Search billions of records on Ancestry.com
   

Notes for Wegger Olsen Gravli

The Family of Wegger Olsen Gravli & Else Larsdatter Skarud

1801 Norwegian census, Buscherud, Nordrehoug, Wige, Gravlie farm - Wegger Olsen (60), Else Larsdatter (47), Ole Weggersen (25), Lars Weggersen (20), Barbro Weggersdatter (17), Alse Weggersen (14), Wegger Weggersen (7), Guri Weggersdatter (5), and Niels Weggersen (2). Wegger & Else listed as first marriage for both. All younger in household listed as their children. Wegger listed as "Bonde og Gaardbeboer". First household listed on Gravlie farm.

http://www.aadal.com/Alle_filer/Hovedside01/HeimOgFolk/Gaardsbruk/Gaarder/Gravli/304_002_Gravli_og_Gravliplassen.htm
Wegger Olsen. Han var født på Engerodden, døpt i Viker kirke 26. januar 1743 og død i Gravli ved årskiftet 1807/1808, og han ble begravet ved Viker kirke i januar 1808. Han ble 1. april 1775 trolovet med Else Larsdatter Skarrud, døpt i Viker kirke 4. mars 1753 og død i Gravli 23. november 1821. Wegger var skredder, og var beskjeftiget over hele Ringerike og i Sør-Aurdal. I «Utvandringshistorier fra Ringeriksbygderne» av O.S. Johnson gis det inntrykk av at Wegger Olsen var fra Haugsbygd. Andre kilder sier han var fra Høneren i Begnadalen (Det rette er at det var en av hans sønner som kom til Høneren). Men Wegger var ådøling så god som noen. Hans foreldre hadde etter at de giftet seg i 1741 bodd på Rustandeie, på Engerodden, og fra 1745 på Skagnesodden. Alle hans besteforeldre var født i Ådalen eller ytre Ådalen. Hans 2-tip oldefar var Mikkel Blakstvedt, født før 1570, som bygslet Blakstvedt 1616. Wegger bodde på Rustand da han kjøpte øvre Gravli i 1772. I forbindelse med sitt arbeide bodde han nok til tider både i Haugsbygd og i Begnadalen før og etter at han kjøpte Gravli.

Oversiktstavle over foreldre og besteforeldre til Wegger Olsen Gravli og hustru Else Larsdatter Skarrud:

Knud Jonsøn Solum Wegger Olsen Samsjøen Niels Olsen Enger Asle Olsen Skollerud
født ca. 1669 (1690-1740) (1698-1771) død 1741.
gm gm gm gm
Guri Olsdatter Marit Larsdatter Somdalen Guri Jacobsdatter Skagnes Else Pedersdatter Holst
født ? (1694-1772) (1701-1756) skifte 1741
fikk sønnen fikk datteren fikk sønnen fikk datteren

Ole Knudsen Enger, gift med Gonor Weggersdatter Lars Nielsen Skarrud gift med Barbro Aslesdatter Løkke
Rustand, f. 1710 Buttingsrud, f. 1716 f. 1721 f. 1720

Wegger Olsen Gravli gift 1775 med Else Larsdatter Skarrud

(1743-1808) (1753-1821)

Wegger Olsen kjøpte altså som ovenfor skrevet, gården Gravli av skyld 1 skinn, av Iver

Olsen Vahammer for 324 rdl. Skjøtet var datert 2. november 1772. 10 år etter, i 1783, kjøpte han dessuten en del av gården Gravliplassen av Ole Knutsen for 40 rdl. Wegger Olsen var eier av Gravli fra senhøstes 1772 til 1800, da eldstesønnen Ole overtok.

Wegger og Else fikk mange barn:

1. Ole Weggersen Gravli (1775-1857) ble 1807 gift med Ragnhild Olsdatter Lindelien (1789-1854). Han ble neste eier av Gravli, se fortsettelsen.

2. Barbro Weggersdatter Gravli, født 1777, død som småjente.

3. Gonor Weggersdatter Gravli (1779-1845) var ugift. Med Hans Haagensen Oustad fra Kristiania fikk hun datteren Marit Hansdatter, født 1814. Marit ble 1840 gift med Endre Gudbrandsen Lunde, Guttebråten, født 1812. De utvandret til Amerika i1852. De har mange etterkommere i USA og Norge. Se boken om Lunde-ætten.

4. Lars Weggersen Gravli (1780-1853) ble 1808 gift med Berit Andersdatter Gravlihaugen (1782-1872). Lars var fra 1806 eier av Gravliplassen, der de bodde. Les gårds historien om Gravliplassen om dem og etterkommere.

5. Barbro Weggersdatter Gravli, født 1783, ble 1816 gift med enkemannen Ole Nilsen Hengsle, visstnok fra Norderhov (Auren i augsbygd?) og født ca. 1766. Ole Nielsen hadde visstnok barna Maria og Anders, hhv 3 og 1 år i 1801). Ole og Barbro bodde i Hengsle og i Øen, og fikk to barn vi vet om:

a) Mari Olsdatter, født i Hengslet 5/3-1816.

b) Niels Olsen Øen, født i Hengslet 10/6-1817 og død i Piltingsruddokka 1890. Hane kjøpte i 1852 eiendommen Vestre Piltingsrud bruk B, og i 1854 Vestre Piltingsrud bruk A. Tilsammen ble den samlede eiendom kalt Dokka. Nils ble i 1859 gift med nne Karine Hansdatter Grimsrud (1836-1907). De fikk 10 barn, hvorav to døde små og ytterligere tre døde som unge.

6. Asle Weggersen Gravli, født 1785, døde et halvt år gammel.

7. Asle Weggersen Gravli (1786-1863) ble 1823 gift med enken Inger Gudbrandsdatter Blakstvedt (1785-1861). Hun hadde først vært gift ( i 1813) med Ole Nielsen Volden d.y.(1779-1822), som hun hadde fått tre barn med. Asle og Inger bodde i Markemelbråten og fikk der barna

a) Olia (1823-1904). Hun ble 1852 gift med Ole Olsen Johnsrud (1830-1904) fra Bjonskogen (han var av Holte-slekt og Finsand-slekt). De utvandret til Amerika ca. 1861 og har mange etterkommere i USA.

b) Else, født 1827, døde 3 måneder gammel.

c) Wegger (1828-1902) ble 1851 gift med Ingeborg Hansdatter (1830-1915) av Engerlia-ætten. De bodde i Persbråten og Stakebråten (Veggerstua) og har mange etterkommere.

d) Else, født 1832, ble1856 gift med Erik Olsen, født ca. 1833 og kalt Skagnes ved vielsen. De bodde i Kleiva, Bjonskogen. Ved folketellingen i 1865 hadde de fem barn.

8. Marit Weggersdatter Gravli (1790-1791).

9. Marit Weggersdatter Gravli (1792-1798).

10. Wegger Weggersen Gravli (1794-1867) ble 1831 gift med Aagot Halvorsdatter Åsli (1807-1900). Wegger kjøpte i 1836 Nordre Strømmen i Sør-Aurdal. I 1838 solgte han fra seg den søndre delen til nevøen Ole, og beholdt selv den nordre delen, Høneren. Mange barn, hvorav noen er døpt i Viker:

a) Else Veggersdatter, født 6/2-1831, døpt i Viker kirke 13/3-1831. Gift 1853 med Brynjulf Syversen Stenseth (1824-1896). De bodde i Klemmetsrud 1854 og 1856, på Børtnes under Nerby i 1858, i Fossbråten på Nes i 1865, i Granumseie 1868, i Lundeløkken i 1872 og i Størodden etter 1875. Mange barn, de fleste utvandret.

b) Ingeborg Veggersdatter, født i Strømmen 7/5-1833 og døpt i Viker 16/6-1833. Til Amerika 1876.

c) Guri Veggersdatter, født i Strømmen 7/11-1835 og døpt i Viker 9/1-1836.

d) Kari Veggersdatter, født i Strømmen 9/9-1838. Døpt i Viker 7/10-1838. Til Amerika 1869.

e) Vegger Veggersen (1841-1926), ble 1873 gift med Tonette Halvorsdatter nørdre Langbråten (1851-1917). 11 barn.

f) Hallvor Veggersen, født 1844. Gift med Gunhild Marie Knutsdatter Tollevsrud. Til Amerika 1876.

g) Gonnor Veggersdatter, født 1847. Ble gift med Ellef Knutsen Tollevsrud.

h) Ole Veggersen, født 1850. Til Amerika 1871 og 1876.

11. Guri Weggersdatter Gravli (1796-1829) ble 1822 gift med Ole Guttormsen Hæl (1792-1827). Guri og Ole døde unge. De fikk bare en sønn, Guttorm, som ble hjemme døpt 4. januar 1826 og som døde samme dag. Guri og Ole bodde i Hæls-eie de få årene de hadde sammen.

12. Nils Weggersen Gravli ble døpt 12. januar 1799. Han døde tre og et halvt år gammel, og ble begravet ved Viker kirke 12. juli 1802.

----- Original Message -----
From: Nils Elsrud
To: karinorthup@comcast.net
Sent: Tuesday, September 07, 2004 10:41 AM
Subject: Re: Translation Eigel Elsrud's paper on Wegger Olsen Gravli

Men Wegger var ådøling så god som noen."

But Wegger was Ådøling (from Aadal) as good as anybody else.
That means that some people thought that he not was born in Ådal,
but Wegger was from Ådal just like all the other people that was born in Ådal.

Verry good translation, I have filled in with red. Se under here.

Nils
-------Original Message-------

From: Kari Northup
Date: 09/04/04 16:15:14
To: Nils Elsrud
Subject: Translation Eigel Elsrud's paper on Wegger Olsen Gravli

I have tried to translate one paragraph of Eigel Elsrud's paper on the Gravli family to see if I can do it. I am using a free online translator for many of the words that I don't know. I am having trouble with the sentence "Men Wegger var ådøling så god som noen." Do you know what that means in English? Do I have the rest correct?

Another question. Why do they use the word gift and also the word trovolet for marriage? Does trovolet mean something besides marriage? I cannot find the word trovolet in the online Norwegian to English dictionaries.

Wegger Olsen. Han var født på Engerodden, døpt i Viker kirke 26. januar 1743 og død i Gravli ved årskiftet 1807/1808, og han ble begravet ved Viker kirke i januar 1808. Han ble 1. april 1775 trolovet med Else Larsdatter Skarrud, døpt i Viker kirke 4. mars 1753 og død i Gravli 23. november 1821. Wegger var skredder, og var beskjeftiget over hele Ringerike og i Sør-Aurdal. I «Utvandringshistorier fra Ringeriksbygderne» av O.S. Johnson gis det inntrykk av at Wegger Olsen var fra Haugsbygd. Andre kilder sier han var fra Høneren i Begnadalen (Det rette er at det var en av hans sønner som kom til Høneren). Men Wegger var ådøling så god som noen. Hans foreldre hadde etter at de giftet seg i 1741 bodd på Rustandeie, på Engerodden, og fra 1745 på Skagnesodden. Alle hans besteforeldre var født i Ådalen eller ytre Ådalen. Hans 2-tip oldefar var Mikkel Blakstvedt, født før 1570, som bygslet Blakstvedt 1616. Wegger bodde på Rustand da han kjøpte øvre Gravli i 1772. I forbindelse med sitt arbeide bodde han nok til tider både i Haugsbygd og i Begnadalen før og etter at han kjøpte Gravli.

Wegger Olsen. He was born at Engerodden, christened in the Viker church 26 January 1743 and died at Gravli in the years 1807 or 1808 (He died around new year 1807/0808), he was buried at the Viker church in January 1808. On 1 April 1775 he was married to Else Larsdatter Skarrud, who was christened in the Viker church on 4 March 1753 and died at Gravli 23 November 1821. Wegger was a tailor, and was employed over all Ringerike and in Sør-Aurdal. In «Utvandringshistorier fra Ringeriksbygderne» bv O.S. Johnson was of the impression that Wegger Olsen lived (was born at)at Haugsbygd. Other sources say he (was born at) lived at Høneren in Begnadalen (The correct fact is that it was his son who went to Honeren). Men Wegger var ådøling as good as any. His parents after their marriage in 1741 lived at Rustandeie, at Engerodden, and from 1745 at Skagnesodden. All his grandparents were born in Ådalen or near ((Ytre = in Ådal close to the border of Norderhov ) Ådalen. He was 2-tip great-grandchild of Mikkel Blakstvedt, born about 1570, who bought Blakstvedt in 1616. Wegger lived at Rustand he bought upper Gravli in 1772. In connection with his work he lived sometimes both in Haugsbygd and in Begnadalen and before and after that he owned Gravli.

Thank you!

Kari