Search billions of records on Ancestry.com
   

DE OUDSTE GEGEVENS VAN DE VAN LANSCHOT'S IN NOORD BRABANT

Let er op hoe de naam de voornaam SERVAES regelmatig terug komt, er moet verwantschap zijn tussen deze verschillende families.
 • Margriet van Lanschot Servaesdr. van Lanschot (Lan(d)schoot) was gehuwd met Henrick Jan Christiaens. Hij was de zoon van Jan Christiaen Jan Maessone overleden vóór 4 augustus 1491, zijn vader was Christiaen Jan Maessone overleden vóór 1 augustus 1501. Margriet van Lanschot overleden vóór 26 oktober 1500 was de dochter van Servaes Gilleszn van Lanschot gehuwd met Kathelijne Willemsdr. van Nederven. Jans achterkleinkinderen Anthonis Jan en Paulus Cornelius nemen de naam van Lanschot naam aan. TAK ZUNDERT

  De datums zijn bij benadering (+/- 20 jaar) en rekening houdend met 30 jaar per generatie.

  relatie voornaam naam geb+/-
  dochter Margriet van Lanschot 1470
  vader Servaes van Lanschot 1440
  grootvader Gilles van Lanschot 1410

 • Uit een schepenakte van Etten d.d. van 6 november 1662
  Gerrit van Lanschot had een zoon Servaes van Lanschot die gehuwd was geweest met Maria Bartholomeusdr.
  uit dit huwelijk leefden op dat tijdstip nog minderjarige kinderen over wie Pieter Coevoets Gerritszn. voogd was en die geërfd hadden van Geertrui van Baerle Jansdr., weduwe van Jan Witbols Peterszn. In deze schepenbrief is sprake van een rente, welke blijkens een aan de eersten brief verbonden schepenakte van Etten d.d. 12 augustus 1574 in laatst gemeld jaar in bezit was van Gerrit Faeszn. de Wever. Een van de kinderen van Servaes van Lanschot noemde Gerrit naar diens vader en beoefende het ambt van wever.
  Taxandria 1901 pagina 227

  relatie voornaam naam geb+/-
  zoon Gerrit van Lanschot 1620
  vader Servaes van Lanschot 1580
  grootvader Gerit van Lanschot 1560

  Drie Zeeuwse kapiteins die hadden deelgenomen aan de succesvolle tocht in 1607 naar Spanje onder leiding van de viceadmiraal Jacob van Heemskerk (slag bij Gibraltar op 25 april 1607) wilden net als de deelnemende kapiteins uit Amsterdam, een extra stuiver kostgeld per dag per bemanningslid. Pas na herhaalde verzoeken kregen de drie Zeeuwse kapiteins, Laurens Jacobszoon Alteras, Marinus Pieterszoon Hollaer en Cornelis Servaeszoon Lantschot, hun zin.
  bron: 23 juni 1608 (na, aa, 2452, resolutie admiraliteit Zeeland)

 • Kapitein Cornelis Servaesz. Lantschot komt verschillende malen voor in documenten van de Admiraliteit in Zeeland, financiële administratie, (1574) 1586-1609; als kapitein op de vlieboot de Groene Draeck, de Groenen Draeck en op het schip de Tonijn.

  ** 07/07/1628, 14
  In een rekest bericht Jacob Leuw uit Amsterdam op 26 maart 1624 een pak met Brabants en ander geld ter waarde van 946 gld. 8 st. 8 d. naar Brabant te hebben verzonden. De wachtkapitein voor Lillo, Cornelis Servaesz. Lantschot, heeft dit in beslag genomen en naar de Admiraliteit in Zeeland gestuurd. Daar is het pakje vrijgegeven, maar bij ontvangst bleek het leeg te zijn. De suppliant heeft hierover een proces voor het Admiraliteitscollege gevoerd, maar zijn eis en conclusie zijn afgewezen. Hij verzoekt HHM het College te gelasten de 946 gld. 8 st. 8 d. terug te geven. Voordat HHM een besluit nemen, vragen zij het Admiraliteitscollege hierover te berichten. bron : Historici.nl

  relatie voornaam naam geb+/-
  zoon Cornelis van Lanschot 1600
  vader Servaes van Lanschot 1580

 • 1458

  Moers van Landschot (geboren rond 1425) ende Lijsbiet syn wijf komen voor in een rekening van 1458-1459 in de Baronie van Breda.(Nederland)

  voornaam naam geb+/-
  dochter Lysbeth (zie hieronder) van Lanschot 1465
  vader Moers van Lanschot 1435
  grootvader Henrick van Lanschot 1405/-
 • 1495

  Lysbeth Moers Henrixs van Lanxscot Jan Huyben uxor komen voor in een rekening van 1495 in de Baronie van Breda.(Nederland)

 • In 1560 vestigde Gerard van Lanschot zich als Doctor in Leiden komende uit Breda. Zijn zoon Phillip vestigt zich eveneens in Leiden, een andere zoon nl. Cornelis vestigt zich te Antwerpen rond 1552. Tussen al deze families moet er een link zijn.

  Op het einde van de 13de begin 14de eeuw vestigden zich Vlamingen als ontginners van moergronden in Breda en Rozendaal.Hoogst waarschijnlijk zat daar een Van Landschoot bij, want van Gerard van Lanschoot weten we dat het wapenschild identiek was aan het wapen van schepen Jan Van Landschoot in Maldegem in 1352.

  wordt vervolgd.


  Meetjeslandse moerontginners in Breda en Rozendaal
  bron: Appeltjes van het Meetjesland

  E. H. Jozef Noterdaeme - Meetjeslandse moerontginners te Rozendaal en te Breda - [7], p.105-108


 • Landelinus Lanschot werd gedoopt (Rooms Katholiek) op 28 mei 1664 te Roozendaal, ouders waren Marcellus Lanschot en Willemijntken Vermunt, doopgetuigen waren Adam verwachten en Margarita Jans van Delft
 • Joannes Lanschot werd gedoopt (Rooms Katholiek) op 19 maart 1668 te Roozendaal, ouders waren Reijnerus Lanschot en Margareta Jans van Delft, doopgetuigen waren Joannes Cornelissen de Haen en Barbara Henricx.
  Marcellus en Reijnerus zijn waarschijnlijk broers, Reijnerus zijn vrouw komt voor als doopgetuige kind van Marcellus