Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

kinderen van Jooris van Landschoot 1552


Jan Jansseune Muul en Laureins van Steelandt/ als wettelicke voochden vanden/ kinderen van Jooris van Landschoot/ bringhen ter registre onder/ weesen ghoedinghen der heerlichede/ van Maldeghem alle tghoedt/ de voornoompde kinderen verstorven/ ende ghesuccedeert bijden overlijdene/ van zijne broeder, Eerst in erfve/ vichtich roeden lants en es/ busch ligghende te Knesselaere/ Ende in catheylen ghoedinghen/ de somme van vier ponden vijf/ schellijnghe grooten rustende overe/ de moedere. Aldus bij de/ voornoompde voochden overghebrocht/ en ghesuccedeert bij Pieter Onij/ scepenen ende Antheunis de/ Pape als scepenen de v dach/ van hoymaent 1552
folio 216 * 5-8-1552 (hoymaand)
Kinderen Jooris Van Landshcoot 1552