Search billions of records on Ancestry.com
   

Notes for Asle Weggersen Gravli

The Family of Wegger Olsen Gravli & Else Larsdatter Skarud

http://www.elsrud.com/Slekt/p000003w.htm#I10426
Asle Weggersen GRAVLI
Father: Wegger Olsen GRAVLI
Mother: Else Larsdatter SKARRUD
Birth: 1786, Gravli, Ådal
Death: 1863
Partnership with: Inger Gudbrandsdatter BLAKSTVEDT
Marriage: 1823
Child: Olea Aslesdatter Blakstvedt BRAATEN Birth: 04/12-1823, Markemelbråten ved/under Blakstvedt, Ådal
Child: Else ASLESDATTER Birth: 18/03-1827, Ådal
Child: Wegger Aslesen Persbråten BRAATEN Birth: 07/08-1828, Markemelbråten ved/under Blakstvedt, Ådal
Child: Else Aslesdatter BRAATEN Birth: 03/04-1832, Markemelbråten ved/under Blakstvedt, Ådal
For further information email: nils.elsrud@c2i.net

1801 Norwegian census, Buscherud, Nordrehoug, Wige, Gravlie farm - Wegger Olsen (60), Else Larsdatter (47), Ole Weggersen (25), Lars Weggersen (20), Barbro Weggersdatter (17), Alse Weggersen (14), Wegger Weggersen (7), Guri Weggersdatter (5), and Niels Weggersen (2). Wegger & Else listed as first marriage for both. All younger in household listed as their children. Wegger listed as "Bonde og Gaardbeboer". First household listed on Gravlie farm.

http://aadal.com/Rammer/HeimOgFolk/Gaardsbruk/R-Gravli.htm
Wegger Olsen. Han var født på Engerodden, døpt i Viker kirke 26. januar 1743 og død i Gravli ved årskiftet 1807/1808, og han ble begravet ved Viker kirke i januar 1808. Han ble 1. april 1775 trolovet med Else Larsdatter Skarrud, døpt i Viker kirke 4. mars 1753 og død i Gravli 23. november 1821. Wegger var skredder, og var beskjeftiget over hele Ringerike og i Sør-Aurdal. I «Utvandringshistorier fra Ringeriksbygderne» av O.S. Johnson gis det inntrykk av at Wegger Olsen var fra Haugsbygd. Andre kilder sier han var fra Høneren i Begnadalen (Det rette er at det var en av hans sønner som kom til Høneren). Men Wegger var ådøling så god som noen. Hans foreldre hadde etter at de giftet seg i 1741 bodd på Rustandeie, på Engerodden, og fra 1745 på Skagnesodden. Alle hans besteforeldre var født i Ådalen eller ytre Ådalen. Hans 2-tip oldefar var Mikkel Blakstvedt, født før 1570, som bygslet Blakstvedt 1616. Wegger bodde på Rustand da han kjøpte øvre Gravli i 1772. I forbindelse med sitt arbeide bodde han nok til tider både i Haugsbygd og i Begnadalen før og etter at han kjøpte Gravli.

Oversiktstavle over foreldre og besteforeldre til Wegger Olsen Gravli og hustru Else Larsdatter Skarrud:

Knud Jonsøn Solum Wegger Olsen Samsjøen Niels Olsen Enger Asle Olsen Skollerud
født ca. 1669 (1690-1740) (1698-1771) død 1741.
gm gm gm gm
Guri Olsdatter Marit Larsdatter Somdalen Guri Jacobsdatter Skagnes Else Pedersdatter Holst
født ? (1694-1772) (1701-1756) skifte 1741
fikk sønnen fikk datteren fikk sønnen fikk datteren

Ole Knudsen Enger, gift med Gonor Weggersdatter Lars Nielsen Skarrud gift med Barbro Aslesdatter Løkke
Rustand, f. 1710 Buttingsrud, f. 1716 f. 1721 f. 1720

Wegger Olsen Gravli gift 1775 med Else Larsdatter Skarrud

(1743-1808) (1753-1821)

Wegger Olsen kjøpte altså som ovenfor skrevet, gården Gravli av skyld 1 skinn, av Iver Olsen Vahammer for 324 rdl. Skjøtet var datert 2. november 1772. 10 år etter, i 1783, kjøpte han dessuten en del av gården Gravliplassen av Ole Knutsen for 40 rdl. Wegger Olsen var eier av Gravli fra senhøstes 1772 til 1800, da eldstesønnen Ole overtok.

Wegger og Else fikk mange barn:

1. Ole Weggersen Gravli (1775-1857) ble 1807 gift med Ragnhild Olsdatter Lindelien (1789-1854). Han ble neste eier av Gravli, se fortsettelsen.
2. Barbro Weggersdatter Gravli, født 1777, død som småjente.
3. Gonor Weggersdatter Gravli (1779-1845) var ugift. Med Hans Haagensen Oustad fra Kristiania fikk hun datteren Marit Hansdatter, født 1814. Marit ble 1840 gift med Endre Gudbrandsen Lunde, Guttebråten, født 1812. De utvandret til Amerika i 1852. De har mange etterkommere i USA og Norge. Se boken om Lunde-ætten.
4. Lars Weggersen Gravli (1780-1853) ble 1808 gift med Berit Andersdatter Gravlihaugen (1782-1872). Lars var fra 1806 eier av Gravliplassen, der de bodde. Les gårdshistorien om Gravliplassen om dem og etterkommere.
5. Barbro Weggersdatter Gravli, født 1783, ble 1816 gift med enkemannen Ole Nilsen Hengsle, visstnok fra Norderhov (Auren i Haugsbygd?) og født ca. 1766. Ole Nielsen hadde visstnok barna Maria og Anders, hhv 3 og 1 år i 1801). Ole og Barbro bodde i Hengsle og i Øen, og fikk to barn vi vet om:
a) Mari Olsdatter, født i Hengslet 5/3-1816.
b) Niels Olsen Øen, født i Hengslet 10/6-1817 og død i Piltingsruddokka 1890. Hane kjøpte i 1852 eiendommen Vestre Piltingsrud bruk B, og i 1854 Vestre Piltingsrud bruk A. Tilsammen ble den samlede eiendom kalt Dokka. Nils ble i 1859 gift med Anne Karine Hansdatter Grimsrud (1836-1907). De fikk 10 barn, hvorav to døde små og ytterligere tre døde som unge.
6. Asle Weggersen Gravli, født 1785, døde et halvt år gammel.
7. Asle Weggersen Gravli (1786-1863) ble 1823 gift med enken Inger Gudbrandsdatter Blakstvedt (1785-1861). Hun hadde først vært gift ( i 1813) med Ole Nielsen Volden d.y.(1779-1822), som hun hadde fått tre barn med. Asle og Inger bodde i Markemelbråten og fikk der barna
a) Olia (1823-1904). Hun ble 1852 gift med Ole Olsen Johnsrud (1830-1904) fra Bjonskogen (han var av Holte-slekt og Finsand-slekt). De utvandret til Amerika ca. 1861 og har mange etterkommere i USA.
b) Else, født 1827, døde 3 måneder gammel.
c) Wegger (1828-1902) ble 1851 gift med Ingeborg Hansdatter (1830-1915) av Engerlia-ætten. De bodde i Persbråten og Stakebråten (Veggerstua) og har mange etterkommere.
d) Else, født 1832, ble1856 gift med Erik Olsen, født ca. 1833 og kalt Skagnes ved vielsen. De bodde i Kleiva, Bjonskogen. Ved folketellingen i 1865 hadde de fem barn.
8. Marit Weggersdatter Gravli (1790-1791).
9. Marit Weggersdatter Gravli (1792-1798).
10. Wegger Weggersen Gravli (1794-1867) ble 1831 gift med Aagot Halvorsdatter Åsli (1807-1900). Wegger kjøpte i 1836 Nordre Strømmen i Sør-Aurdal. I 1838 solgte han fra seg den søndre delen til nevøen Ole, og beholdt selv den nordre delen, Høneren. Mange barn, hvorav noen er døpt i Viker:
a) Else Veggersdatter, født 6/2-1831, døpt i Viker kirke 13/3-1831. Gift 1853 med Brynjulf Syversen Stenseth (1824-1896). De bodde i Klemmetsrud 1854 og 1856, på Børtnes under Nerby i 1858, i Fossbråten på Nes i 1865, i Granumseie 1868, i Lundeløkken i 1872 og i Størodden etter 1875. Mange barn, de fleste utvandret.
b) Ingeborg Veggersdatter, født i Strømmen 7/5-1833 og døpt i Viker 16/6-1833. Til Amerika 1876.
c) Guri Veggersdatter, født i Strømmen 7/11-1835 og døpt i Viker 9/1-1836.
d) Kari Veggersdatter, født i Strømmen 9/9-1838. Døpt i Viker 7/10-1838. Til Amerika 1869.
e) Vegger Veggersen (1841-1926), ble 1873 gift med Tonette Halvorsdatter nørdre Langbråten (1851-1917). 11 barn.
f) Hallvor Veggersen, født 1844. Gift med Gunhild Marie Knutsdatter Tollevsrud. Til Amerika 1876.
g) Gonnor Veggersdatter, født 1847. Ble gift med Ellef Knutsen Tollevsrud.
h) Ole Veggersen, født 1850. Til Amerika 1871 og 1876.
11. Guri Weggersdatter Gravli (1796-1829) ble 1822 gift med Ole Guttormsen Hæl 1792-1827). Guri og Ole døde unge. De fikk bare en sønn, Guttorm, som ble hjemmedøpt 4. januar 1826 og som døde samme dag. Guri og Ole bodde i Hæls-eie de få årene de hadde sammen.
12. Nils Weggersen Gravli ble døpt 12. januar 1799. Han døde tre og et halvt år gammel, og ble begravet ved Viker kirke 12. juli 1802.