Search billions of records on Ancestry.com
   

Notes for Lars Olsen Gravli

The Family of Ole Weggersen Gravli & Ragnhild Olsdatter Lindelien

Had 3 children

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=hentglobal&register=fodeaar&pgj=111&teljing=ft1865&filnamn=f60614.wc2&amt=6&funnenr=25
1865-telling for 0614 Aadalen
Distriknr Side Skoledistrikt Sogn Prestegjeld Gardsnavn Merknad (gard) Overskrift
34 1 6 øvre Aadal Næss Aadalen Hæll 373 2
Personnr Husholdning Fornavn Etternavn Familiestatus Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødested Sykdom Hester Stort kveg Får Geit Svin Rug Bygg Blandkorn Havre Erter Poteter
229 32 1 Lars Ols. Husfader Gaardbruger og Selveier g 40 m Aadalens Prgj. 1 7 10 24 1 1/4 1/2 1 1/2 1 1/2 1/4 4
230 33 Marit Arnesd. hans Kone g 26 k Søndre Aurdal
231 34 Ole Lars. deres Søn ug 8 m Søndre Aurdal
232 1 Inger Larsd. deres Datter ug 3 k Aadalens Prgj.
233 2 Tommas Eriks. Tjenestekarl ug 26 m Østre Slidre
234 3 Anders Ols. Tjenestekarl ug 39 m Aadalens Prgj. Sindssvag
235 4 Astri Gulbrandsd. Tjenestepige ug 19 k Østre Slidre
236 5 1 Anders Lars. Føderaadsmand g 55 m Aadalens Prgj.
237 6 Guri Olsd. hans Kone g 28 k Nordre Aurdal
238 7 Berte Kristine Andersd. deres Datter ug 6 k Aadalens Prgj.
239 8 Lars Anders. deres Søn ug 4 m Aadalens Prgj.
240 9 Beret Andersd. deres Datter ug 3 k Aadalens Prgj.
241 10 Ole Anders. deres Søn ug 1 m Aadalens Prgj.
242 11 Sønneid Jakobsd. Tjenestepige ug 18 k Nordre Aurdal

Lars Olsen GRAVLI

http://www.elsrud.com/Slekt/p000003w.htm#I3559
Father: Ole Weggersen GRAVLI
Mother: Ragnhild Olsdatter LINDELIEN
Birth: 1826, Gravli, Ådal
Occupation: Gaardbruker og selveier, 1865
Occupation: Lærer
Death: 1915
Partnership with: Marit Arnesdatter FØNNHUS
Marriage: 1857
Child: Ole Larsen GRAVLI Birth: 1857, Ådal
Child: Inger Larsdatter GRAVLI Birth: 10/01-1863, Hedalen, Sør Aurdal
Child: Ole Larsen GRAVLI Birth: 08/07-1869, Sør Aurdal
Notes for Lars Olsen GRAVLI
Lars kjøpte Hæl i Ådal i 1858 og Nordre Storruste i Hedal i 1868
For further information email: nils.elsrud@c2i.net

http://aadal.com/Rammer/HeimOgFolk/Gaardsbruk/R-Gravli.htm
Ole Weggersen Gravli (1775-1857) ble 1807 gift med Ragnhild Olsdatter Lindelien (1789-1854). Ragnhild tilhørte Lindeli-greina av Kølabrennerætta. Hun var også av Holte- ætt. Ole Weggersen var eier av Gravli fra 23. august 1800, da han kjøpte gården av sin far for 599 rdl. Året før Ole overtok var delet mellom Gravli og Gravlimoen gått opp på ny. Delekontrakten var datert 26. juli 1799 og tinglyst 3. mars 1800. Ole eide gården til 1834, da hans eldste sønn Wegger overtok. Ole var dessuten eier av halve Gravliplassen, som han i 1805 solgte til Ole Knutsen, som igjen solgte til Lars Weggersen, en yngre bror av Ole. Lars ble dermed eier av hele Gravliplassen, der han bodde. Det står forøvrig mye mer om dette i gårdshistorien om Gravliplassen.

Ole Weggersen Gravli og Ragnhild Olsdatter hadde barna:
1. Wegger Olsen Gravli (1808-1894) ble 1844 gift med Kari Ellefsdatter Granum (1824-1909). Wegger var eier av Gravli fra 1834, se fortsettelsen.

2. Ingeborg Olsdatter Gravli (1810-1899) ble 1840 gift med Nils Hansen Øen (1808-1899). De bodde i Øen, som Nils eide fra 1839, se gårdshistorien om Øen, 303/4.

3. Ole Olsen Gravli d.e. (1812-1908) ble 1846 gift med Anne Katrine Andersdatter Gamlemoen (1821-1892). Ole kjøpte Nordre Strømmen (den søndre delen av det gamle Nord-Strømmen) i 1838 av sin onkel Wegger Weggersen. Mange etterkommere, se «Gard og Bygd i Sør-Aurdal» bind C side 368.

4. Nils Olsen Gravli var født i 1814 og døde i Kristiania før 1891 (1888 ifølge Per Goplerud). Nils var gift to ganger. Første gang i 1854 med Marit Syversdatter Hæl (1827-1854), andre gangen i 1860 med Johanne Olsdatter Kulterud, Øihus (1834-1928). Nils kjøpte Pålsodden i 1852, men solgte. I 1857 kjøpte han Pålsodden igjen for 700 spdl. Han bodde der litt, men solgte igjen i 1866 til sin bror Syver. I 1862 kjøpte Nils Olsen Gravli gården Øyhus, søndre, av Hans Andersen Holte for 2750 spdl. I 1864 meldte Nils utflytting til Sør-Aurdal for seg og Anne for å bosette seg i Øyhus. Nils fikk ingen barn som vokste opp i sitt første ekteskap. I sitt andre fikk han fire døtre. Nils bodde visstnok de siste årene av sitt liv i Kristiania (Nils må ikke forveksles med den jevnaldrende Nils Olsen Kleiva, «Tjuve-Nils», som var født på Volden).

5. Syver Olsen Gravli, født 1817, døde 4 uker gammel.

6. Syver Olsen Gravli (1818-1904) ble 1858 gift med enken Anne Marie Haraldsdatter Øen på Gravlimoen (1812-1895), som var født i Vasenden, og som først hadde vært gift med Ole Hansen Øen (1802-1856). Syver og Anne Marie bodde på Pålsodden, som Syver kjøpte av sin bror Nils i 1866. Syver og Anne Marie fikk ingen barn sammen, men fra sitt første ekteskap hadde hun fem barn, se u/Gravlimoen. Pålsodden overlot de til nevøen Wegger W. Gravlie

7. Else Olsdatter Gravli, født 1821 og død etter 1907, ble 1845 gift med Peder Aslesen Lunde (1820-1891). De meldte utreise til Amerika 10. mai 1850. De bodde i Freeborn Co, Minnesota. 2 sønner og mange etterkommere. Se boken om Lunde-ætten.

8. Ole Olsen Gravli d.y. (1823-1908) ble 1872 gift med Kjersti Andersdatter Røang 1848-1902) fra nedre Roo i Reinli. Ole kjøpte Gravlihaugen av Anders Knutsen Galilea i 1858, skjøtet ble tinglyst 28/5-1858. Ole drev her handelsvirksomhet fra engang på 1850-tallet, se forøvrig gårdshistorien om Gravlihaugen, 304/3.

9. Lars Olsen Gravli (1826-1915) ble 1857 gift med Marit Andersdatter Fønhus (1840-1889). Lars kjøpte Hæl i 1858 og nordre Storruste i 1868. Lars var lærer og veteran fra omgangskolens tid, og begynte sitt virke i 1850-årene. Lars og Marit bodde mest på Hæl, men bodde på Storruste i perioden 1869-1878. Se også gårdshistorien om Hæl, 303/3.

10.Guri Olsdatter Gravli (1828-1899) ble 1861 gift med enkemannen Arne Arnesen Fønhus (1825-1911), som i sitt første ekteskap hadde vært gift med Anne Hermansdatter Hølersætre (1831-1860) Guri og Arne bodde på Søre Fønhus, som Arne eide. Se side 698 i bind B av «Gard og Bygd i Sør-Aurdal» om dem.