Search billions of records on Ancestry.com
   

Gruwelijke moord te Gent.

Maandagmorgen deed men in het huis n° 210, der Kortrijksche straat een gruwelijke ontdekking. De genaamde Van Landschoot, Prudence, koffiehuishoudster, 47 jaar oud en die ook velobenoodigheden verkoopt werd vermoord aangetroffen. De misdaad moet gepleegd zijn zondagavond tusschen 10 en 11 ure. Op dit oogenblik immers heeft een man, den vermoedelijken dader het huis zien uitkomen. Het slachtoffer is het hoofd ingeslagen en met hamerslagen afgemaakt. Eens zijn gruwelijk moordenaarswerk verricht heeft de misdadiger zijn slachtoffer weg gesleept in een achterhuis op den koer waarin het lijk gistermorgen ontdekt. De heer politiecommisaris Morey heeft de eerste vaststelling gedaan in afwachting op de komst van het parket. De misdaad heeft de grootste opschudding verwekt.

Eene aanhouding.
De politie-officier van de rechterlijke brigade en den heer politiecommisaris Mory, beiden met het onderzoek gelast; hadden reeds voor de aankomst van het parket hun onderzoek tot het ontdekken van den misdadiger aangevangen. Een persoon werd aangehouden en naar het politiebureel gebracht, waar hij werd onderhoord. Of hij de dader is, kan nog niet vastgesteld worden. Maandag in den valavond werd het lijk naar het dodenhuis overgebracht, waar het door de wetsgeneesheeren heden dinsdag zal geschouwd worden. De opzoekingen om den dader te ontdekken werden gansch den nacht in verschillende richtingen voortgezet.
(Uit De Volksstem, 17/11/1926; p. 2/4)

Gisterenmorgen hoorde de Gentsche politie dat een moord gepleegd was in het huis Kortrijkschen Steenweg 210 te Gent. Dit huis is een herberg en sigarenwinkel en wordt bewoond door een zekere Marie Van Landschoot, een gescheiden vrouw. Bewoners van de eerste verdieping, verwonderd over de afwezigheid der vrouw, doorzochten het huis en vonden de vrouw vermoord liggen in den kolenkelder. Ze was afgemaakt door hamerslagen op het hoofd toegebracht, tengevolge daarvan had ze een schedelbreuk op gelopen, die schier onmiddelijk den dood veroorzaakte. Volgens de verklaringen van de medebewoners van dit huis hebben ze de vermoorde vrouw zondagochtend voor het laatst gezien. Men veronderstelt dat de vrouw zondagavond moet vermoord zijn.
(Vlissingse Courant, 16/11/1926; p. 3/4)

Tak kleit