Search billions of records on Ancestry.com
   

Notes for Else Olsdatter Gravli

The Family of Peder Asleson Lunde & Else Olsdatter Gravli

Peder & Else Lunde emigrated with their son Asle from Norway in May 1850. Voyage took 9 weeks. Duane Brees writes that Peder and Ole Viker walked to Drammen to obtain permit to emigrate, Emma Stoa says they walked to Kristiania (Oslo) to seek permit. Written family histories by Emma and Duane state that the ship landed at Quebec, Canada, and then they traveled by canal boats through the Great Lakes and entered the USA at Milwaukee Wisconsin.

Note from Kari - Peder, Else & Asle are on a passenger list for the ship Christiane, which landed in New York in July 16, 1850. Ole Wiger, Hans Wiger & Gjertrud Wiger were also on the same ship. At first I thought they must have stayed on the ship, and it sailed up to Quebec before returning to Norway. This seems far-fetched however, and if Peder & Else planned to go to Wisconsin it seems unreasonable that they would go up to Quebec to go instead of going from New York as most of the emigrants did at that time. Not sure why the family story does not match, except that Ole Viker's future wife Margit Onsgaard later came in through Quebec, as well as Peder Lunde's relative and neighbor Endre Gulbrandson and his wife Marit Gravli.

Duane wrote that Peder Lunde & Ole Viker walked to Drammen to seek permission to emigrate - Emma Stoa wrote that it was Kristiana (Oslo). Ole Viker's permission papers were dated the 6th (front side) and the 11th (back side) of May, 1850. Don't know when they got on the boat, but it landed at Quebec and the voyage took 9 weeks, so if they left May 11th they got there about July 13th or so. If they left a little later they would have gotten there a little later, but the above date of July 16, 1850 is very close. The website with the ship list is at:

http://www.museumsnett.no/mka/ssa/

Peder & Else Lunde came into the US in 1850 they got off the ship ("Christiane"), probably at New York, went by canal boat through the Great Lakes to Milwaukee Wisconsin. From there they walked to Rock Prairie, Dane Co., Wisconsin. Peder Lunde worked for a time in a lead mine at Mineral Point, and later as a clerk in Peddler's Creek, Wisconsin in 1852. He then left Wisconsin, was in Iowa for a few years, and by 1860 they were in Hayward. Luckily for me the boat they traveled on arrived at New York so I actually have found a copy of the passenger list with their names on it. As Quebec did not keep records that early I was amazed and very happy to find it. They walked to Rock Prairie, Dane Co., WI and stayed there 2 years, working as a clerk in a grocery store in Peddler's Creek, and also in the lead mines in Mineral Point, WI. He moved to Iowa with his family by covered wagon about 1852.

1856 census Osage Twp., Mitchell Co., IA
Household #84
Levi Olson, age 31, b. Norway, In Iowa 6 years
Isabel Olson, age 20, b. Norway, In Iowa 6 years
Peter Lund, age 36, In Iowa 6 years. (Had actually been in US for 6 years, in Iowa for 4.)
Else Lund, age 35, In Iowa 6 years
Esly P. Lund, age 10, In Iowa 6 years
Household #85
Ole Nelson (Viker), age 26, b. Norway, in Iowa 2 years
Marg Nelson, age 37, b. Norway, in Iowa 2 years
Nels Julius Nelson, age 8, b. Norway, in Iowa 2 years
Nels Ole, age 2, b. IA, in Iowa 2 years
Isabel Ole, no age listed (infant), b. IA Note: This is Ingeborg Viker who later married Ole Lunde

Settled in Sec. 8 Hayward, Freeborn County, MN in July 1856 - one of two first permanent settlers to do so (other was Endre Gulbrandson). The first log school house in Hayward was built on Peter's farm. Endre Gulbrandson's wife was Marit Gravle, Else's first cousin who had been raised in her family.

1857 State Census Township 102, Freeborn, Minnesota
#373/373
Andrew Gulbranson, age 40, b. Norway, Farmer
Marit Gulbranson, age 42, b. Norway
Gulbran Gulbranson, age 17, b. Norway, Farmer
Gonor Gulbranson, male, age 14, b. Norway (listed as male but this is an error)
Hans Gulbranson, age 13, b. Norway
Veger Gulbranson, age 11, b. Norway
Karee Gulbranson, age 8, b. Norway (listed as male but this is an error)
Mary Gulbranson, age 5, b. Norway
Elsie Gulbranson, age 3, b. Norway
Ole Hanson, age 68, b. Norway, Farmer (Ole Hansen Rustand Haugerud)
#374/374
Peter Lund, age 37, b. Norway, Farmer
Elsie Lund, age 37, b. Norway
Asle Lund, age 12, b. Norway

1860 census Hayward, Freeborn Co., MN, Page 82
Household #743/647
Peter Lund, age 40, b. Norway (In index as Peter Luna due to poor census handwriting)
Elsie, age 39, b. Norway
Asle, age 14, b. Norway
Ole, age 2, b. MN

1870 census Hayward, Freeborn Co., MN
Household #15/16
Peter Lund, age 51, farmer, Real estate 3000, Personal Estate 900, b. Norway
Elsie, age 49, keeping house, b. Norway
Asle, age 24, b. Norway
Ole, age12, b. MN

1880 census Hayward, Freeborn Co., MN page 4
Household #31/34
Peter Lund, head, age 60, Norway/Norway/Norway, farmer
Else, wife, age 59, Norway/Norway/Norway, keeping house
Asle, son, age 33, Norway/Norway/Norway, farm labor
Ole, son, age 21, MN/Norway/Norway, farm labor

1900 census Hayward, Freeborn Co., MN page 5B
Else Lunde, head, Jan 1821, age 79, widowed, Norway/Norway/Norway, immigrated 1851, in US 49 years
Else C., granddaughter, Jan 1884, age 16, MN/Norway/Norway
Florence, granddaughter, Mar 1886, age 14, MN/Norway/Norway, At School
Palma, granddaughter, Oct 1888, age 11, MN/Norway/Norway, At School
Alfred, grandson, May 1891, age 9, MN/Norway/Norway, At School

1905 census Moscow Township, Freeborn Co., MN - Ole P. Lunde, age 47. Living with wife Ingeborg (49), children Peder (23), Margit (21), Rudolf (17), Viola (14), Cornelie (13), Atlanta (9). Also living with mother Else (84). Cornelia remembered having to keep an eye on Else in her last years - Else had gotten a little "scattered" and she would decide she was going to walk back home to Norway and take off. Cornelia said Else was a fast walker!
1905 census Moscow Township, Freeborn Co., MN- Ole Wiker, age 74. Living with sons Julius (57) & Carl (47). Living next door to Ole P. Lunde & family

http://aadal.com/Rammer/HeimOgFolk/Gaardsbruk/R-Gravli.htm

Ole Weggersen Gravli (1775-1857) ble 1807 gift med Ragnhild Olsdatter Lindelien (1789-1854). Ragnhild tilhørte Lindeli-greina av Kølabrennerætta. Hun var også av Holte- ætt. Ole Weggersen var eier av Gravli fra 23. august 1800, da han kjøpte gården av sin far for 599 rdl. Året før Ole overtok var delet mellom Gravli og Gravlimoen gått opp på ny. Delekontrakten var datert 26. juli 1799 og tinglyst 3. mars 1800. Ole eide gården til 1834, da hans eldste sønn Wegger overtok. Ole var dessuten eier av halve Gravliplassen, som han i 1805 solgte til Ole Knutsen, som igjen solgte til Lars Weggersen, en yngre bror av Ole. Lars ble dermed eier av hele Gravliplassen, der han bodde. Det står forøvrig mye mer om dette i gårdshistorien om Gravliplassen.

Ole Weggersen Gravli og Ragnhild Olsdatter hadde barna:
1. Wegger Olsen Gravli (1808-1894) ble 1844 gift med Kari Ellefsdatter Granum (1824-1909). Wegger var eier av Gravli fra 1834, se fortsettelsen.

2. Ingeborg Olsdatter Gravli (1810-1899) ble 1840 gift med Nils Hansen Øen (1808-1899). De bodde i Øen, som Nils eide fra 1839, se gårdshistorien om Øen, 303/4.

3. Ole Olsen Gravli d.e. (1812-1908) ble 1846 gift med Anne Katrine Andersdatter Gamlemoen (1821-1892). Ole kjøpte Nordre Strømmen (den søndre delen av det gamle Nord-Strømmen) i 1838 av sin onkel Wegger Weggersen. Mange etterkommere, se «Gard og Bygd i Sør-Aurdal» bind C side 368.

4. Nils Olsen Gravli var født i 1814 og døde i Kristiania før 1891 (1888 ifølge Per Goplerud). Nils var gift to ganger. Første gang i 1854 med Marit Syversdatter Hæl (1827-1854), andre gangen i 1860 med Johanne Olsdatter Kulterud, Øihus (1834-1928). Nils kjøpte Pålsodden i 1852, men solgte. I 1857 kjøpte han Pålsodden igjen for 700 spdl. Han bodde der litt, men solgte igjen i 1866 til sin bror Syver. I 1862 kjøpte Nils Olsen Gravli gården Øyhus, søndre, av Hans Andersen Holte for 2750 spdl. I 1864 meldte Nils utflytting til Sør-Aurdal for seg og Anne for å bosette seg i Øyhus. Nils fikk ingen barn som vokste opp i sitt første ekteskap. I sitt andre fikk han fire døtre. Nils bodde visstnok de siste årene av sitt liv i Kristiania (Nils må ikke forveksles med den jevnaldrende Nils Olsen Kleiva, «Tjuve-Nils», som var født på Volden).

5. Syver Olsen Gravli, født 1817, døde 4 uker gammel.

6. Syver Olsen Gravli (1818-1904) ble 1858 gift med enken Anne Marie Haraldsdatter Øen på Gravlimoen (1812-1895), som var født i Vasenden, og som først hadde vært gift med Ole Hansen Øen (1802-1856). Syver og Anne Marie bodde på Pålsodden, som Syver kjøpte av sin bror Nils i 1866. Syver og Anne Marie fikk ingen barn sammen, men fra sitt første ekteskap hadde hun fem barn, se u/Gravlimoen. Pålsodden overlot de til nevøen Wegger W. Gravlie

7. Else Olsdatter Gravli, født 1821 og død etter 1907, ble 1845 gift med Peder Aslesen Lunde (1820-1891). De meldte utreise til Amerika 10. mai 1850. De bodde i Freeborn Co, Minnesota. 2 sønner og mange etterkommere. Se boken om Lunde-ætten.

8. Ole Olsen Gravli d.y. (1823-1908) ble 1872 gift med Kjersti Andersdatter Røang 1848-1902) fra nedre Roo i Reinli. Ole kjøpte Gravlihaugen av Anders Knutsen Galilea i 1858, skjøtet ble tinglyst 28/5-1858. Ole drev her handelsvirksomhet fra engang på 1850-tallet, se forøvrig gårdshistorien om Gravlihaugen, 304/3.

9. Lars Olsen Gravli (1826-1915) ble 1857 gift med Marit Andersdatter Fønhus (1840-1889). Lars kjøpte Hæl i 1858 og nordre Storruste i 1868. Lars var lærer og veteran fra omgangskolens tid, og begynte sitt virke i 1850-årene. Lars og Marit bodde mest på Hæl, men bodde på Storruste i perioden 1869-1878. Se også gårdshistorien om Hæl, 303/3.

10.Guri Olsdatter Gravli (1828-1899) ble 1861 gift med enkemannen Arne Arnesen Fønhus (1825-1911), som i sitt første ekteskap hadde vært gift med Anne Hermansdatter Hølersætre (1831-1860) Guri og Arne bodde på Søre Fønhus, som Arne eide. Se side 698 i bind B av «Gard og Bygd i Sør-Aurdal» om dem.