Search billions of records on Ancestry.com
   

Notes for Gulbrand Gulbrandsen Lunde (1735)

Baptised May 31, 1735

1801 census Buscherud, Nordrehoug, Lunde farm, Norway - Asle Gulbrandsen (36), Maren Nilsdatter (26), Nils Aslesen (4), Gulbrand Aslesen (3), Ingbor Aslesdatter (1). Listed as "Bonde og Gaardebeboer" of Lunde farm, first family listed of farm. First marriage for both Asle & Maren. Living with Asle's parents, Gulbrand Gulbrandsen (66) & Ingbor Palmesdatter (62).

1801-telling for 0613 Nordrehoug
Amt Prestegjeld Sokn Gard
191 Buscherud Nordrehoug Wige Lunde
Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Kjønn
5622 Asle Gulbrandsen Huusbonde 36 Gift 1te gang Bonde og gaardbeboer M
5623 Maren Nielsdtr Hans kone 26 Gift 1te gang K
5624 Niels Aslesen Deres børn 4 M
5625 Gulbrand Aslesen Deres børn 3 M
5626 Ingbor Aslesdtr Deres børn 1 K
5627 Ellev Gutormsen Tjenestefolk 22 M
5628 Eric Olsen Tjenestefolk 13 M
5629 Ingbor Joensdtr Tjenestefolk 22 K
5630 Ingbor Knutsdtr Tjenestefolk 32 K
5631 Gulbrand Gulbrandsen Huusbondens fader 66 Gift 1te gang Føderaadsfolk M
5632 Ingbor Palmesdtr Hans kone 62 Gift 1te gang Føderaadsfolk K
5633 Ole Gulbrandsen Mand 70 Gift 1te gang Huusmand M
5634 Aase Ericsdtr Hans kone 40 Gift 1te gang K
5635 Aaste Olsdtr Deres børn 15 K
5636 Gulbrand Olsen Deres børn 10 M
5637 Anne Olsdtr Deres børn 8 K
5638 Knut Ericsen Konens broder 46 Inderste, daglejer M
5639 Ole Knutsen Mand 63 3die ægteskab Huusmand M
5640 Guri Olsdtr Hans kone 58 1te ægteskab K
5641 Knut Olsen Mandens sønner 36 M
5642 Torchil Olsen Mandens sønner 30 M
5643 Marit Olsdtr Tjenestepige 38 K
5644 Gulbrand Endresen Mand 57 Gift 1te gang Huusmand M
5645 Kjerstie Olsdtr Hans kone 51 Gift 1te gang K
5646 Endre Gulbrandsen Deres børn 24 M
5647 Anne Gulbrandsdtr Deres børn 20 K
5648 Ole Gulbrandsen Deres børn 18 M
5649 Taran Gulbrandsdtr Deres børn 10 K
5650 Kjerstie Gulbrandsdtr Deres børn 10 K
5651 Gulbrand Gulbrandsen Deres børn 7 M
5652 Endre Gulbrandsen Mand 51 Gift 1te gang Huusmand M
5653 Marit Olsdtr Hans kone 48 Gift 1te gang K
5654 Gjertrue Endresdtr Deres børn 22 K
5655 Ole Endresen Deres børn 20 M
5656 Niels Endresen Deres børn 9 M
5657 Marit Endresdtr Deres børn 6 K
5658 Berit Endresdtr Deres børn 2 K
5659 Palme Tollevsen Mand 32 Gift 1te gang Huusmand og national soldat M
5660 Marit Knutsdtr Hans kone 29 Gift 1te gang K
5661 Mari Palmesdtr Deres børn 6 K
5662 Inger Palmesdtr Deres børn 5 K
5663 Gulbrand Palmesen Deres børn 1 M
5664 Kjerstie Olsdtr Pige 32 Inderste, daglejer

nils.elsrud@c2i.net
Gudbrand Gudbrandsen LUNDE
Father: Gudbrand Gudbrandsen LUNDE
Mother: Rønnaug Iversdatter FLASKERUD
Birth: 1735, Lunde, Ådal
Baptism: 21/05-1735
Burial: 08/06-1808
Partnership with: Ingeborg KNUTSDATTER
Child: Anders Gudbrandsen LUNDE Birth: 1756, Ådal
Partnership with: Ingeborg Palmesdatter SEMMEN
Marriage: 04/10-1757
Child: Gudbrand Gudbrandsen LUNDE Birth: 1758, Rustand, Ådal
Child: Palme Gudbrandsen LUNDE Birth: 1760, Rustand, Ådal
Child: Knut Gudbrandsen LUNDE Birth: 1762, Rustand, Ådal
Child: Asle Gudbrandsen LUNDE Birth: 1765, Lunde, Ådal
Child: Ole Gudbrandsen LUNDE Birth: 1768, Lunde, Ådal
Child: Kristen Gudbrandsen LUNDE Birth: 1772, Lunde, Ådal
Child: Nils Gudbrandsen Lunde HAMRE Birth: 1774, Lunde, Ådal
Child: Iver Gudbrandsen LUNDE Birth: 1778, Lunde, Ådal
Child: Elling Gudbrandsen LUNDE Birth: 1781, Lunde, Ådal
Partnership with: Berte Pedersdatter GRØTERUD
Child: Rønnov GUDBRANDSDATTER Birth: 1762, Rustand, Ådal
Partnership with: Live Olsdatter GRAVLI
Child: Kari GUDBRANDSDATTER Birth: 1777, Ådal
Partnership with: Ragnhild JOHNSDATTER
Child: Kjersti GUDBRANDSDATTER Birth: 1780, Ådal
Partnership with: Marit Andersdatter STRØMMEN
Child: Anders Gudbrandsen LUNDE Birth: 1786, Ådal
Partnership with: Olea Nilsdatter AUREN
Child: Gjertrud Gudbrandsdatter HOLTE Birth: 1788, Ådal

UPDATE ANY CHANGES ON WEBSITE

Notes for Gudbrand Gudbrandsen LUNDE
Gudbrand var jeger, Han har skutt 108 bjørner Gulbrand Gulbrandsen Lunde (1735-1808). Han ble i 1757 gift med Ingeborg Palmesdatter Semmen (ca.1736-1816). Den 10/1-1757 har han lånt penger av Christoffer Ridder. Gulbrand jr. overtok Rustand etter sin far i 1758, mens hans foreldre og halvsøsken bosatte seg i Rustandbråten: "27. oktober 1758, Hesleberg. Gudbrand Gudbrandsen selger sin sønn Gudbrand Gudbrandsen sin påboende gård Rudstaden, skyld 4 skinn, med sin kones samtykke, for 440 rdl. og litt til." Gudbrand den eldre bosatte seg nå i Rustandbråten sammen med sin 2. hustru Gjertrud Nilsdatter De eldste sønnene til Gulbrand jr. ble født på Rustand (han fikk ni sønner ialt i ekteskapet). Den 7/9-1759 lånte Gudbrand Gudbrandsen prosten Nyrop 50 rdl. med pant i del av Rustand. Den 26. oktober 1762 ble plassen Bråten (Rustandbråten) pantsatt av Gudbrand Gudbrandsen den eldre til Abraham Eriksen for 40 rdl., som Gudbrand skyldte ham som formynder for ham. Dokument av 25/10-1763: Gudbrand Rustands obligasjon til Christoffer Ridder av 10/1-1757 avlyst.

Translation by Kari:
Gudbrand was a hunter. He shot 108 bears. Gulbrand Gulbrandsen Lunde (1735-1808). He was married in 1757 to Ingeborg Palmesdatter Semmen (ca.1736-1816). On October 1, 1757 he borrowed money from Christoffer Ridder. Gulbrand Jr. took over Rustand after his father in 1758, as his parent and half sisters & half brothers had settled at Rustandbråten. "October 27 Hesleberg. Gudbrand Gudbrandsen seller, to his son Gudbrand Gudbrandsen his påboende farm Rudstaden, blame 4 fleece , with his wife's agreement, for 440 rdl, and some other things" Gudbrand's older half-brother was now at Rustandbråten along with his second wife Gjertrud Nilsdatter. The older sons of Gulbrand Jr. were born at Rustand (he had nine sons from this marriage ). On September 7, 1759, Gudbrand Gudbrandsen borrowed prosten Nyrop 50 rdl. along with part of Rustand. On October 26, 1762 it became Bråten (Rustandbråten ) pledged by Gudbrand Gudbrandsen the Elder to Abraham Eriksen for 40 rdl., as Gudbrand owed him as Guardian for him. Document on October 25, 1763: Gudbrand Rustands obligation to at Christoffer Ridder on January 10, 1757 was terminated.

***

Ved skjøte av 25. oktober 1763 overdro Gulbrand jr. gården Rustand med underliggende plass Bråten "som min far Gudbrand Rustand påbor" til farbroren Endre Gulbrandsen Lunde (1717-1764), som i likhet med Anders Lysti var tømmerhandler. I tillegg var Endre også bonde og handelskar. Mot denne handelen protesterte Bjørn Andersen Øya på sin myndling Ingeborg Gudbrandsdatters vegne (hun bodde i Huset" sammen med sin mor Sigrid Andersdatter). Bjørn Andersen (eg. fra Elsrud og bror til Sigrid) hevdet at Ingeborg var odelsberettiget til 2 skinn i Rustand. Ingeborg Gudbrandsdatter ble senere gift med Knut Knutsen Bjonviken (De bosatte seg i Rustandbråten).

Translation by Kari:
Ved skjøte on October 25, 1763, Gulbrand Jr. sold the estate Rustand, along with underlying accommodation Bråten " as my father Gudbrand Rustand påbor " to his father's brother (uncle) Endre Gulbrandsen Lunde (1717-1764), som i likhet med Anders Lysti var tømmerhandler. In addition Endre was a farmer and Board of Trade. This bargain was protested by Bjørn Andersen Øya on his ward Ingeborg Gudbrandsdatter's behalf (she lived at Huset along with her mother Sigrid Andersdatter ). Bjørn Andersen (who was from Elsrud and was the brother of Sigrid) asserted that Ingeborg var odelsberettiget til 2 skinn in Rustand. Ingeborg Gudbrandsdatter later married Knut Knutsen Bjonviken (De bosatte seg in Rustandbråten ).

***
Gulbrand tjenestgjorde senere som soldat ved livgarden. I 1757 ville han ta igjen Lunde med sin odelsrett. Han fikk sin rett anerkjent ved dom i 1758. Onkelen Endre betalte ham 235 rdl for frafaldelse av odelsretten. Gulbrand ble tilskjøtet Rustand av sin far i 1758.

Translation by Kari
Gulbrand served afterwards as a soldier against livgarden. In 1757 ville he claimed Lunde as his right to inherit as the oldest son. He was acknowledged as correct by the courts in 1758. The uncle Endre paid him 235 rdl for frafaldelse at odelsretten. Gulbrand became tilskjøtet Rustand like his father in 1758.

***

Denne gården solgte han i 1763 til sin onkel Endre Gulbrandsen, som i mellomtiden var blitt eneeier av Lunde. På den måten ble Gulbrand Gulbrandsen d.y igjen i besiddelse av Lunde. Imidlertid måtte han i 1765 låne 700 rdl av Knut Pedersen Næss. (I 1777 var gjelden til Knut Næss øket med ytterligere 222 rdl). For å bøte på finansene solgte Gulbrand Gulbrandsen i 1764-65 halve gården Lunde til sin svigermor Gunhild Aslesdatter (1699-1774) opprinnelig fra Slevika (og først gift med Palme Christensen Skinnes, Semmen) og hennes 2. ektemann Knut Guttormsen Runn (ca.1718-1773). Knut Guttormsen var broren til Ellef og Lars Guttormssønner, som omtrent samtidig kjøpte Granum, henholdsvis Hæl. Knut Guttormsen eide nå halve Lunde til han døde (begr. 18/1-1772). Etter at Gunhild Aslesdatter døde to år etter (begr. 27/3-1774) ble denne delen av Lunde solgt på auksjon til Peder Rasmussen Skougstad, som også var Gunhilds svigersønn. Kjøpesummen var 850 rdl. Peder Rasmussen døde i 1778. Enken etter Peder, Eli Palmesdatter begjærte da i 1780 gårdeparten på ny solgt på auksjon. Lars Ridder fikk tilslaget, og kjøpesummen var 1000 rdl. Skylden var 2 1/2 lpd og 1 1/2 skinn. Da gårdeparten siste gang gikk til auksjon etter Lars Ridders død i 1795, fikk Asle Gulbrandsen Lunde tilslaget. Kjøpesummen var da kommet opp i 2800 rdl (det var stor inflasjon i Norge på denne tiden). Asle Gulbrandsen Lunde, som var meget formuende, hadde vært eier av den andre halvparten av Lunde fra 1792, og han ble nå eier av Lunde samlet.

Translation by Kari:
He sold this estate in 1763 to his uncle Endre Gulbrandsen, and in the meantime he stayed living alone at Lunde. On the course became Gulbrand Gulbrandsen the younger afresh in besiddelse at Lunde. However in 1765 he had to borrow 700 rdl from Knut Pedersen Næss. (In 1777 he still had debt to Knut Næss augmented with an additional 222 rdl ). To pay his debts, Gulbrand Gulbrandsen in 1764-65 sold half the Lunde farm to his mother-in-law Gunhild Aslesdatter (1699-1774) originally from Slevika (and first married to Palme Christensen Skinnes Semmen ) and her second husband Knut Guttormsen Runn (ca.1718-1773). Knut Guttormsen was a brother of Ellef and Lars Guttormssønner, who approximately at the same time bought Granum, henholdsvis Hæl. Knut Guttormsen owned half of Lunde at his death (buried January 18,1772). After that Gunhild Aslesdatter died about a year after ( buried March 27, 1774) and this part of Lunde was sold at auction to Peder Rasmussen Skougstad, who was also Gunhilds son-in-law. The purchase price was 850 rdl. Peder Rasmussen died in 1778. Widowed after Peder, Eli Palmesdatter begjærte da in 1780 gårdeparten på ny sold at auction. Lars Ridder was the high bidder, and the purchase price was 1000 rdl. Tax was 2-1/2 lpd and 1-1/2 pelts. As gårdeparten siste gang gikk at auction after Lars Ridders died in 1795, and Asle Gulbrandsen Lunde was the high bidder. The purchase price had risen to 2800 rdl ( it was bumper inflation in Norway at this the time ). Asle Gulbrandsen Lunde, as was the lot of fortune, had become owner at other one half of Lunde in 1792, and he now became owner of all of Lunde.

****

I 1774 anla fetteren Gulbrand Endresen odelssak mot Gulbrand Gulbrandsen, idet Gulbrand Endresen mente å ha odelsrett til iallfall den ene halvparten i Lunde. De kom til en minnelig ordning: Gulbrand Endresen fikk Nordre Bjonviken til bruk så lenge han og arvinger måtte ønske, med fiskerier og andre herligheter, mot at Gulbrand Gulbrandsen fikk beholde Lunde.

Translation by Kari:
In 1774 another cousin Gulbrand Endresen brought suit against Gulbrand Gulbrandsen, as Gulbrand Endresen deemed to have rights as the oldest son to one half of Lunde. They arrived at an amicable agreement: Gulbrand Endresen was given North Bjonviken to use as long as he and his heirs desired, along with fishing and other rights, and Gulbrand Gulbrandsen kept Lunde.

***

I 1783 så Gulbrand seg nødsaget til å selge sin halvpart av Lunde til sagfogd Lars Ridder for 1200 rdl. Lars Ridder var da eier av Lunde samlet til i 1789. Da ble denne halvdelen av Lunde tilbakeskjøtet til Gulbrand Lunde for 1215 rdl. Ved kjøpet ble det utstedt en panteobligasjon på 1698 rdl, idet Gulbrand Lunde var kommet i ytterligere gjeld til Lars Ridder. Denne obligasjonen ble innfridd i 1792 ved hjelp av Gulbrands sønn Asle, som dagen etter (3/5-1792) ble tilskjøtet angjeldende halvdel av Lunde fra faren. Tre år etter, i 1795, var således hele Lunde igjen samlet på en hånd. Hans far gikk over på livøre. Som vi har forstått kom Gulbrand Gulbrandsen flere ganger opp i økonomiske vanskelig heter. Han likte nok heller å gå på bjørnejakt enn å skjøtte gården. Ifølge hans sønnesønn Nils Aslesen Lunde skal han ha skutt 108 bjørner.

Translation by Kari
In 1783, Gulbrand had financial need to sell his half of Lunde to Sawmill owner Lars Ridder for 1200 rdl. Lars Ridder was owner of all Lunde in 1789. He then sold half of Lunde back to Gulbrand Lunde for 1215 rdl. Against the bargain turned up facts showing a further obligation of 1698 rdl, so Gulbrand Lunde again became in more debt to Lars Ridder. This bond was paid off in 1792 by Gulbrands son Asle, who the day after (May 3, 1792) he became owner by purchasing half of Lunde from the father. Three years after, in 1795, thus stayed all of Lunde again assembled in one hand. His father stayed above at livøre. As we are happy that Gulbrand Gulbrandsen multiplied up during financial difficulties. He preferred to go hunting instead of managing the estate. It is according to his grandson Nils Aslesen Grove that he shot 108 bears.

***

I ekteskapet med Ingeborg Palmesdatter hadde Gulbrand Gulbrandsen Lunde d.y. 9 sønner. I tillegg hadde Gulbrand minst to utenomekteskapelige barn, som blir nevnt sist.

Translation by Kari:
In the marriage with Ingeborg Palmesdatter, Gulbrand Gulbrandsen Lunde the Younger had 9 sons. In addition Gulbrand had some illegitimate children, as becomes mentioned later.

***

For å unngå prosess, ga nå Endre tilbake sin odelsrett i Lunde til brorsønnen Gudbrand Gudbrandsen (1735-1808), og solgte ham sin andel i Lunde gård.. Det ser ut som at Endre ble eier av 2 skinn i Rustand, og at ovenfor nevnte Ingeborg Gudbrandsdatter eide resten.

Translation by Kari:
In order to avoid lawsuit, Endre gave back his rights as oldest son in Lunde to his brother's son Gudbrand Gudbrandsen (1735-1808), and sold him his share in the Lunde farm. It looks like Endre became the owner at 2 fleece in Rustand, and that the above mentioned Ingeborg Gudbrandsdatter owned the rest.

***

UEKTE BARN
Out of Wedlock Children

Disse barna er ført opp under Gudbrand Gudbrandsen Lunde 1735-1808 det er mulig at det er sønnen Gudbrand Gudbrandsen Lunde 1758-1851 som er faren.

These children were brought up by Gudbrand Gudbrandsen Lunde 1735-1808, and it is possible that his son Gudbrand Gudbrandsen Lunde 1758-1851 was the father.

3. Kari Gulbrandsdatter, døpt (christened) 14. september 1777. Moren var (Mother was) Live Olsdatter Gravli.
4. Kirsti Gulbrandsdatter, døpt 20. juli 1780. Moren var enken Ragnhild Jonsdatter.
5. Anders Gulbrandsen, døpt 22. januar 1786 og død 2. mai 1857.
6. Gjertrud Gulbrandsdatter, døpt 12. juli 1789. Moren var Olia Nilsdatter Auren.