Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

de kinderen Cornelis Van Lantschoot in 1560


de kinderen Cornelis Van Landschoot
Jan de Pau en Pauwels filius Franchois/ van Landschoot als wettelijcke voochden/ vande kinderen Cornelis Van Landtschoot/ brijnghen over inden weesenbouck van/ heerlichede ende Ambochte van Maldeghem/ al sulck ghoet las de voornoomde kinderen/ toecommen ende verstorven es bijden overlijden/ van heurlieder vaeder.
Item eerst in erfve en es gheconquesteerden gront de/ helftscheede van 5 lijnen landts ligghende/ ghemeene in een hofstede groot iii gemet/ ofte daer ontrent. De huusen en boomen/ daerop ende in staende met de ../ Jan ... ende ... noch/ moederlicke gront d ehelft van 4 gemeten/ busch en es ligghende in diversche parcheelen/
In catheijlen de somme van ix ponden vii schellijnghen grooten/
Aldus over ghebrocht bij de voochden/ den ix ste maerte xvC lx
Folio 164v *9-3-1560
de kinderen Cornelis Van Lantschoot in 1560