Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Jacop van Lantschoot in 1558


Jacop Van Lantschoot ende Jan filius Clement/ de Breede wettelijcke voochden vande vijf onbejaerde kinderen/ van Jan Van Landschoot brijnghen/ over te pampiere inde weesenbouck van Maldeghem/ al sulck ghoedt als als heurlieder toecommen/ en verstorven is bijden overlijden van Nanthijn ( Aernoudt) ende Grietken (Margriet) heurlieder broeders en zusters ter salighen memorie.
Eerst in erfve huusen/ en boomen heurlieder advenante volghen den/ catheijle brief van heurlieder vaeders doot en/ licht ghemeene met der moeder ende/ Franchois de Rijcke ter .. van zijne/ wijfve. Ende in catheijlen de vijf kinderen/ toebehoorende de somme van ses ponden iiii schellijnghen/ vi grooten boven alle costen rustende over/ de moeder.
Aldus over ghebrocht bijde voochden/ up heurlieder eedt in costume der heerlichede/ ende Ambochte van Maldeghem den xviii sten in Lauwe xvC lvii
Folio 98 v * 18-1-1558
de vijf kinderen Jan Van Lantschoot
Jacop Van Lantschoot ende Jan filius Clement/ de Breede wettelijcke voochden vande vijf onbejaerde/ kinderen van Jan Van Landschoot brijnghen/ over te pampiere inde weesenbouck vande heerlichede/ Maldeghem/ al sulck ghoedt als als heurlieder/ toecommen en verstorven is bijden overlijden van/ Pluenkijn van Landschoot des voornoomde kinderen/ groothere (grootvader) ter zalighen memorie.
Eerst/ in erfve in diversche parcheelkens te/ vutghecomen .. inde ceure van Eeckeloo/ een ghemet landts met Franchois de Rijcke/ en met zijne wijfve en een vi de deel/ en in catheijlen min en niet. Aldus/ over ghebrocht bijde voochden up heurlieder eedt/ naer costume der heerlichede en Am-bochte van/ Maldeghem den xviii in lauwe xvC lviii ter presentie schepenen alsvooren
Folio 98 v * 18-1-1558 *
Jacop van Lantschoot in 1558
Jan van Lantschoot in 1558