Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Van Landschoot's eigenaar Drakenhoofd molen te Brugge


DE VROEGERE “DRAKENHOOFD” MOLEN NABIJ DE DAMPOORT TE BRUGGE.
Zestendelen Brugge Carmen * Folio 815
gegevens voor 1607 werden niet opgenomen.

* 14 Lauwe 1607 Joos van Ackerhout gaf ghifte van de helftschede van desen/ meulene aen Jan de Vleeschauwer en Guille Van Landschot/ ghelt xxiii schellijnghe en xviii grooten t'siaers grontrente. Voorts met xxx schellijnghe grooten t'siaers/ den pennijnck xviii grontrente gaven int gheheele en voorts met twee ponden grooten/ t'siaers den pennijnck xvi gaven vuijte de ghifte helftschede, Achtervolgende de lettren van/ ghifte danof ghepasseert present dheeren VanMaldeghem en Boulois schepen en/ gheteckent bij S. Bisschop als clercq, Actum 13 sporcle 1607.
* Ten zelven daeghe Jan de Vleeschauwer en Guille Van Landschot/ verbinden dhelftschede van dese meulene in eene loopende schult van/ hondert ponden grooten tot prijsie van Joos van Ackerhout te betaelen op xxv sten/ dach in sporcle 1607 en ... t'siaers ... achterwaerts de leninghe van weddijnghe/ danof ghepasseert present iden schepen en clercq. Actum alsvooren/
* 6 Sporcle 1607 Jan Vereecke en zijn huijsvrauwe gaven ghifte van helftscheede van/ desen meulene van Baptisy Willaijs met xxiii ponden xviii grooten t'siaers landtcheijns/ ende xxx schellijnghen grooten t'siaers den pennijnck 18 ..rente gaven int gheheele. Achtervolghende de/ lettren van ghifte danof ghepasseert present dheeren Casembroot en Sprocholf schepenen en/ gheteckent bij Z. Bisschop als clercq, Actum alsvooren/
* Ten zelven daeghe Baptist Willaeijs en zijne huijsvrauwe bezetten upde voorighe helftschede/ eene rente van twee ponden grooten t'siaers den pennijnck xvi tot prijsie van Jan Vereecke/ te betaelen .... Achtervolghende de lenijnghe van bezettijnghe danof ghepasseert/ present idem schepenen en clercq, actum alsvooren/
* Ten zelven daeghe Jan Vereecke en zijne huijsvrauwe verbonden dhelftscheede alsvooren in eene/ loopende schult van hondert ponden grooten tot laste van Jan Vereecke te betaelen bij xxv ../ .... t'siaers, Achtevolghende de lettren van weddijnghe danof ghepasseert present/ idem schepen en clercq, actum alsvooren/ vervolg folio 834 viiiC xxxiiii zie hiervooren 815 Jean Baptist Willaijs dhelftscheede ende Jan de Vleeschauwere en Guille Van Landschot de wederhelft/ Draekenhoofd molen Brugge
* 3 julij 1607 Baptist Willaijs en zijne huijsvrauwe gaven ghifte an/ Frans Rodsaert de Jonghe van een vierendeel van dese wijntelmuelene met/ xiiii schellijnghe t'siaers grontrente en ix schellijnghe t'siaers grontrente Voorts met xviii ... t'siaers, voorts/ met xxx schellijnghen grooten t'siaers en voorts met ii pond grooten t'siaers den pennijnck xvi, daer/ vuijtegaen. Danof bij ghifte vierendeel .. ghelden xx schellijnghe grooten t'siaers/ Achtervolghende de lettren van ghifte danof ghepasseert present dheeren Schieter en/ Casembroot schepenen en gheteckent bij Taelboom als clercq, Actum 14 lauwe 1608/
* Ten zelven daeghe Frans Rostaert verbondt dese wijntelmuelene in een/ loopende schult van liiii pond viii schellijnghe grooten tot prijsie van Baptist Willaijs te/ betaelen liiii ponden viii schellijnghen grooten ghereet ende xv grooten t'siaers, Achtervolghende de lettren van/ weddijnghe danof ghepasseert present Idem schepen en clercq, Actum alsvooren/
* Latsten julij 1612, Baptist Willaijs en zijne huijsvrauwe gaeven ghifte van dhelftscheede/ partije aen Guille Van Landschot mette voornoomde lasten van een daervuijt gaende/ Achtervolghende de lettren van ghifte danog ghepasseert present dheeren Boodt en Wijnckelmans/ schepenen en gheteckent bij Taelboom als clercq, Actum 6 septembre 1612/
* Ten zelven daeghe Guille Van Landschot en zijne huijsvrauwe verbonden dit huijs/ in een loopende schult van drientachtentich ponden zes scellijnghen viii grooten tot prijsie van Baptist/ Willaijs te lene bij xii ponden grooten ghereet ende xii ponden grooten telcken jaere totter vulle betaelijnghe./ Achtervolghende de lettren van weddijnghe danof ghepasseert present Idem schepenen en clercq, Actum aslvooren/
* 1 Julij 1614 Baptist Willaijs ende zijne huijsvrauwe gaeven ghifte van een/ vierde van desen meulene an Symoen Spranghe mette voornoomde lasten danof de/ vierde zoude de .. xxvii schellijnghe grooten t'siaers, Achtervolghende de lettren van ghifte danof ghepasseert/ present dheeren Volder ende Boudens schepenen en gheteckent bij J. Walle clercq, Actum den/ 3 julij 1614.
* Ten zelven daeghe Symoen Spranghe en zijne huijsvrauwe verbonden dit vierde deel in een / loopende schult van vijf hondert guldens ter presentie van Baptist Willaijs te lene bij xv ponden grooten/ ghereet en xv ponden grooten telcken jaere totter vulle betaelijnghe, Achtervolghende de lettren van weddijnghen, Danof/ ghepasseert present idem schepenen en clercq, Actum alsvooren
* 19 Ougst 1614 Sijmoen Spranghe verbind de weder helft tot prouffijcte van Guille/ Van Landschot vande coop bij hem ghedaen jeghens Baptist Willaijs van t'vierde/ van desen oliewijntmuelen, Achtervolghende de lettren van verbintghenisse van waerhede, Danof/ ghepasseert present Dheeren Budsen ende Boudens schepenen en gheteckent bij Walle clercq/ Actum 22 ougst 1614/
* 20 Ougst 1614 Guilles Van Landschot en zijne huijsvrauwe gaven ghifte van een/ vierde deel van desen muelen aen Jan Verzandt mette lasten daermedegaende/ ghifte ende waerhede ontfaen hadde, Achtervolghendede lettren van ghifte danof/ ghepasseert present dheeren Stochove ende Boudens schepenen en gheteckent bij Walle als clercq, Actum alsvooren.
* Ten zelven daeghe Jan Verzant ende zijne huijsvrauwe verbonden / een vierendeel van dese meulene in een loopende schult van vijf hondert/ guldens ten prouffijcte van Guille Van Landschot te lene bij xv ponden grooten ghereet/ en xv ponden grooten telcken jaere totte vulle betaelijnghe, Achtervolghende de lettren van weddijnghe/ danof ghepasseert present idem schepenen en clercq, Actum alsvooren/
* 5 Maerte 1615 Jacques de Muynck ende Tanneken filia Jan de Vleeschauwer/ zijne huijsvrauwe gaven ghifte van een achste deel van dese muelen aen Jan/ de Vleeschauwer de jonghe mette lasten van thien ... Jan de/ Vleeschauwer d'oude ghiefte ontfaen hadden , Achtervolghende de lettren van ghifte/ danof ghepasseert present Dheeren Maldeghem en Van Peene schepenen enn ghteckent bij/ Philepet clercq, Actum den 3 april 1615/
* 18 april 1617 Jan de Vleeschauwer en zijne huijsvrauwe gaven ghifte/ van een 8ste deel van desen muelen an Claeijs van Steghen met xiiii ponden grooten t'siaers/ grontrente met ix grooten t'siaers den pennijnck viii t'siaers met xviii ponden t'siaers met xvi schellijnghe grooten den pennijnck xviii/ ende d'helft met ii ponden grooten t'siaers den pennijnck xvi, Achtervolghende de lettren van ghifte danof/ ghepasseert present dheeren Pamele ende Warvoorde schepenen geteckent Walle clercq, Actum 25 april 1617/
* 4 julij 1617 Claijs van Steghen en zijne huijsvrauwe gaven ghifte van dhelft (doorstreept) van den meulen/ aen Guille Landsocht metten lasten van die daermede hij Guillaume van d'ander helft/ ghifte ontfaen hadde, Achtervolghende de lettren van ghifte danof ghepasseert, present dheeren/ Claus en Waervoorde schepenen en F. Voorde clercq. Actum 19 julij 1617/ vervolg zie folio 845 zie hiervooren folio 815
* 20 Septembre 1617 Guillaume Van Landsocht machtich over zijn huijsvrauwe/ gaf ghifte van een achste deel van desen meulen aen Maeijken van/ Kerckhove mette lasten daerinne hij ghifte ontfaen hadde,/ Achtervolghende de lettren van ghifte ghepasseert, NOmbroot en van Terwe/ schepenen en gheteckent bij F. Voorde clercq, Actum 27 septembre 1617/
* 9 Julij 1625 Cornelis Wouckier en joncvrauwe Anna Van Landsocht zijn huijsvrauwe midtsgaders/ Guille Van Landsocht zijn selfs zijn ghaven ghifte van 2/24 deel van dese/ meulen, met xiiii schellijnghen t'siaers grontrente ix schellijnghen t'siaers xviii denieren t'siaers xxx schellijnghen t'siaers den/ pennijnck xviii, ii ponden en noch ii ponden t'siaers beede de pennijnck xvi, tot prijsie van Boudewijn/ van Landsocht, met .. dat den acceptant moesten nemen tot erfve/ van zijn x ste deel dhelft van voorseijde losrente, Achtervolghende de ghifte ghepasseert/ present dheeren Lootens en Waerdich, J. Voorde clercq, Actum 19 junij 1625/
* 8 maerte 1629 de voochden van Cathelijne t'kijndt van Jan Versant met authourisatie/ van uppervoochden ghaven ghifte van 1/8 part midtsgaders 1/3 en zesthienste deel/ van desen muelen belast int gheheele met 14 schellijnghen t'siaers grontrente 9 schellijnghen grooten/ 18 mijten, Voorts int gheheele met 30 schellijnghen t'siaers den pennijnck 18, Voorts dhelftschede/ van muelen met 2 ponden schellinghen grooten t'siaers den pen. 18, danof tweede, Danof dese verghifte/ deelen deelhij ghelden met 28 schellijnghen t'siaers, Item .../ Achtervolghende de ghifte present Maervoorde en Faijgnaert schepenen J. Voorde clercq, Actum 27 junij 1629/
* Latsten julij 1629 Jan de Vleeschauwer en uxor besetten up 1/8 deel/ van dese meulene en voorts up 2 naer.. huijsen in St Jacobs zestendeel / folio 812 t'saemen een ... van twee ponden schellijnghen t'siaers den pennijnck xvi tot prijsie/ van Ambte van beeldemaeckers en zadelaers, Achtervolghende de besettijnge present/ dheeren Faignaert en Strobant schepenen J. Walle clercq, Actum 27 ougst 1629/
* 11 april 1630 Jan de Vleeschauwer et uxor ghaven ghifte van 1/8 part/ van desen meulen an Jan Schellebroot belast als de voorgaende ghifte danof/ dit 1/8 part ghelt zijn advenant, Achtervolghende de ghifte present dheeren Baelde/ en Lams schepenen J. Voorde clercq, Actum 29 april 1630/
* 29 julij 1632 Guillaume Van Landsocht en zijn huijsvrauwe verbonden 1/8 part van dese/ meulene tot verseckerhede van Boudewijn van Landsocht ter causen van/ alzulcke bortochten als hij over te compteren heeft ghesworen en noch staet/ te spreken, Achtervolghende de lettren van verbande ghepasseert present dheeren Villegas en Voorde/ filius Frans schepenen en STalapert clercq, Actum 30 julij 1630/
* 21 Septembre 1632 Guillaume Van Landtsocht et uxor ghaven ghifte van 1/8 deel van desen meulene/ aen Boudewijn Van Landsocht met conditien inden de competeren binnen is ofter tans tzelve/ deel ligghende weder over Jan vitten dat zij t'zelve vermochten te doene midtsgaders up leghen 500 guldens/ over de coopsome van diere, Achtervolghende de ghifte ghepasseert present Dheeren Lieven en Villegas schepenen/ en Van Heede clercq, Actum 29 septembre 1632.
* 22 wedemaent 1634 Cornelis Wouckier en Joncvrauwe Anna Van Landsocht sijne huijsvrauwe/ ghaven ghifte van 1/8 van dese meulen an Boudewijn van Landsocht/ Achtervolghende de ghifte present dheeren Dhooghe en Jan van Heede schepenen en/ van Heede clercq, Actum 4 april 1635/
* 17 Lauwe 1640 Adriaen Van Landschot et uxor ghaven ghifte van 1/16 part van dese/ meulen aen Boudewijn van Landschot ter acceptatie van Geert van Voorde achste deel/ ghifte ghepasseert present dheeren Bolden en Wemdeken schepenen J. van Voorde clercq, Actuù 18 lauwe 1640/ zie hiernaar folio 1006 * hiervooren folio 845
* 10 novembre 1650 Pieter de Muynck en zijne huijsvrauwe/ voorts Gilles Aerents en Joncvrauwe Anna filia Pieter de Munck/ zijn huijsvrauwe ghaven ghifte van 1/16 part van desen/ oliewijnt-meulen metten toebehoorten aen Cornelis filius Jacques / Roose, achtervolghende de ghifte ghepasseert present dheeren Soutien ende/ Hunne.. schepenen A. vanMeer clercq, Actum 14 octobre 1650/
* Dese muelen is up 4 ougst 1653 ..... als folio 699 St Jans ../
* 26 Ougst 1655 Cornelis filius Jacques de Roose ende sijne huijsvrauwe/ ghaven ghifte van 1/16 part van dese olijwijntmeulen aen Jooris/ Vansevelant achtervolghende de ghifte ghepasseert present dheeren Pennijnck en/ ende Jaechman schepenen, Cornelis van Sevelant clercq, Actum 28 ougst 1655/
* 7 Maerte 1661 Jan van Eenoghe en joncvrauwe Anna Persons/ zijne huijsvrauwe gheeft inde parten tot 1/3 van 1/26 in 1/4 part/ ...., voorts tot 1/6 in 3/26 delen midtsgaders/ tot 1/6 in 1/3 van een ander 16 de deel ..../ ..... voorts joncheer Cornelis filius Aernoudt van Nieuwen-/hove zelfs .... tot 1/2 van 3/26 deelen midysgaders/ tot 1/2 van t'delen in noch gaende 16 deelen voorts tot 1/6 hiervoorseijde 3/26 delen ende