ..      2 .6
Myer, Jacob.             ..     ..      ..      ..      2 .0
Myer, Hen'y,             ..     ..      1       ..      2 .0
Miller, Peter,           ..     ..      ..      ..      3 .6
McCudle, Geo.,           ..     2       1       ..      2 .6
Mease, George            ..     ..      1       ..      2 .0
Miller, Daniel           ..     ..      ..      ..      2 .0
Neave, Christ'n,        200     5       4       ..     12 .0
Nigh, Hanicle,          150     4       4       ..      6 .0
Naagle, Geo. Fred'k,     ..     ..      ..      ..      2 .0
Orendorf, John,          ..     ..      1       ..      2 .0
Orth, Baltzar,          160     4       4       1      16 .6
Orth, Adam,             160     4       4       2      17 .0
Orendorf, Herman,       200     2       2       ..     10 .0
Ober, Christian,         45     1       ..      ..      3 .6
Peter, Henry,           110     3       3       ..      9 .0
Peter, John,             ..     ..      1       ..      2 .6
Pifer, Jacob,            ..     1       1       ..      2 .6
Pifer, Bern,             ..     1       2       ..      2 .6
Rudy, Henry,             70     1       1       ..     15 .0
Reiger, Mathias,        100     2       2       ..      9 .0
Rush, Peter,            350     3       4       ..   1 .0 .0
Rup, Jonas,              90     1       2       ..      4 .0
Rudy, Jacob,            130     2       2       ..      5 .0
Resly, John,             90     2       2       ..      7 .0
Riegar, John,           100     2       3       ..      7 .0
Riegell, Abraham,       110     ..      ..      ..   1 .7 .0
Ridael, Henry,          100     3       3       ..      4 .0
Rifwind, Adam, Widow,   100     2       1       ..      3 .0
Reininger, Conrad,      100     3       3       ..      7 .0
Reiter, Lorentz,        100     2       2       ..      5 .6
Reser, Daniel,          120     2       4       ..      9 .0
Reinel, Hen'y,           30     ..      1       ..      2 .6
Reid, James,             ..     ..      1       ..      2 .0
Reinhart, Mathias,       ..     1       1       ..      2 .0
Reinel, Henr'y, Sentr,   ..     ..      1       ..      2 .0
Rewalt, Hen'y,           ..     ..      1       ..      2 .6
Richear, Peter,          ..     ..      1       ..      2 .6
Reader, Michael,         ..     ..      1       ..      2 .0
Rowland, Abra'm, Senír,  ..     ..      1       ..      2 .0
Rewalt, John,            ..     ..      1       ..      2 .0
Rory, John,              ..     1       1       ..      2 .0
Strohm, Christ'n,       250     4       4       ..     12 .0
Smith, John,            220     4       6       ..   1 .2 .0 .
Smith, Hen'y,           435     4       12      ..   1 .2 .6
Snively, Geo.,          300     4       4       ..     15 .0
Schamback, Geo.,        150     2       3       ..      6 .0
Schries, John,          200     4       4       ..   1 .0 .0
Stepher, Wm.,           100     2       2       1       9 .0
Stauffer, Chri'n, Juntr,140     2       4       ..   1 .0 .0 
Stehemus, Uing,         130     ..      2       ..      5 .6
Strohm, George,         400     4       3       ..     17 .6
Schack, Nicholas,       130     3       3       ..      7 .0
Schack, Jacob,          130     2       3       ..      7 .0
Schott, Ludwick,        200     2       2       ..      6 .0
Sebalt, Lenhard,        170     3       3       ..      7 .0
Stein, John,            140     4       4       ..     10 .0
Smutz, John,            100     2       3       ..      7 .0
Smutz, Mathias,         100     3       3       ..      7 .0
Seiler, John, Jun'r,    170     2       3       ..     10 .0
Shott, Michael,          ..     ..      ..      ..      2 .0
Sauder, Jacob,           ..     ..      ..      .:      2 .0
Snevely, John,           70     4       3       ..      8 .0
Smith, Jacob,           100     2       3       ..      4 .0
Shatly, Adam, Jun'r,     ..     ..      1       ..      2 .0
Snevely, Ulrich,        300     2       2       ..   1 .0 .0
Sprecher, George,       195     2       2       ..     16 .0
Shumber, Conrad,        105     2       3       ..      5 .0
Stroh, John,             ..     ..      1       ..      2 .6
Sweigerimbode, John, m.,200     4       4       ..     15 .0
Steher, Adam,            ..     ..      1       ..      2 .0
Steger, Adam,           150     4       2       ..      9 .0
Schwoob, Jacob,         300     4       3       ..     12 .0
Schaltey, Balzer,       140     2       4       ..      7 .0
Sticback, Michael.      180     2       2       ..     10 .0
Stlcher, John,          100     2       2       ..      4 .6
Shatly, Adam,           160     3       3       ..      6 .0
Snooh, John,            150     2       1       ..      8 .0
Stihl, David             90     2       2       ..      5 .0
Stine, George,           ..     ..      2       ..      2 .6
Sichely, Albright,      100     2       2       ..      5 .6
Shatley, John,          100     2       2       ..      5 .6
Sherich, Joseph,        140     2       3       ..      6 .0
Schmutz, Abraham,       200     3       3       ..     13 .0
Stehr, Henry,           150     2       2       ..     11 .0
Stiver, Tobias,         100     2       2       ..      8 .6
Seitler, John,          200     2       2       ..      7 .0
Stephe, John,            60     2       2       ..      4 .0
Stiver, Casper, m.,     300     2       3       ..   2 .0 .0
Spicker, Peter,          80     3       3       ..      7 .0
Storks, Joseph,          ..     ..      1       ..      2 .0
Snevely, Caspar,         ..     1       2       1      18 .0
Stroh, George,           ..     ..      ..      ..      2 .0
Shaffner, Jacob,         ..     1       1       ..      4 .6
Shindle, Peter,          ..     ..      1       ..      2 .0
Steher, Philip,          ..     1       1       ..      2 .6
Shuck, Caspar,           ..     ..      1       ..      2 .0
Steep, Casper,           ..     ..      1       ..      2 .6
Sterhing, Ludwick,       ..     ..      ..      ..      2 .0
Seiler, Hen'y,           ..     ..      ..      ..      2 .0
Shauer, Christoph,       ..     ..      1       ..      2 .0
Senger, Mich'l,          50     1       1       ..      2 .6
Sollavan, James,         ..     ..      ..      ..      3 .0
Troxel, Abraham,        210     3       5       ..      7 .0
Tom, John,               ..     ..      1       ..      2 .6
Tshans, Jacob,           ..     1       1       ..      2 .6
Tshans, Henry,           ..     ..      1       ..      2 .0
Teiss, Michael,         300     5       5       ..   1.10 .0
Uler, Martin,           160     4       5       ..     10 .0
Ulrich, Philip,         100     2       2       ..      5 .0
Urich, John,            130     2       2       ..      5 .0
Umbarger, John,         200     3       3       ..      7 .0
Umbarger, John, Jun'r,  200     3       3       ..     14 .0
Umbarger, Mich'l,       200     3       3       ..      5 .0
Ulrich, Adam,           200     2       2       ..     12 .0
Uller, Stophel,          ..     1       1       ..      2 .6
Ulrich, Mich'l,          ..     ..      1       ..      2 .0
Ulrich, Christoph,      120     2       4       ..      9 .0
Wens, Jacob,            150     2       2       ..      8 .0
Wittmer, Peter,         380     4       5       ..   1 .0 .0
Wambler, Geo.,          240     4       3       ..     10 .0
Witzel, Widow,          120     2       2       ..      3 .6
Weitzel, Henry,          90     2       2       ..      6 .0
Weiss, Nicholas,        200     2       3       ..      7 .0
Wolbert, Stophel,        ..     ..      ..      ..      2 .0
Witman, Mich'l,         100     2       2       ..      7 .6
Waggoner, Martin,       100     3       3       ..     17 .6
Walter, John,            50     2       2       ..      2 .6
Wolf, Jacob,            100     3       3       ..      4 .0
Wilhelm, John,          100     2       3       ..      7 .6
Wilhelm, Fred'k,        100     2       2       ..      5 .0
Widowmier, Leonard,      70     2       2       ..      4 .0
Weiser, Philip,          ..     ..      1       ..      2 .0
Wegman, Christoph,       ..     1       1       ..     15 .0
Wise, Michael,           ..     1       1       ..      3 .0
Werning, Jost,           ..     ..      ..      ..      2 .0
Weaver, Jacob,           ..     ..      1       ..      2 .0
Waggoner, Adam,          ..     ..      ..      ..      3 .0
Xander, Jacob, m.,      110     2       4       ..     10 .0
Zebot, Stophel,          ..     ..      1       ..      2 .0
Zing, Geo., m.,         180     4       5       ..     12 .0
Zimerman, Fred'k,       150     3       3       ..      8 .0
Zollinger, Jacob,        60     2       2       ..      4 .0
Zimmerman, Mich'l,      200     4       2       ..     13 .0
Zerman, France,          ..     1       ..      ..      2 .0
Zentbauer, Martin,       ..     ..      ..      ..      2 .0
Zeigler, Jacob,          ..     1       2       ..      2 .6INMATES.

NAME                Amount of Tax

Brand, Abraham,         2 .0
Kline, David            2 .0
Cover, Gidon            2 .6
Moser, Nicholas,        2 .0
Miller, Peter,          2 .0
Shoemaker, John,        2 .0
Weiland, Adam,          2 .0
Lye, George,            2 .0
Orndorff,___ ,          2 .6
Mias, Christian,        2 .0
Blauch, Christ'n,       3 .0
Back, Andrew,           2 .0
Rowland, Abra'm,        2 .0
Smith, Conrad,          3 .0
Helman, Ansted,         2 .0
Yost, Caspar,           2 .0
Brown, Martln,          2 .0
Hayss, Jacob            2 .0
Clever, Michael         2 .0
Denyes, John,           2 .0
Nicklos, Mich'l,        2 .0
Ettinger, George,       2 .0
Long, Martin,           2 .0
Shaffer, Hen'y,         2 .0
Fucks, Henry,           2 .0
Leap, Christoph,        2 .6
Miller, Daniel,         2 .0
Mathlas, Philip,        2 .0
Knop, John,             2 .0
Leydestricker, Philip,  2 .0
Rudy, Abraham,          2 .0
Kotmer, Martin,         3 .0
Swertz, Yost,           3 .0
Palmer, Abraham,        2 .0
Elley, Michael,         2 .0
Beckely, Henty,         3 .0
Shaake, Adam,           2 .0
Coope, George,          2 .0
Etter, Peter,           2 .0
Shalley, Lucas,         2 .0
Enders, Andrew,         2 .0
Stiver, Adam,           2 .6
Smith, Christian,       2 .0
Clever, John,           2 .0
Ziegar, Jacob,          2 .0
___, Bern'd,            2 .0
Leidy, John,            2 .0
Roger, Christian,       2 .0
Kener, John,            2 .0


FREEMEN.
NAME                Amount of Tax
George Biler,           15 .0
Daniel Miller,          15 .0
John Horst,             15 .0
Borkholter, Ulle,       15 .0
Michael Denyes,         15 .0
Peter Ebe,              15 .0
Henry Stader,           15 .0
Jacob Beil,             15 .0
Fred'k Fernster,        15 .0
Jost Kingerick,         15 .0
Peter Kingerich,        15 .0
Peter Glassbrenner,     15 .0
Geo. Glassbrenner,      15 .0
Joseph Heisy,           15 .0
Geo. Holtz,             15 .0
Bernard Clever          15 .0
Simon Kiseker,          15 .0
Herman Long,            15 .0
John Light,             15 .0
Mich'l Leb,             15 .0
John Myer,              15 .0
And'w Orderson,         15 .0
Abraham Strohn;         15 .0
Peter Smith,            15 .0
Abraham Smith,          15 .0
Jacob Snevely,          15 .0
Geo. Snevely,           15 .0
John Snevely,           15 .0
Jacob Steger,           15 .0
Mathew Streair,         15 .0
Dewalt Nabinger,        15 .0
Lodwick Feil,           15 .0
Peter Miller,           15 .0
Philip Meiss,           15 .0
Henry Sneveley,         15 .0

Back to Tax Lists
Back to Home Page


Tax Lists are public information and therefore non-copyrightable. I provide these lists on the internet to help fellow researchers locate ancestors. If you choose to use this information on your site, I would appreciate a link to this page rather than you copying onto yours. This information is also available in the Lebanon County PA GenWeb Archives.
Thank you - and good searching!
Linnea Travis Miller
Annville, Lebanon County PA.