Search billions of records on Ancestry.com
   

Wolvenjacht in het Ambacht Maldegem 1400-1600

Op 20 juni 1526 werd aan Lamsin Van Landschoot 3 ponden parisis uit betaald voor het doden van een wolf.
Betaelt in 1526 den xx en vander voorn maent (wedemaent) Lamsin van Landschoot van eenen jonghen wulf bij hem ghevangen ende upghenomen inde prochie van ayeghem comt iij p (parisis)

bron: Rijksarchief Brugge, Brugse Vrije, 265, 84 v, jaar 1526.
Zie ook het inetressante verhaal van Hugo Notteboom over de wolven, kraaien en vossen in het Ambacht Maldegem/
Jaarboek 19/2013 Heemkundige kring het Ambacht Maldegem; pagina 231.

click op afbeelding voor bron en vergroting. Papinglo 1567