Search billions of records on Ancestry.com
   

Snelrecht in Moline, Illinois in 1903

Snelrecht in Moline. We kunnen zoo veel nieuwtjes geven uit Moline als uit Adegem. 't Is van Adegemse mensen en de brief is maar 8 dagen op weg geweest . Zoo men schrijft ons, zaterdag 7 november ging August De Meyere, grondeigenaar te East Moline, met zijn logementgasten Karel Dobbelaere, Jules De Meyere, Henri Streuze, (van de Rookalsijde) om Korn (dat is Maïs) op een triemkar.

In ’t weer keren bleven zij in de herberg van Kamiel Van de Voorde tot dat het duister werd. Toen dat de kar daar alleen stond kwamen drie vieze gasten (ook Vlamingen) en trokken haar 5 mijlen verder in een grote weide, waar dat er vele beesten op graasden en ze wierpen hun de maïs toe zoo dat er vele van opgegeten is. Drie dagen nadien vonden ze daar August De Meijere. Hij vroeg voor de rechtbank 5o dollars schadevergoeding. Maar de betichten verklaarden niet strafbaar te zijn om dat de politieagent (de genaamde August Kaebel) van East Moline geholpen had. De politieman kreeg 25 dollars boete, E. Bracke 3o dollars, August Cornelis en Alois Loete (beiden uit Adegem) elk 15 dollars. Zou men niet zeggen: ' t is een bericht uit een van onze gemeenten in ‘t ronde ? Een ding verschilt er aan. Dat het gerecht in Amerika zolang niet wacht als in België. De feiten zijn gebeurd den 7 November, drie dagen nadien was 't de 10den.

De brief dagtekent van de 10, dus is er recht gepleegd de dag zelf dat de kar ontdekt werd ! Het ware wel de moeite waard dat aan onze Amerikaanse briefwisselaars eens uitleggen hoe het gerecht daar te werk gaat.

Getrouwe Maldegem: 22-11-1903