Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Jan van Lantschoot in 1571


Wij Jan Van Landtschoot en Pieter De Cock/ wettelijcke voogden van de kijnderen van Adriaen/ Van Lantschoot brenghen over te weesen pampiere/ in de weesen bouck van Maldeghem van al sulck/ als den kijnderen toecoomen en verstorven es bijden/ overleijden van Maria Van Lantschoot de weesen/ grootevrouwe ten zalighen memo-rie geeft in erfve/ een stuck landt ghenaempt "den vooren overe" / groot twee lijnen veertich roeden gheleghen binnen/ grachten, noch een stuck landts ghenaempt "beele / moije velt" groot een ghemet vichtich roeden gheleghen/ binnen grachten opt westhende der zelven stuc/ ant oosthende der gheele deel noch de 't achste/ helft-scheede van ontrent vier lijnen busch en lant/ westijnde en ghenaempt " de piete" noch het veertichste/ deel in "Sacramens bilcke" ende een veertichste/ deel achter Onderdijcke.
Ende in catheijlen de/ somme van vijf ponden eene schellinghen eene groote/ Claeijs van Vijchnaert ende Pauwels van Lantschoot constitueren ons voor t'inhouden van dese borghe/
actum desen xvi dach in december xvC lxxi/ (26-12-1571)
present scepenen Pieter Lambrecht ende Jan Van Steenberghe/
Folio 5 * 26-12-1571
Jan Van Landschoot 1571