Search billions of records on Ancestry.com
   

Kuo Hiki e Mālō Tonga´ ki hono Tuʻuʻanga Foʻou
Mou ʻeva ange ke tau fetaulaki ki ai

JamesCocker14Nov00