Search billions of records on Ancestry.com
   

Notes for Hans Olsen Rustand

!Birth: Born in the year of 1744 on Sorum of Sor Aurdal, Oppland County.
!Marriage: Married Kari Storodegarden who was born in 1755. Sor Aurdal.

The ancestors of Hans Olsen Rustand are listed on page 41 of the 1983 Ringerike" year book. Hans Olsen Rustand born in 1744 married Kari Stordegarden who was born in 1755. They lived until about 1784 on a place called Storvigen under Vestre Holte, they kept Rustand lived there also. They had 9 children. Three of these are of the Elsrudslketen.

1801 census Buscherud, Nordrehoug, Rustan farm, Norway - Hans Olsen (57), Kari Olsdatter (46), Barbro Hansdatter (25), Kari Hansdatter (20), Ole Hansen (17), Sigri Hansdatter (14), Ole Hansen (11), Niels Hansen (8) and Simen Hansen (4). First marriage for Hans & Kari, all children listed as theirs. Hans listed as "Bonde og Gardebeboer" of Rustan farm, first family listed on that farm.

Story of Norse Kings can be found in "Heimskringla:" The Norse King Sagas by Snorre Sturlason. Tanslated by Sammuel Laing. Introduction and Notes by Rev. John Beveridge, M,B,E., B.D. AC 1 E8 no.847 "Heimskringla" by Sturlason at State Teachers College Library of Moorhead MN. This book supposedly traces this line back to Harald the Fairhaired, the first king of Norway, and before him back to ancestors born BC. Another of Hans Rustands lines supposedly traces back to Charlemagne (doesn't everyone's?) :o) and includes several other royal personages.

AFN: CKNL-K1 (Hans Rustand)
AFN: CKNL-L6 (Kari Olsdatter)

For further information email: nils.elsrud@c2i.net
Hans Olsen Sørum RUSTAND
Father: Ole Monsen Seigen SØRUM
Mother: Barbro Knutsdatter KVARTEIG
Birth: 1744, Sørum, Sør Aurdal
Occupation: Bonde og gaardbeboer, 1801
Death: 1807
Burial: JANUAR 1808
Partnership with: Kari Olsdatter Skaranseter STORØDEGÅRDEN
Marriage: 1774
Child: Barbro Hansdatter RUSTAND Birth: 1775, Storvika ved/under Nes, Ådal
Child: Jøran Hansdatter RUSTAND Birth: 1778, Storvika ved/under Nes, Ådal
Child: Kari Hansdatter RUSTAND Birth: 1780, Storvika ved/under Nes, Ådal
Child: Ole Hansen D.e. RUSTAND Birth: 1783, Storvika ved/under Nes, Ådal
Child: Sigrid Hansdatter RUSTAND Birth: 1786, Rustand, Ådal
Child: Ole Hansen D.y. RUSTAND Birth: 1789, Rustand, Ådal
Child: Nils Hansen Rustand VIKER Birth: 1792, Rustand, Ådal
Child: Simen Hansen RUSTAND Birth: 1797, Rustand, Ådal
Child: Anne Hansdatter RUSTAND Birth: 1802, Rustand, Ådal
Notes for Hans Olsen Sørum RUSTAND
De bodde frem til ca. 1784 på plassen Storvigen under Vestre Holte (Nes). 1.november 1785: Rustand er ved auksjonsskjøte fra justisråd Boll overdratt til Hans Olsen Sørum (1744-1807). For å reise penger til kjøpet låner Hans Olsen 600 rdl. av Lars Ridder og sønnen Kristoffer. Denne obligasjonen ble avlyst allerede 16. juli 1788. De var eier til 1812, da eldstesønnen overtok. Dermed har en ny slekt kommet til Rustand. Denne slekten sitter fortsatt der.

De hadde 9 barn hvorav 3 er forfedre i Elsrudslekten.