Search billions of records on Ancestry.com
   

Notes for Gulbrand Gulbrandsen Lunde (1735-1808)

Baptised May 31, 1735

1801 census Buscherud, Nordrehoug, Lunde farm, Norway - Asle Gulbrandsen (36), Maren Nilsdatter (26), Nils Aslesen (4), Gulbrand Aslesen (3), Ingbor Aslesdatter (1). Listed as "Bonde og Gaardebeboer" of Lunde farm, first family listed of farm. First marriage for both Asle & Maren. Living with Asle's parents, Gulbrand Gulbrandsen (66) & Ingbor Palmesdatter (62).

nils.elsrud@c2i.net
Gudbrand Gudbrandsen LUNDE
Father: Gudbrand Gudbrandsen LUNDE
Mother: Rønnaug Iversdatter FLASKERUD
Birth: 1735, Lunde, Ådal
Baptism: 21/05-1735
Burial: 08/06-1808
Partnership with: Ingeborg KNUTSDATTER
Child: Anders Gudbrandsen LUNDE Birth: 1756, Ådal
Partnership with: Ingeborg Palmesdatter SEMMEN
Marriage: 04/10-1757
Child: Gudbrand Gudbrandsen LUNDE Birth: 1758, Rustand, Ådal
Child: Palme Gudbrandsen LUNDE Birth: 1760, Rustand, Ådal
Child: Knut Gudbrandsen LUNDE Birth: 1762, Rustand, Ådal
Child: Asle Gudbrandsen LUNDE Birth: 1765, Lunde, Ådal
Child: Ole Gudbrandsen LUNDE Birth: 1768, Lunde, Ådal
Child: Kristen Gudbrandsen LUNDE Birth: 1772, Lunde, Ådal
Child: Nils Gudbrandsen Lunde HAMRE Birth: 1774, Lunde, Ådal
Child: Iver Gudbrandsen LUNDE Birth: 1778, Lunde, Ådal
Child: Elling Gudbrandsen LUNDE Birth: 1781, Lunde, Ådal
Partnership with: Berte Pedersdatter GRØTERUD
Child: Rønnov GUDBRANDSDATTER Birth: 1762, Rustand, Ådal
Partnership with: Live Olsdatter GRAVLI
Child: Kari GUDBRANDSDATTER Birth: 1777, Ådal
Partnership with: Ragnhild JOHNSDATTER
Child: Kjersti GUDBRANDSDATTER Birth: 1780, Ådal
Partnership with: Marit Andersdatter STRØMMEN
Child: Anders Gudbrandsen LUNDE Birth: 1786, Ådal
Partnership with: Olea Nilsdatter AUREN
Child: Gjertrud Gudbrandsdatter HOLTE Birth: 1788, Ådal

Notes for Gudbrand Gudbrandsen LUNDE
Gudbrand var jeger, Han har skutt 108 bjørner Gulbrand Gulbrandsen Lunde (1735-1808). Han ble i 1757 gift med Ingeborg Palmesdatter Semmen (ca.1736-1816). Den 10/1-1757 har han lånt penger av Christoffer Ridder. Gulbrand jr. overtok Rustand etter sin far i 1758, mens hans foreldre og halvsøsken bosatte seg i Rustandbråten: "27. oktober 1758, Hesleberg. Gudbrand Gudbrandsen selger sin sønn Gudbrand Gudbrandsen sin påboende gård Rudstaden, skyld 4 skinn, med sin kones samtykke, for 440 rdl. og litt til." Gudbrand den eldre bosatte seg nå i Rustandbråten sammen med sin 2. hustru Gjertrud Nilsdatter De eldste sønnene til Gulbrand jr. ble født på Rustand (han fikk ni sønner ialt i ekteskapet). Den 7/9-1759 lånte Gudbrand Gudbrandsen prosten Nyrop 50 rdl. med pant i del av Rustand. Den 26. oktober 1762 ble plassen Bråten (Rustandbråten) pantsatt av Gudbrand Gudbrandsen den eldre til Abraham Eriksen for 40 rdl., som Gudbrand skyldte ham som formynder for ham. Dokument av 25/10-1763: Gudbrand Rustands obligasjon til Christoffer Ridder av 10/1-1757 avlyst.

Ved skjøte av 25. oktober 1763 overdro Gulbrand jr. gården Rustand med underliggende plass Bråten "som min far Gudbrand Rustand påbor" til farbroren Endre Gulbrandsen Lunde (1717-1764), som i likhet med Anders Lysti var tømmerhandler. I tillegg var Endre også bonde og handelskar. Mot denne handelen protesterte Bjørn Andersen Øya på sin myndling Ingeborg Gudbrandsdatters vegne (hun bodde i Huset" sammen med sin mor Sigrid Andersdatter). Bjørn Andersen (eg. fra Elsrud og bror til Sigrid) hevdet at Ingeborg var odelsberettiget til 2 skinn i Rustand. Ingeborg Gudbrandsdatter ble senere gift med Knut Knutsen Bjonviken (De bosatte seg i Rustandbråten).

Gulbrand tjenestgjorde senere som soldat ved livgarden. I 1757 ville han ta igjen Lunde med sin odelsrett. Han fikk sin rett anerkjent ved dom i 1758. Onkelen Endre betalte ham 235 rdl for frafaldelse av odelsretten. Gulbrand ble tilskjøtet Rustand av sin far i 1758.

Denne gården solgte han i 1763 til sin onkel Endre Gulbrandsen, som i mellomtiden var blitt eneeier av Lunde. På den måten ble Gulbrand Gulbrandsen d.y igjen i besiddelse av Lunde. Imidlertid måtte han i 1765 låne 700 rdl av Knut Pedersen Næss. (I 1777 var gjelden til Knut Næss øket med ytterligere 222 rdl). For å bøte på finansene solgte Gulbrand Gulbrandsen i 1764-65 halve gården Lunde til sin svigermor Gunhild Aslesdatter (1699-1774) opprinnelig fra Slevika (og først gift med Palme Christensen Skinnes, Semmen) og hennes 2. ektemann Knut Guttormsen Runn (ca.1718-1773). Knut Guttormsen var broren til Ellef og Lars Guttormssønner, som omtrent samtidig kjøpte Granum, henholdsvis Hæl. Knut Guttormsen eide nå halve Lunde til han døde (begr. 18/1-1772). Etter at Gunhild Aslesdatter døde to år etter (begr. 27/3-1774) ble denne delen av Lunde solgt på auksjon til Peder Rasmussen Skougstad, som også var Gunhilds svigersønn. Kjøpesummen var 850 rdl. Peder Rasmussen døde i 1778. Enken etter Peder, Eli Palmesdatter begjærte da i 1780 gårdeparten på ny solgt på auksjon. Lars Ridder fikk tilslaget, og kjøpesummen var 1000 rdl. Skylden var 2 1/2 lpd og 1 1/2 skinn. Da gårdeparten siste gang gikk til auksjon etter Lars Ridders død i 1795, fikk Asle Gulbrandsen Lunde tilslaget. Kjøpesummen var da kommet opp i 2800 rdl (det var stor inflasjon i Norge på denne tiden). Asle Gulbrandsen Lunde, som var meget formuende, hadde vært eier av den andre halvparten av Lunde fra 1792, og han ble nå eier av Lunde samlet.

I 1774 anla fetteren Gulbrand Endresen odelssak mot Gulbrand Gulbrandsen, idet Gulbrand Endresen mente å ha odelsrett til iallfall den ene halvparten i Lunde. De kom til en minnelig ordning: Gulbrand Endresen fikk Nordre Bjonviken til bruk så lenge han og arvinger måtte ønske, med fiskerier og andre herligheter, mot at Gulbrand Gulbrandsen fikk beholde Lunde.

I 1783 så Gulbrand seg nødsaget til å selge sin halvpart av Lunde til sagfogd Lars Ridder for 1200 rdl. Lars Ridder var da eier av Lunde samlet til i 1789. Da ble denne halvdelen av Lunde tilbakeskjøtet til Gulbrand Lunde for 1215 rdl. Ved kjøpet ble det utstedt en panteobligasjon på 1698 rdl, idet Gulbrand Lunde var kommet i ytterligere gjeld til Lars Ridder. Denne obligasjonen ble innfridd i 1792 ved hjelp av Gulbrands sønn Asle, som dagen etter (3/5-1792) ble tilskjøtet angjeldende halvdel av Lunde fra faren. Tre år etter, i 1795, var således hele Lunde igjen samlet på en hånd. Hans far gikk over på livøre. Som vi har forstått kom Gulbrand Gulbrandsen flere ganger opp i økonomiske vanskelig heter. Han likte nok heller å gå på bjørnejakt enn å skjøtte gården. Ifølge hans sønnesønn Nils Aslesen Lunde skal han ha skutt 108 bjørner.

I ekteskapet med Ingeborg Palmesdatter hadde Gulbrand Gulbrandsen Lunde d.y. 9 sønner. I tillegg hadde Gulbrand minst to utenomekteskapelige barn, som blir nevnt sist.

For å unngå prosess, ga nå Endre tilbake sin odelsrett i Lunde til brorsønnen Gudbrand Gudbrandsen (1735-1808), og solgte ham sin andel i Lunde gård.. Det ser ut som at Endre ble eier av 2 skinn i Rustand, og at ovenfor nevnte Ingeborg Gudbrandsdatter eide resten.

UEKTE BARN

Disse barna er ført opp under Gudbrand Gudbrandsen Lunde 1735-1808 det er mulig at det er sønnen Gudbrand Gudbrandsen Lunde 1758-1851 som er faren.

3. Kari Gulbrandsdatter, døpt 14. september 1777. Moren var Live Olsdatter Gravli. 4. Kirsti Gulbrandsdatter, døpt 20. juli 1780. Moren var enken Ragnhild Jonsdatter. 5. Anders Gulbrandsen, døpt 22. januar 1786 og død 2. mai 1857. 6. Gjertrud Gulbrandsdatter, døpt 12. juli 1789. Moren var Olia Nilsdatter Auren.

Baptised May 31, 1735

1801 census Buscherud, Nordrehoug, Lunde farm, Norway - Asle Gulbrandsen (36), Maren Nilsdatter (26), Nils Aslesen (4), Gulbrand Aslesen (3), Ingbor Aslesdatter (1). Listed as "Bonde og Gaardebeboer" of Lunde farm, first family listed of farm. First marriage for both Asle & Maren. Living with Asle's parents, Gulbrand Gulbrandsen (66) & Ingbor Palmesdatter (62).

nils.elsrud@c2i.net
Gudbrand Gudbrandsen LUNDE
Father: Gudbrand Gudbrandsen LUNDE
Mother: Rønnaug Iversdatter FLASKERUD
Birth: 1735, Lunde, Ådal
Baptism: 21/05-1735
Burial: 08/06-1808
Partnership with: Ingeborg KNUTSDATTER
Child: Anders Gudbrandsen LUNDE Birth: 1756, Ådal
Partnership with: Ingeborg Palmesdatter SEMMEN
Marriage: 04/10-1757
Child: Gudbrand Gudbrandsen LUNDE Birth: 1758, Rustand, Ådal
Child: Palme Gudbrandsen LUNDE Birth: 1760, Rustand, Ådal
Child: Knut Gudbrandsen LUNDE Birth: 1762, Rustand, Ådal
Child: Asle Gudbrandsen LUNDE Birth: 1765, Lunde, Ådal
Child: Ole Gudbrandsen LUNDE Birth: 1768, Lunde, Ådal
Child: Kristen Gudbrandsen LUNDE Birth: 1772, Lunde, Ådal
Child: Nils Gudbrandsen Lunde HAMRE Birth: 1774, Lunde, Ådal
Child: Iver Gudbrandsen LUNDE Birth: 1778, Lunde, Ådal
Child: Elling Gudbrandsen LUNDE Birth: 1781, Lunde, Ådal
Partnership with: Berte Pedersdatter GRØTERUD
Child: Rønnov GUDBRANDSDATTER Birth: 1762, Rustand, Ådal
Partnership with: Live Olsdatter GRAVLI
Child: Kari GUDBRANDSDATTER Birth: 1777, Ådal
Partnership with: Ragnhild JOHNSDATTER
Child: Kjersti GUDBRANDSDATTER Birth: 1780, Ådal
Partnership with: Marit Andersdatter STRØMMEN
Child: Anders Gudbrandsen LUNDE Birth: 1786, Ådal
Partnership with: Olea Nilsdatter AUREN
Child: Gjertrud Gudbrandsdatter HOLTE Birth: 1788, Ådal

Notes for Gudbrand Gudbrandsen LUNDE
Gudbrand var jeger, Han har skutt 108 bjørner Gulbrand Gulbrandsen Lunde (1735-1808). Han ble i 1757 gift med Ingeborg Palmesdatter Semmen (ca.1736-1816). Den 10/1-1757 har han lånt penger av Christoffer Ridder. Gulbrand jr. overtok Rustand etter sin far i 1758, mens hans foreldre og halvsøsken bosatte seg i Rustandbråten: "27. oktober 1758, Hesleberg. Gudbrand Gudbrandsen selger sin sønn Gudbrand Gudbrandsen sin påboende gård Rudstaden, skyld 4 skinn, med sin kones samtykke, for 440 rdl. og litt til." Gudbrand den eldre bosatte seg nå i Rustandbråten sammen med sin 2. hustru Gjertrud Nilsdatter De eldste sønnene til Gulbrand jr. ble født på Rustand (han fikk ni sønner ialt i ekteskapet). Den 7/9-1759 lånte Gudbrand Gudbrandsen prosten Nyrop 50 rdl. med pant i del av Rustand. Den 26. oktober 1762 ble plassen Bråten (Rustandbråten) pantsatt av Gudbrand Gudbrandsen den eldre til Abraham Eriksen for 40 rdl., som Gudbrand skyldte ham som formynder for ham. Dokument av 25/10-1763: Gudbrand Rustands obligasjon til Christoffer Ridder av 10/1-1757 avlyst.

Ved skjøte av 25. oktober 1763 overdro Gulbrand jr. gården Rustand med underliggende plass Bråten "som min far Gudbrand Rustand påbor" til farbroren Endre Gulbrandsen Lunde (1717-1764), som i likhet med Anders Lysti var tømmerhandler. I tillegg var Endre også bonde og handelskar. Mot denne handelen protesterte Bjørn Andersen Øya på sin myndling Ingeborg Gudbrandsdatters vegne (hun bodde i Huset" sammen med sin mor Sigrid Andersdatter). Bjørn Andersen (eg. fra Elsrud og bror til Sigrid) hevdet at Ingeborg var odelsberettiget til 2 skinn i Rustand. Ingeborg Gudbrandsdatter ble senere gift med Knut Knutsen Bjonviken (De bosatte seg i Rustandbråten).

Gulbrand tjenestgjorde senere som soldat ved livgarden. I 1757 ville han ta igjen Lunde med sin odelsrett. Han fikk sin rett anerkjent ved dom i 1758. Onkelen Endre betalte ham 235 rdl for frafaldelse av odelsretten. Gulbrand ble tilskjøtet Rustand av sin far i 1758.

Denne gården solgte han i 1763 til sin onkel Endre Gulbrandsen, som i mellomtiden var blitt eneeier av Lunde. På den måten ble Gulbrand Gulbrandsen d.y igjen i besiddelse av Lunde. Imidlertid måtte han i 1765 låne 700 rdl av Knut Pedersen Næss. (I 1777 var gjelden til Knut Næss øket med ytterligere 222 rdl). For å bøte på finansene solgte Gulbrand Gulbrandsen i 1764-65 halve gården Lunde til sin svigermor Gunhild Aslesdatter (1699-1774) opprinnelig fra Slevika (og først gift med Palme Christensen Skinnes, Semmen) og hennes 2. ektemann Knut Guttormsen Runn (ca.1718-1773). Knut Guttormsen var broren til Ellef og Lars Guttormssønner, som omtrent samtidig kjøpte Granum, henholdsvis Hæl. Knut Guttormsen eide nå halve Lunde til han døde (begr. 18/1-1772). Etter at Gunhild Aslesdatter døde to år etter (begr. 27/3-1774) ble denne delen av Lunde solgt på auksjon til Peder Rasmussen Skougstad, som også var Gunhilds svigersønn. Kjøpesummen var 850 rdl. Peder Rasmussen døde i 1778. Enken etter Peder, Eli Palmesdatter begjærte da i 1780 gårdeparten på ny solgt på auksjon. Lars Ridder fikk tilslaget, og kjøpesummen var 1000 rdl. Skylden var 2 1/2 lpd og 1 1/2 skinn. Da gårdeparten siste gang gikk til auksjon etter Lars Ridders død i 1795, fikk Asle Gulbrandsen Lunde tilslaget. Kjøpesummen var da kommet opp i 2800 rdl (det var stor inflasjon i Norge på denne tiden). Asle Gulbrandsen Lunde, som var meget formuende, hadde vært eier av den andre halvparten av Lunde fra 1792, og han ble nå eier av Lunde samlet.

I 1774 anla fetteren Gulbrand Endresen odelssak mot Gulbrand Gulbrandsen, idet Gulbrand Endresen mente å ha odelsrett til iallfall den ene halvparten i Lunde. De kom til en minnelig ordning: Gulbrand Endresen fikk Nordre Bjonviken til bruk så lenge han og arvinger måtte ønske, med fiskerier og andre herligheter, mot at Gulbrand Gulbrandsen fikk beholde Lunde.

I 1783 så Gulbrand seg nødsaget til å selge sin halvpart av Lunde til sagfogd Lars Ridder for 1200 rdl. Lars Ridder var da eier av Lunde samlet til i 1789. Da ble denne halvdelen av Lunde tilbakeskjøtet til Gulbrand Lunde for 1215 rdl. Ved kjøpet ble det utstedt en panteobligasjon på 1698 rdl, idet Gulbrand Lunde var kommet i ytterligere gjeld til Lars Ridder. Denne obligasjonen ble innfridd i 1792 ved hjelp av Gulbrands sønn Asle, som dagen etter (3/5-1792) ble tilskjøtet angjeldende halvdel av Lunde fra faren. Tre år etter, i 1795, var således hele Lunde igjen samlet på en hånd. Hans far gikk over på livøre. Som vi har forstått kom Gulbrand Gulbrandsen flere ganger opp i økonomiske vanskelig heter. Han likte nok heller å gå på bjørnejakt enn å skjøtte gården. Ifølge hans sønnesønn Nils Aslesen Lunde skal han ha skutt 108 bjørner.

I ekteskapet med Ingeborg Palmesdatter hadde Gulbrand Gulbrandsen Lunde d.y. 9 sønner. I tillegg hadde Gulbrand minst to utenomekteskapelige barn, som blir nevnt sist.

For å unngå prosess, ga nå Endre tilbake sin odelsrett i Lunde til brorsønnen Gudbrand Gudbrandsen (1735-1808), og solgte ham sin andel i Lunde gård.. Det ser ut som at Endre ble eier av 2 skinn i Rustand, og at ovenfor nevnte Ingeborg Gudbrandsdatter eide resten.

UEKTE BARN

Disse barna er ført opp under Gudbrand Gudbrandsen Lunde 1735-1808 det er mulig at det er sønnen Gudbrand Gudbrandsen Lunde 1758-1851 som er faren.

3. Kari Gulbrandsdatter, døpt 14. september 1777. Moren var Live Olsdatter Gravli. 4. Kirsti Gulbrandsdatter, døpt 20. juli 1780. Moren var enken Ragnhild Jonsdatter. 5. Anders Gulbrandsen, døpt 22. januar 1786 og død 2. mai 1857. 6. Gjertrud Gulbrandsdatter, døpt 12. juli 1789. Moren var Olia Nilsdatter Auren.