Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

VAN LANDSCHOOT'S in de Heerlijkhede van Praet<1600

Met mijn oprechte dank aan Jo Patteeuw om de voor mij moeilijke teksten te helpen bewerken.

Wezenakten uit de Heerlijkheden Sijsele en Oedelem & Praet voor 1600 * RAB

Klik op de datums voor meer informatie. De originele akte is bijgevoegd. Niet alle akten zijn reeds bewerkt.

1- 4-10-1505 overlijden van Belle Arnoudt filius Jan, voogden Diserins Ghisebrecht en Van Landscoots Fransoys filius Jan. Wezen oa. Van Landscoots Aernekin (Arnaud) en Hannekin (Johannes) fili Jan. Mogelijks is François een oudere broer van de wezen die optreedt als voogd.
Sijsele 213/15v

2- 23-1-1506 overlijden van Van Landschoot Margriete filia Jan [1], voogden waren Dyserins Ghyselbrecht filius Jooris en Van Landschoot Fransoys filius Jan. Wezen: o.a. Van Landschoot Hannekin (Joannes), Neylkin (Cornelius) fili Jan filius Jan (hun moeye) [2]
moeye = tante, moederszuster; ook vaderszuster.
Sijsele 213/16
[1] Zij bezat gronden te Adegem.
(2) Later erfden de wezen nog bij het overlijden van hun oom Ghevaert Van Landschoot gronden te Adegem.

3- 1507-09-18 overlijden van Yyy vrouw van Van Lantschoot Jan, voogden waren Van Ghistele Jacob filius Loys, (>1520), Van Landschoot Cornelis en Van Lantschoot Fransoys, de weze was Christiaenkin, bastaard.
Sijsele 213/16v,17

4- 1525-05-13 overlijden van VanderHaeghe Joerine filia Gilles echtgenoot van Van Wypen Jacop, voogden waren Vrancx Mathys, laatten Waelsche en Van Landscot Cornelis. Wezen waren Corneelkin (Cornelius), Mathyskin (Matheus), Theeukin (Matheus), Casekin (Nicasius), Copkin (Jacob), Maeykin (Maria), Tanneke (Anna) (gehuwd)
Sijsele 213/27v

5- 1533-04-26 overlijden Yyy echtgenoot Van Praet Thomaes(+ <1543), voogden waren Van Landtscoot Cornelis en Leyers Andries (>1536) Lievens Cornelis. Wezen Diercyn (Diederik), Neelkin (Cornelius), Kallekin (Catherina), Pauwelyne (Paulina),
Sijsele 213/38V

6- 1540-04-13 overlijden van Lancscot Clemmekin (Clementia) filia Maerten echtgenote van De Busscher Paulus (+ < 1545, voogden waren Alaert Olivier en Landtshooft Christiaen. [5] Wezen waren Copkin (Jacob), Christiaenkin (Christiaen)(+), Madeleenkin (Magdalena). [6]
Sijsele 213/46v
(5) Verder in de akte wordt hij genoemd als Christiaen Lantschot, hun oom. Hij wordt als voogd opgevolgd door Ghyselen Roelandt.
[6] Borg voor de wezengelden: Jacop Lams fs Jooris (poorter in Brugge) en Jooris Roos. Later werd dit Jan Landtsocht. De wezen erfden bij het overlijden van hun halve broer paterneel Joos. Madeleene huwde met Pieter fs Pieter De Wrekere.

7- 1568-10-02 overlijden van Van Lanschot Mechelyne fa Symon echtgenote van Van Pamele Jan (xx Lois Janneken filia meester Jan, voogden waren Zoetaert Maerten, laat van Sijsele en Van Lanscot Jacob fs Symon, laat van Maldegem. Wezen waren Corneelkin (Cornelius) (+), Clayken (Nicolaas), Joorkin (Jooris), Hannekin (Johannes), Lipkin (Filips), Callekin ( Catherina)(+), Tannekin (Anna), Maykin (Maria)(+)
Sijsele 213/88

8- 1570-01-10 overlijden van Van Landtschoot Maryn [3] en VanderStrate Tannekin filia Michiel, voogden waren VanderStrate Victor, laat Wulfsberghe en Van Landtschoot Jan, vreemde. Wezen waren Hannekin (Johannes), Michiel [4]
Praet & Oedelem 424/II­1v
(3) Het echtpaar bezat een hofstedeke te Beernem.
(4) Borg voor de wezengelden: Gillis Stevins, laat Knesselare en Maryn De Ryckere, poorter van Brugge.

9- 1578-06-26 overlijden van Van Lantschoot Maryn man van yvy. voogden waren Van Lantschoot Jan en Burre Jan. Wees was Michielkin (Michiel)
Praet & Oedelem 424/I­24v

10- 1582-06-26 overlijden van Van Lantscot Barbele (Barbara) filia Pieter gehuwd met Van Maldeghem Maerten (ook +), voogden waren Foucke Jan, laat van Sijsele en Van Lantscot Jaspar uit Moerkerke.
Wezen Baltin (Balthasar), Goorkin (Gregorius), Betkin (Elisabeth)
Sijsele 213/129

zie ook Knesselare