Search billions of records on Ancestry.com
   

Domien Verstraete vertrekt uit Maldegem met 20 andere in 1910

Domien Verstraete vertelt Heden Vrijdag middag vertrekken wij met een talrijk gezelschap uit Eede, Maldeghem en om liggende naar Amerika. Ik en nog andere uit ons gezelschap hebben er reeds geweest en voor ons is de reis dus geen nieuwtje niet meer. Dat er zal gesprongen en gezongen worden en ook bij sommigen die voor de eerste maal de reis meemaken een beetje lauw water in de ogen gekomen, dat is zeker. Het is de herinnering van vroege die mij aanspoort iets over de reis te schrijven. Aan de statie een talrijke menigte, familie, vrienden en bekenden die ons weer een laatste vaarwel toeroepen en een gewoel en gejoel zonder einde. Ons kaartje genomen en in de verte ontwaar ik reeds een rookpluim en weinige oogenblikken later komt het stoomros stampend snuivend de statie binnen. Rap op de trein een gewuif met hoeden en zakdoeken, totdat wij aan het zicht der menigte onttrokken zijn. Te Gent overstappen en dan naar Antwerpen, van op St Anneken een heerlijk panorama der scheldestad. De kronkelende rivier met schepen bezaaid. Noordwaarts onthaart men een reusachtig schip met twee zwarte schauwen met witte banden; dat is de Finland der Red Star de welke ons naar de nieuwe wereld zal brengen. Doch eerst nog een kijkje over Antwerpen, je moet weten dat onzen agent De Vleesschouwer van Maldegem een der beste agenten der streek die het den reizigers zoo gemakkelijk als aangenaam mogelijk maakt. Nen keer naar den stad, de groote statie, een prachtig gebouw langs de Meir, het koninklijk paleis. parcours met hare landskaerten en verschillende pilaren, de groenplaats, de grand bazar, het terras aan de schelde waar wij het lossen en laden der schepen bewonderen, het stadhuis, de antieke huizen op de groote markt, de kathedraal van Onze lieve Vrouw kerk er even binnen, hoe aangrijpend stil er binnen. In stilte een Onze Vader, opdat den Opperheer ons veilig overbrengen, vertrek uit Antwerpen en mijne verdere gewaarwording der reis zal ik u later eens beschrijven

Uit 't Getrouwe Maldegem 4-3-1910

lezer Domien Verstraete, Eede
Vertrekken samen met Domien Verstraete
1. Mouton, Louis 45y Maldeghem
2. Mouton, Mathelde 42y Maldeghem
3. Mouton, Emerence 16y 11m Maldeghem
4. Mouton, Judith 14y 7m Maldeghem,
5. Mouton, Jozef 11y 10m Maldeghem,
6. Mouton, Julie... 9y 8m Maldeghem,
7. Claeys, Edmond 19y 8m Lauryens,
8. De Smet, Emna 21y Maldeghem,
9. Grammens, Edouard 24y Maldeghem,
10. Huyghe, Jerome 25y 11m Maldeghem,
11. Veerman, Edmond 24y 2m Maldeghem,
12. Bhondt, Louis 43y 3m M Maldeghem,
13. Nagel, Marinus 23y 3m S Eede,
14. De Geeter, August 21y 6m Eede,
15. Verstraete, Domien 31y 7m Eede,
16. Martens, Edmond 25y 9m Eede,
17. Van Rie, Constant 39y 7m Eede,
18. Van Rie, Mathilde 40y 2m Eede,