Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Jan en Willeboort Van Landschoot in 1577 - St Kruis-Brugge

Naer volgende es de taxatie vanden vijfden penninck van jaer 1577 vande landen, huusen, scheuren ende dierghelijcke ghestaen ende gheleghen buuten de stede van Brugghe ende binnen de schependomme van diere binnen der pale ende wijcke van St-Jans zestendeel inder manieren hier naer volghende.

Jan Van Lantschoot hout in pachte van dheer Jan Breydel 3 gemeten en half in de prochie van St-Cruus voor 35 schel. gr. tjaers.

Willebert Lamschot ghebruuct 1 gemet meersch jeggens jonkheer Marcus Laureins voor 9 ponden gr. tjaers.
Willebert Lamschot is Willeboort Van Landschoot uit tak Brugge

Bron: Geschiedenis St Kruis *
SAB Oud archief 135 / 1485-1665 bron kaart: Kaart en Huis Brugge KAART VAN SINT KRUIS 1560