Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Franchois van Lantschoot in 1553


Janseune Jans Zoetaert ende Franchois Van Lanschoot/ als wettelijcke voochden vande kijnderen Pieter/ Zoetaert brijnghen te papiere inde wesenbouck/ vande Ambochte van Maldeghem al sulck goed als/ den kijnderen toecommen en verstorven es bijden overlijden/ van heurlieder moedere. Eerst in eene landt en busch iiii ghemeten xv roeden letter meer of/ min. Daer of .............. en bij levenijnghe leven lanck ghedueren.
Ende in catheijle/ somme van twee ponden iiii schellijnghen ende van het drooghen houte sullen de voochden ter eersten wesene bewijs doen. Aldus over ghebrocht den 3 de/ maerte xvC liii. Schepen Cornelis Schellebroot en Jan Gheirnaert.
Folio 8v * 5-3-1553
Franchois van Lantschoot in 1553