Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Weesakte kinderen Jan Van Landschoot 1407

Het is niet duidelijk of dit gezin in Brugge woonde, of al dan niet uit Knesselare of Adegem kwam. Aangezien voorlopig de oudste gegevens uit deze twee plaatsen komen en onder het Brugsche Vrije vallen, is het meer dan waarschijnlijk.

-Jan Landscote en zijn vrouw Jacomine hadden twee dochters Cornelekine (= Cornelia) en Grielekine (= Margariete)
-de twee kinderen zijn geplaatst bij Gheeraerd De Coc en zijn vrouw Margriete (niet duidelijk of zij familie zijn)
-degene die borg (boorghen) staan voor de twee wezen zijn niet altijd familie
-de ondertekenaars zijn de vrouw waar de kinderen verblijven (Margriete, de vrouw van Gheeraerd De Coc) en Lijsbette Landscote (Liesbet Van Landschoot). Is zij een meerderjarige zus van de wezen? Is zij een zuster van de vader? Het zal in elk geval familie zijn.

  Den xv sten dach van sporcle (februari) anno ad cccc ende zevene (= 15-2-1407) phelips david ende jan pacelin/
  voochden van cornelekine ende grielekine jan landscote kinderen die hi hadde bij jaqmine/
  zynen wive, brochten ten papiere voor den heere Everaerde Ruusch, overziener, ende heere/
  janne de hond scepene van weesen, de grootte van der voorseijde kindre goede hemlieden/
  verstorven van vader ende moeder ende es xxxii ponden grooten de welcke penninghen mitgaders/
  ii ponden grooten, dat een van der kindere vriende dertoe ghedaen heeft, makende xxxiiii ponden grooten/
  gheeraerd de coc, ende margriete zijn wuf, ghewedt hebben te betaelene ten vermanene/
  van den voorseijde voochden ende voort de houdenesse van den voorseijden kindren. Boorghen. jan van/
  der polave, ende aernoud hond, elc voor al. Also de brief die daerof es ghescreven den/
  xvsten dach van laumaend (januari) anno vii. Verclaerst, scab(inali) sigilla Coysin Backer./
  onderteeckent ten overbringhene, maergrieten scox voorseijd ende lijsbetten landscoote
  Weesakte 1407 -kinderen Jan Van Landschoot

  Bron: SAB - Wezerijakten 1400-1500 - Folio 179 * jaar 1407

  zie ook Knesselare