Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

meester Gerart Lanschot medecyn der stede van Lyden(NL) in 1542


Jacop cornelis z[oon] gem[achtich]t van meester geryt lanschot doctor In medecynen b[eclaecht] Jan otten z[oon] goutsmit om XIJ gouden karolus guldens. ende dat ter cause van zyn verdiende loen of In ander alzulcke fyne en[de] c[on]clutie als myn heeren vuyter materie van Rechts weghen bevinden zullen Maickende eyssche van costen Protesterende voerts zoe nae Recht behoert
bron: Leids Archief
gerard Lanschot in 1542

short explanation in english

Jacop Cornelisz, representing Master Geryt Lanschot, medical doctor, sues Jan Ottenz, goldsmith, for 12 gold karolus guldens for his wages, or another amount determined in court, plus costs.