Search billions of records on Ancestry.com
   

August Snauwaert schrijft uit Wyoming

Ik kom u iets te schrijven over mijn nieuwe streek in de staat Wyoming, waar ik sedert 3 maanden verblijf. In deze staat ben ik al 3 maanden schaapwachter. Ik heb de vorige winter doorgebracht in Colorado, dat is een schone staat, het was er heel de winter gelijk in de zomer, geen sneeuw. Ik heb daar een tijd op de sneeuwbergen in de kolen gewerkt, er zijn daar plaatsen, waar er in de zomer soms 3 voet sneeuw valt. Ik ben op een plaats in de sneeuwbergen geweest waar er ’t jaar rond sneeuw ligt, het was daar verschrikkelijk koud. Maar ben er niet lang gebleven. Terwijl ik daar was, is er door hevige sneeuwval een trein komen vast te zitten en 2 mensen gedood, wij moesten de trein uitdelven. Dit was zo wat 150 mijlen ver van Colorado, en geheel die reis, rotsachtige bergen met kool- en goudmijnen. De reis duurde één nacht en een halve dag, 't is verschrikkelijk hoe hoog die bergen zijn en ook zoveel draaien.
Daarna heb ik die steen- en sneeuwbergen verlaten en vertrokken naar de streek van de schapen waar ik nu ben. Van Colorado naar hier, dat is zo wat 450 mijlen en gans de weg zag ik niets anders dan gras met koeien en paarden. Waar ik hier ben zijn er schapen, schier niets anders dan schapen. Bij de boer waar ik nu ben, zijn er rond de 20.000, er is hier een compagnie die er rond de 60.000 heeft. Het is hier al gras, geen land dat bewerkt word, het regent hier niet genoeg en 't is ook te ver van de sneeuwbergen om het water naar hier te leiden. Er zijn hier 5 schapers, wij zien haast nooit mensen, anders niet of de knecht die ons eten brengt en de schapers moeten zelf koken en bakken. Zij hebben een wagen om in te slapen en daar tegen een bocht om er 's nachts de schapen in te steken. Deze gaan uit van zon op- tot zon’s ondergang. Soms zien de schapers een keer elkaar, deze hebben hier 30 tot 35 dollars te maande, ik heb er 30. Het is hier een effen goeie streek voor schapen te wachten, wij zijn hier meestal te voet en hebben er elk zoo wat 2 naar 3 duizend en de plaats waar ik ze wacht is een uur breed en zoo 18 uren lang en in dat einde zijn er 5 schapers.
Er is hier ook nog al veel wild gedierte met gevaar van schapen te verliezen, daarom hebben wij allen geschut bij ons. Het is een goeie streek om ze te vergaren want de gemeente waar gij nu 't Getrouwe zult zenden, dorp en statie is alleen en zoo groot dat er 2 huizen staan en 't is van zoekt het derde, gij kunt wel denken hoe en wat die streek hier is.
In de Staat Montana zijn de schapers te paard, zij hebben er ook rond de 3000, al wat zij hebben is een wagen maar niets om hun schapen in te steken, deze liggen 's nachts alleen rond de wagen. Er zijn daar veel bergen en bossen, de schapers verdienen er van 30 tot 45 dollars per maand. Daar zijn in april door smeltende sneeuw duizenden schapen verdronken.
Hierbij zend ik u een dollar voor uw blad, te zenden naar mij.
August Snauwaert (uit Maldegem)