Search billions of records on Ancestry.com
   

Gilles Van Landtschoot - 23 november 1541Jan filius Adriaen Walens en Gilles Van Lantscoot als w(ettelijcke)/ voogden van de jongste kinderen Jan filius Jans/ Walens brenghen over te papiere inden weesen/ bouck van Maldeghem al zulck goet als de/ voorn(oemde) kinderen toecommen ende verstorven es/ bijden overlijden van Cornelius filius Jans Walens de/ weesen broeder, eerst in erfve lxii roeden en/ alf landts ende in cateylen de somme van ii ponden/ acht schellinghen vi groten, present scepenen Swaef/ ende Zeeghers den xxiii november xvC xli (23-11-1541)
folio 97v * 23-11-1541
Gilles Van Landschoot voogd in 1541

WEZERIJAKTEN < 1600

STAETEN VAN GOED > 1600