Search billions of records on Ancestry.com
   

Notes for Thor Nilsen Viker Sandvigen

The Families of Nils Hansen Rustand Viker

!Birth: film #124053 page 162 no.31
!Baptism:
!Confirmation:
!Marriage: Film #278221, Page 97, #6. 22 Sep 1845. Sandvigen, Father of groom was Nils Hanson and Father of the bride was Anders Thorsen.
!Death:

1865 census Buskerud Aadalen Sandvigen
1047 30 1 Tor Nils. Husfader Forpagter g 48 m Aadalens Prgj. 1 5 10 1 1/4 2 1 3/4 6
1048 31 Kari Andersd. hans Kone g 54 k Aadalens Prgj.
1049 32 Anders Tors. deres Søn hjælper Faderen med Gaardsbruget ug 19 m Aadalens Prgj.
1050 1 Gunhild Torsd. deres Datter ug 20 k Aadalens Prgj.
1051 2 Olia Torsd. deres Datter ug 16 k Aadalens Prgj.
1052 3 Torina Torsd. deres Datter ug 14 k Aadalens Prgj.
1053 4 Tonette Torsd. deres Datter ug 10 k Aadalens Prgj.
1054 5 Gunhild Gunvaldsd. hans Svigermoder Føderaadskone e 86 k Aadalens Prgj.
1055 6 Iver Ols. Lægdslem ug 63 m Aadalens Prgj.

1900 census Buskerud Aadalen Sandviken
2005 1 Fredrik Fredriks. Grythe m b hf g Bruger og skovsarbeide 1848 t n s
2006 Tonette Thorsd. k b hm g Husgjerning og Kreaturstel 1856 t n s
2007 Fredrik Fredriks. m b s ug Jordarbeide 1884 t n s
2008 Karen Fredriksd. k b d ug Datter 1893 t n s
2009 Thea Fredriksd. k b d ug Datter 1894 t n s
2010 Thor Nils. Viker m b Svigerfader e Kaarmand 1818 t n s

nils.elsrud@c2i.net
Tor Nilsen Viker SANDVIKEN
Father: Nils Hansen Rustand VIKER
Mother: Kari Tordsdatter VIKER
Birth: 1818, Viker, Ådal
Baptism: 28/01-1818
Occupation: Forpakter, 1865
Death: 08/01-1903, Sandvika ved/under Viker, Ådal
Partnership with: Kari Andersdatter SANDVIKEN
Marriage: 22/09-1845
Child: Nils Thorsen SANDVIKEN Birth: 06/03-1842, Sandvika ved/under Viker, Ådal
Child: Gunhild Thorsdatter SANDVIKEN Birth: 01/01-1846, Sandvika ved/under Viker, Ådal
Child: Anders Thorsen SANDVIKEN Birth: 09/04-1847, Sandvika ved/under Viker, Ådal
Child: Olea Torsdatter SANDVIKEN Birth: 08/03-1850, Sandvika ved/under Viker, Ådal
Child: Torina Thorsdatter SANDVIKEN Birth: 28/12-1852, Sandvika ved/under Viker, Ådal
Child: Tonette Toresdatter Viker SANDVIKEN Birth: 04/05-1856, Sandvika ved/under Viker, Ådal

Notes for Tor Nilsen Viker SANDVIKEN
Helge Johnsen Skollerud, Løkke, født 1804, ble eier av Søndre Rødningsand ved skjøte datert 15/12 og tinglyst 18/12-1843. Hans del av Rødningsand var også innbefattet plassen Nyhusengen, bnr. 14 av skyld 10 sk. Denne plassen solgte han i 1848 til Elling Olsen Blakstvedt for 199 spd. I 1852 solgte Helge Johnsen ved skjøter datert 14/4 og tinglyst 16/5-samme år resten av sin del til Rasmus Paulsen Strande (halvparten, for 600 spd), samt til Thor Nilsen Viker og Thore Eriksen Torstensrud (en fjerdepart hver).

En skylddelingsforretning på disse herrers del ble foretatt og tinglyst 13/9-1855 med følgende utfall (skjøtene fra eierne Rasmus Strande & Co. var tinglyst 12/9-1855):

1. Rødningsand (Søndre) til Anders Gulbrandsen Ringerudeie. Skyldsatt til 1 ort 20 sk. (Bnr. 15) 2. Svenskengen til Lars Johnsen Freksbråten. Skyldsatt til 6 sk. (Bnr.16) 3. Jacobsrud til Hans Andersen Renna. Skyldsatt til 5 sk. (Bnr. 17). Hans Andersen eide fra før Renna. 4. Kalvetrædet til Ole Olsen Rødningsand. Skyldsatt til 2
sk (Bnr. 9)