Search billions of records on Ancestry.com
   

1620 - Staet van Goed van Pieter Van Lanschoot

Bij de besitgghe / Pieter Van Landschoot als oom paterneel en Lieven / Van den Driessche als oom materneel als wettelijcke / voochden van Jan filius Pauwels Van Landschoot en Pieter / filius Pauwel Van Landschoot en Pieter Van Landschoot / voocht van de … weesen ghenaempt Pauwel filius Pauwel Van Landschoot en Pirijne filia Pauwel Van Landschoot bij de besittghe geprocceerd bij Pauwel Van Landschoot filius Pieter.

Staet ende Inventaris van alle de achter ghelaeten goederen Meubelen en Immeubelen ( ) / ende baeten ende schulden/ bevonden ten sterfhuyze van / Pauwels filius Pieter Van Landschoot / overleden binnen de prochie van / Adeghem up de ( ) 7 maerte 1641 / welcke staet doet maken Cathelijne Dobbelaere besettighe van dese / sterfhuyse in tweede huwelijcke / onderschreef bij Pieter Van Landschoot / oom paterneel en Franchois / van den Driessche oom materneel / als wettelijcke voochden van / Jan filius Pauwels Van Landschoot houdt omtrent (niet vermeldt) jaeren/ ende Pirinne filia Pauwels Van landschoot / houdt omtrent (niet vermeldt)/ jaeren van de twee onbejaerde / kinderen die hij gheprocheerdt / heeft bij Janneken filia Lieven / Van Driessche en Pieter / Van Landschoot als voogd van de / twee joncste onbejaerde kinderen / die hij gheprocceerd heeft bij / Cathelijne Dobbelaere Pauwels / filius Pauwels Van Landschoot oudt / omtrent (niet vermeldt) jaeren / end Pyrinne oudt omtrent (niet vermeldt) jaeren.

Afb 5822 rechts

Item ( ) van dese voorgaende / partie in de voornoemde / prochie ghemeene als vooren / een partije ghenaempt de / ghleters groot drij ghemeten / ghemeene als vooren daer / es naest ghelant up het / zuijthende de onderschreven wesen / up het noort hende de / voornoemde weesen up de / oost sijde mees straete / up de west sijde de / ( ) Filijp Goederthier / compt hier 1 ghemet 1 lijn 50 roeden