Search billions of records on Ancestry.com
   

Notes for Wegger Olsen Gravli

The Family of Ole Weggersen Gravli & Ragnhild Olsdatter Lindelien

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=arkivverket/ft1865/f60614&postnr=290&spraak=e
1865 census for øvre Aadal Næss Aadalen Gravlie 377 1
Personnr Husholdning Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Hester Stort kveg Får Geit Svin Rug Bygg Blandkorn Havre Erter Poteter
287 22 1 Vegger Ols. Husfader Gaardbruger og Selveier g 56 m Aadalens Prgj. 2 9 11 16 1 1/4 1/2 2 2 1/4 6
288 23 Kari Ellefsd. hans Kone g 42 k Aadalens Prgj.
289 24 Ole Veggers. deres Søn hjælper Faderen med Gaardens Brug ug 21 m Aadalens Prgj.
290 25 Ellef Veggers. deres Søn hjælper Faderen med Gaardens Brug ug 19 m Aadalens Prgj.
291 26 Ragnild Veggersd. Deres Datter ug 17 k Aadalens Prgj.
292 27 Kari Veggersd. Deres Datter ug 14 k Aadalens Prgj.
293 28 Else Veggersd. Deres Datter ug 11 k Aadalens Prgj.
294 29 Tonette Veggersd. Deres Datter ug 8 k Aadalens Prgj.
295 30 Vegger Veggers. deres Søn ug 5 m Aadalens Prgj.
296 31 Karine Veggersd. deres Datter ug 1 k Aadalens Prgj.
297 32 Anne Eriksd. Tjenestepige ug 27 k Østre Slidre
298 33 Syver Syvers. Logerende Tømmermand ug 30 m Aadalens Prgj.


http://www.elsrud.com/Slekt/p000003v.htm#I3412
Wegger Olsen GRAVLI
Father: Ole Weggersen GRAVLI
Mother: Ragnhild Olsdatter LINDELIEN
Birth: 1808, Gravli, Ådal
Death: 1909
Partnership with: Kari Ellefsdatter GRANUM
Marriage: 1844
Child: Ole Weggersen GRAVLI Birth: 09/03-1845, Gravli, Ådal
Child: Ellef Weggersen GRAVLI Birth: 02/01-1847, Gravli, Ådal
Child: Ragnhild Weggersdatter GRAVLI Birth: 22/08-1849, Gravli, Ådal
Child: Kari Weggersdatter GRAVLI Birth: 22/09-1852, Gravli, Ådal
Child: Else Weggersdatter GRAVLI Birth: 20/06-1855, Gravli, Ådal
Child: Tonetta Weggersdatter GRAVLI Birth: 02/08-1858, Gravli, Ådal
Child: Wegger Weggersen GRAVLI Birth: 27/11-1861, Gravli, Ådal
Child: Karine Weggersdatter GRAVLI Birth: 20/03-1865, Gravli, Ådal
Child: Ingeborg Weggersdatter GRAVLI Birth: 25/08-1868, Ådal
Notes for Wegger Olsen GRAVLI
Wegger var eier av Gravli fra 1834 til 1875. Fra 1862 heter gården Gravli og
Plassen bruksnummer 2.
For further information email: nils.elsrud@c2i.net

http://aadal.com/Rammer/HeimOgFolk/Gaardsbruk/R-Gravli.htm
Wegger Olsen Gravli (1808-1894) ble 1844 gift med Kari Ellefsdatter Granum (1824-1909. Wegger var eier av Gravli fra 1834 til 1878, da eldstesønnen Ole overtok. I 1862 ble en del av Gravliplassen solgt av Ole Larsen til Wegger Olsen og lagt til Gravli. Fra da av het bruksnummer 2: Gravli og Plassen.

Wegger Olsen og Kari Ellefsdatter Gravli hadde ni barn:

1. Ole Weggersen Gravli (1845-1920) ble 1875 gift med Ellen Marie Gudbrandsdatter Semmen (1848-1932). Ole ble neste eier av Gravli, fra 1878, se fortsettelsen.

2. Ellef Weggersen Gravli (1847-1925). Utvandret som ungkar til Amerika 1869. Kom en tur hjem, og giftet seg i Nes kirke 2. mai 1878 med Berte Olsdatter Vasenden (1859-1893. De reiste straks over til Amerika igjen, der de hadde en farm kalt Gravli i Polk Co. Minnesota. De fikk 6 barn, fem døtre og en sønn. To av døtrene og sønnen døde ugifte. En datter Olga f. 1881 bodde i 1900 i Vasenden som midlertidig tilstede.Som enkemann bodde og døde Ellef hos sine døtre i Thief River Falls, et lite stykke lenger nord i Minnesota. Ellef og Berte skrev mange brev hjem. Noen av dem er oppbevart i Vasenden.

3. Ragnhild Weggersdatter Gravli (1849-1879) ble 1877 gift med Anders Olsen søre Storruste, født 1850. Sammen med svogeren Mikkel Andersen Fønhus kjøpte han gården Goplen i Nord Torpa, der de bodde. En datter.

4. Kari Weggersdatter Gravli (1852-1928) ble 1882 gift med enkemann Halstein Hansen Grimsrud (1844-1923) av Granum-slekt. Eide Oppgarden Tollefsrud fra 1884. Kari og Halstein hadde tre barn.

5. Else Weggersdatter Gravli, født 1855, ble 1881 gift med Hans Christiansen Jørandlien fra Nordre Land, født 1857. 6 barn.

6. Tonetta Weggersdatter Gravli (1858-1886) ble 1882 gift med Anders Jørgensen Bergsrud (1857-1901). Anders var lærer og kirkesanger i Hedalen, og de bodde på Illjanstad skole. De fikk to barn, men bare sønnen Jørgen, født 1883, levde opp. Han ble gift med Karoline Granum. Anders Bergsrud ble som enkemann gift påny, og kjøpte dessuten i 888 gården Øverby i Hedalen.

7. Wegger Weggersen Gravli (1861-1949) var gift to ganger. Første gangen giftet han seg i 1902 i Albert Lea, Minnesota med enken Christine Mathiasdatter Lunde, født i Amerika 1858 og død i Ådal 1918. Hennes foreldre kom fra Lunde, Voss. Hun var enke etter Gilbert (Gulbrand) Gulbrandson, hvis foreldre var Endre Gulbrandsen Guttebråten og Marit Hansdatter Gravli, se tidligere i denne historien. Gilbert Gulbrandson ble omtalt i Ringerikes Blad 31. mai 1900. Da var han nettopp død i Albert Lea. Der ble det nevnt at Gilbert var med i borgerkrigen i Amerika fra 1861, og han var tilsluttet «21. IOWA Volunteers». Han hadde også startet firmaet «Gulbrandson Brothers» i Albert Lea. Han opprettet en bank, og hans formue da han døde var 125.000 dollars. Christine Mathiasdatter hadde mange barn i sitt 1. ekteskap, blant andre sønnen Leif Edmund Gulbrandson, født 1885, som ble gift med Kari Olsdatter Gravli, født 1885, se senere. Wegger Gravli og hans 1. hustru Christine Mathiasdatter fikk ingen barn sammen. Som enkemann ble Wegger Weggersen Gravli gift igjen med Elise Kristine Wahl (1895-1989) fra Modum. Wegger W. Gravli var meget formuende. Han drev forretninger både i USA og i Norge. Han var med og startet det som senere ble Braathens SAFE. Wegger hadde fått Paulsodden etter sin onkel Syver. Der drev han forretning, dels sammen med nevøen og kompanjongen Jørgen A. Bergsrud. Wegger og Elise fikk to døtre, Kari, født 1925, og Ragnhild, født 1930 (se Paulsodden).

8. Karine Weggersdatter Gravli, født 1865, ble 1888 gift med Hans Andreas Hansen Myhre, født 1863. Han var fra Myre i Søndre Land, og stammet fra Vasenden, idet hans far, Hans Haraldsen, født 1820, var derfra. Karine og Hans Andreas hadde 5 barn, a) Hans, født 1889. b) Klara Margrete, født 1890. c) Vegger, født 1891. d) Ole, født 1894. e) Harald, født 1907.

9. Ingeborg Weggersdatter Gravli (1868-1940) ble 1893 gift med Hans Pedersen Bye (1855-1937) fra Sigdal. Hans far var gårdbruker Peder Hansen Bye. Ingeborg og Hans hadde 6 barn, a) Aagot, født 1894. b) Valborg, født 1896, c) Kristine, født 1898, d) Peder, født 1900. e) Einar, født 1902. f) Harald, født 1905.