Search billions of records on Ancestry.com
   

Notes for Ole Olsen Gravli

The Family of Ole Weggersen Gravli & Ragnhild Olsdatter Lindelien

Went to Landsend Haugen

1865-telling for 0614 Aadalen
Distriknr Side Skoledistrikt Sogn Prestegjeld Gardsnavn Merknad (gard) Overskrift
44 1 6 øvre Aadal Næss Aadalen Gravlishougen 378 2
Personnr Husholdning Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Stort kveg Får Geit Bygg Blandkorn Erter Poteter
312 14 1 Ole Ols. Gaardbruger og Selveier ug 42 m Aadalens Prgj. 3 4 6 1/4 3 1/8 2
313 15 Marit Eriksd. Tjenestepige ug 20 k Østre Slidre
314 16 1 Jorand Andersd. Føderaadskone e 80 k Aadalens Prgj.
315 17 1 Ole Anders. Logerende Tømmerfløder g 75 m Aadalens Prgj.
316 18 Siri Torkildsd. hans Kone g 61 k Aadalens Prgj.

1875 -

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=hentglobal&register=gardsnavn&pgj=120&teljing=ft1900&filnamn=f00614.wc2&amt=6&funnenr=227
1900-telling for 0614 Aadalens
Personliste Herred Krets Gardsnr Bruksnr Gardsnavn Uthus Antall personer Personer tilstede Personer hjemmehørende Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikuber Kjøkkenhage Frukthage
366 31 Aadalen 11 34 3 Gravlihaugen n 6 5 6 j j j n j n
HusholdNo Fornavn Etternavn Kjønn Bosatt Midlertidig bosted Familiestilling Sivilstand Yrke Fødselsår Fødested Statsborgerskap Trossamfunn
2668 1 Ole Landsenden m f !! hf g Gaardbruger Væsentligt skogdrift 1869 S. Aurdal n s
2669 Ragnhild Landsend k b hm g Gaardbrugerkone 1873 t n s
2670 Sigurd Landsend m b s ug 28.04.1899 t n s
2671 Ingeborg Kamben k b tj ug Kreaturstel og husgjerning 1883 S. Aurdal n s
2672 Ole O. Gravlie m b hf g Føderaadsmand 1823 t n s
2673 Kjersti Gravlie k b hm g Føderaadskone 1848 S. Aurdal n s

http://www.elsrud.com/Slekt/p000003x.htm#I21236
Ole Olsen D.y. GRAVLI
Father: Ole Weggersen GRAVLI
Mother: Ragnhild Olsdatter LINDELIEN
Birth: 07/04-1823, Gravli, Ådal
Occupation: Gårdbruker og selveier, 1865
Death: 12/11-1908
Partnership with: Kjersti Andersdatter Røang ROO
Marriage: 1872
Child: Ragnhild Olsdatter GRAVLI Birth: 05/04-1873, Ådal
Notes for Ole Olsen D.y. GRAVLI
Ole var eier av Gravlihaugen fra 1858 til omkring 1900 da datter og svigersønn
overtok.


http://aadal.com/Rammer/HeimOgFolk/Gaardsbruk/R-Gravli.htm

Ole Weggersen Gravli (1775-1857) ble 1807 gift med Ragnhild Olsdatter Lindelien (1789-1854). Ragnhild tilhørte Lindeli-greina av Kølabrennerætta. Hun var også av Holte- ætt. Ole Weggersen var eier av Gravli fra 23. august 1800, da han kjøpte gården av sin far for 599 rdl. Året før Ole overtok var delet mellom Gravli og Gravlimoen gått opp på ny. Delekontrakten var datert 26. juli 1799 og tinglyst 3. mars 1800. Ole eide gården til 1834, da hans eldste sønn Wegger overtok. Ole var dessuten eier av halve Gravliplassen, som han i 1805 solgte til Ole Knutsen, som igjen solgte til Lars Weggersen, en yngre bror av Ole. Lars ble dermed eier av hele Gravliplassen, der han bodde. Det står forøvrig mye mer om dette i gårdshistorien om Gravliplassen.

Ole Weggersen Gravli og Ragnhild Olsdatter hadde barna:
1. Wegger Olsen Gravli (1808-1894) ble 1844 gift med Kari Ellefsdatter Granum (1824-1909). Wegger var eier av Gravli fra 1834, se fortsettelsen.

2. Ingeborg Olsdatter Gravli (1810-1899) ble 1840 gift med Nils Hansen Øen (1808-1899). De bodde i Øen, som Nils eide fra 1839, se gårdshistorien om Øen, 303/4.

3. Ole Olsen Gravli d.e. (1812-1908) ble 1846 gift med Anne Katrine Andersdatter Gamlemoen (1821-1892). Ole kjøpte Nordre Strømmen (den søndre delen av det gamle Nord-Strømmen) i 1838 av sin onkel Wegger Weggersen. Mange etterkommere, se «Gard og Bygd i Sør-Aurdal» bind C side 368.

4. Nils Olsen Gravli var født i 1814 og døde i Kristiania før 1891 (1888 ifølge Per Goplerud). Nils var gift to ganger. Første gang i 1854 med Marit Syversdatter Hæl (1827-1854), andre gangen i 1860 med Johanne Olsdatter Kulterud, Øihus (1834-1928). Nils kjøpte Pålsodden i 1852, men solgte. I 1857 kjøpte han Pålsodden igjen for 700 spdl. Han bodde der litt, men solgte igjen i 1866 til sin bror Syver. I 1862 kjøpte Nils Olsen Gravli gården Øyhus, søndre, av Hans Andersen Holte for 2750 spdl. I 1864 meldte Nils utflytting til Sør-Aurdal for seg og Anne for å bosette seg i Øyhus. Nils fikk ingen barn som vokste opp i sitt første ekteskap. I sitt andre fikk han fire døtre. Nils bodde visstnok de siste årene av sitt liv i Kristiania (Nils må ikke forveksles med den jevnaldrende Nils Olsen Kleiva, «Tjuve-Nils», som var født på Volden).

5. Syver Olsen Gravli, født 1817, døde 4 uker gammel.

6. Syver Olsen Gravli (1818-1904) ble 1858 gift med enken Anne Marie Haraldsdatter Øen på Gravlimoen (1812-1895), som var født i Vasenden, og som først hadde vært gift med Ole Hansen Øen (1802-1856). Syver og Anne Marie bodde på Pålsodden, som Syver kjøpte av sin bror Nils i 1866. Syver og Anne Marie fikk ingen barn sammen, men fra sitt første ekteskap hadde hun fem barn, se u/Gravlimoen. Pålsodden overlot de til nevøen Wegger W. Gravlie

7. Else Olsdatter Gravli, født 1821 og død etter 1907, ble 1845 gift med Peder Aslesen Lunde (1820-1891). De meldte utreise til Amerika 10. mai 1850. De bodde i Freeborn Co, Minnesota. 2 sønner og mange etterkommere. Se boken om Lunde-ætten.

8. Ole Olsen Gravli d.y. (1823-1908) ble 1872 gift med Kjersti Andersdatter Røang 1848-1902) fra nedre Roo i Reinli. Ole kjøpte Gravlihaugen av Anders Knutsen Galilea i 1858, skjøtet ble tinglyst 28/5-1858. Ole drev her handelsvirksomhet fra engang på 1850-tallet, se forøvrig gårdshistorien om Gravlihaugen, 304/3.

9. Lars Olsen Gravli (1826-1915) ble 1857 gift med Marit Andersdatter Fønhus (1840-1889). Lars kjøpte Hæl i 1858 og nordre Storruste i 1868. Lars var lærer og veteran fra omgangskolens tid, og begynte sitt virke i 1850-årene. Lars og Marit bodde mest på Hæl, men bodde på Storruste i perioden 1869-1878. Se også gårdshistorien om Hæl, 303/3.

10.Guri Olsdatter Gravli (1828-1899) ble 1861 gift med enkemannen Arne Arnesen Fønhus (1825-1911), som i sitt første ekteskap hadde vært gift med Anne Hermansdatter Hølersætre (1831-1860) Guri og Arne bodde på Søre Fønhus, som Arne eide. Se side 698 i bind B av «Gard og Bygd i Sør-Aurdal» om dem.