Search billions of records on Ancestry.com
   

Cornelius Langhevelt "EEN SENTENAAR NAAR DE NIEUWE WERELD IN 1654"

Cornelius Langhevelt "EEN SENTENAAR NAAR DE NIEUWE WERELD IN 1654."

Dit artikel staat volledig los van de stamboom Van Landschoot. Ik plaats dit artikel hier omdat het gaat over waarschijnlijke de eerste persoon uit Het Meetjesland en met name St Laureins die in 1654 naar de Nieuwe Wereld trok.
Een eerder toevallige ontdekking deed mij het onderzoek naar Cornelius Langhevelt wat verder uit te spitten.
22 jaar ben ik ondertussen bezig met de stamboom van de Van Landschoot's. Recent nog een nieuwe tak ontdekt Van een Van Landschoot uit het Meetjesland die begin 17de eeuw in Oudenaarde terecht kwam, waarvan een kleinzoon naar Védrin bij Namen trekt. Zijn nazaten tot heden leven verder onder de naam Lanscotte.
Reeds geruime tijd ben ik bezig met emigratie uit het Meetjesland naar de USA. Tot op heden waren de uiterste jaren 1845-46 toen de emigratie in onze regio stilletjes opgang maakte. Tussen 1845 - 1890 had ik reeds een 200-tal personen gevonden, dit is ook de moeilijkste periode om te onderzoeken. Vanaf 1892 kan men veel terug vinden op de site van Ellis Island waar 24 miljoen namen. Tot op heden heb ik in de periode 1892-1924 ongeveer een 4000 Meetjeslanders gevonden die emigreerden naar de USA.

Om duidelijk te blijven over de naam “Cornelius Langhevelt” heb ik telkens één cijfer toegevoegd, het gaat hier over 4 Corneliussen. Deze Cornelius II Langhevelt zou de eerste kunnen zijn die uit het Meetjesland vertrok in de 17de eeuw. Echter op de van David Baekelandt is er ook sprake van Isaac Bedlow (huwt 16-5-1653) uit Maldegem die reeds vóór 1638 in New Netherland woonde. Dit is een fout op de site van David Baekelandt. Het eiland waar nu het Vrijheidsbeeld op staat “Liberty Island” noemde eertijds “Bedlow Island”, naar Isaac Bedlow. De naam van het eiland veranderde in 1956 in Liberty Island en heeft een opp. van bijna 60 ha. Isaac Bedlow, with origins in Maldegem (near Middleburg, East Flanders), and who became the owner of Bedloe’s Island (where the Statue of Liberty stands). Uit onderzoek in Maldegemse parochieregisters heb ik niks kunnen vinden over deze Bedlow. Misschien heeft hij er enkele jaren gewoond toen hij uit Frans Vlaanderen richting Nederland trok. Isaac werd geboren rond 1627, gezien zijn leeftijd in 1638 moet hij dus samen met zijn ouders vertrokken zijn. De familie Bedloo kwam uit Cales (huidige Calais in Frankrijk), van oorsprong Fransch en geheeten Biddeloo, vestigde zich in de 17e eeuw in Nederland en enkele hunner immigreerden naar Suriname en Nieuw-Nederland. Zij bekleedden aldaar hooge regeeringsambten en waren eigenaars van verschillende plantages.

Cornelius II Van Langevelde werd geboren op 23 juli 1628 te St Laureins uit het eerste huwelijk van Cornelius I met geboorteakte
Laurentia Van Assche. Zijn dooppeter was Herman Dobbelaer en doopmeter Josina Mijnke. In hetzelfde gezin werden trouwens nog twee kinderen geboren nl. Adriaen op 17 april 1634 en Dionijs op 3 mei 1636. Zijn 1ste vrouw Laurentia is overleden op 8 maart 1637, weduwnaar geworden huwt Cornelius I voor 2de maal nu met Anna Verheecke te St Laureins op 11 november 1637, zij overleed 1 oktober 1661. Mogelijks is de Corneel die met Anna Lannoije huwt op 7 januari 1663 dezelfde. Een Jan Van langhevelde was getuige bij dit huwelijk. Cornelius I overleed plots op 2 augustus 1665. Waarschijnlijk zijn Judocus Van Langevelt die met Marie De Conick huwde in 1637 en Jan Van Langevelt met Joanna in 1632 broers van Cornelius I. Er werd een Petrus Van Langhevelt vermeld die in St Laureins overleed op 4 augustus 1666 zijnde 88 jaar oud, mogelijks de vader van Cornelius I.

Uit volgende gegevens kan men afleiden dat hij tussen 1654 en 1655 is aangekomen in New Netherlands, of misschien nog vroeger. Deze oversteek duurde al naar gelang de weersomstandigheden tussen 4 en 7 weken. * Reeds in 1655 komt hij voor in een lijst van ambachtslieden die belastingen betalen. Cornelis betaalde in dat 8 gulden en werd vermeld als tabakshandelaar. * Op 14 april 1657 werd Cornelius II “Klein (Small) Burgher in New Netherland”. Small Burghers hadden het recht om vrij handel te doen en een voorrecht in hun respectievelijke Gilden. Inwoners van de stad Nieuw Amsterdam moesten één jaar en zes weken voor datum van het Handvest in de stad wonen. Burgher's schoonzonen, winkeliers en betaalde boden van the Company moesten 25 gulden betalen alvoorens ze “Small Burghers” kunnen worden.

Cornelis II Van Langevelt uit St. Laureins huwt op 19 januari 1658 met Marritie, dochter van Jan Corneliszen Jonkers (De Jong) in de Nederlands gereformeerde kerk in Nieuw Amsterdam. Verschillende bronnen melden telkens dat hij uit “St Laurens in Vlaenderen” komt. Marritje was in 1639 in Nieuw Amsterdam geboren, haar vader Jan in Rotterdam, Holland en hier in 1643 door Indianen vermoord. Hun drie kinderen allen geboren in Nieuw Amsterdam waren Cornelius III op 1 december 1658, Joannes 30 januari 1661 en Aeltjie 14 februari 1663. Kort voor de geboorte van hun derde kind moet Marritie weduwe geworden zijn, want op 6 juni 1663 huwt ze met Thomas Laurenszn jongeman van Groeningen (Groningen). Op 2 juli 1662 stond Thomas vermeld in de lijst “ Nieuwe ledemaeten aengekomen in Nieuw Amsterdam”.

Tussen 1662-1664 was hij één van de 40 booteigenaars die voeren tussen New Amsterdam en Beverwyck (nu Albany in NY). Cornelius II was samen met Albert Andries Bradt eigenaar van een boot. Booteigenaars waren niet bij de hele rijke en evenmin bij de armere te vinden. Bradt was van een schippersfamilie en Cornelius bracht meer middelen binnen.

Cornelius II was tussen zijn vermoedelijke aankomst in 1654 en zijn overlijden in 1663 verschillende keren in rechtszaken moeten voorkomen. Hij werd meermaals als beschuldige dan als begunstigde in die zaken vermeld. Hij was er handelaar in bevers en tabakswaren. In een vrijwillige taxatie van 1655 gaf hij een bever en 8 gulden aan. Op 7 februari 1663 laten Cornelius II en zijn vrouw Marritje een document opmaken waarin beiden verklaren dat degene die het langst leeft, de goederen en bezittingen verder mag behouden. Dit document werd opgemaakt mocht een van de ouders komen te overlijden bij minderjarige kinderen. Er waren toen 2 minderjarige kinderen Cornelius III, Jan en een derde was op komst. Er was sprake van juwelen, goud en zilverwaren. In de loop van 1662 tekent hij verschillende malen als getuige akten van noraris Waelewyn Van der Veen. Op 17 februari 1663 verscheen Maritie Jans Jonge, nu als weduwe van Cornelius II Van Langevelt voor notaris publique Walewyn Van der Veen te Nieuw Amsterdam. Ze lag in kraambed en ziek te bed met kinderpokken. Zij verklaart “mocht het de Heer behagen om haar uit deze wereld te nemen naar het eeuwig koninrijk door haar ziekte” dat zij haar testament in alle eer en geweten en met volle kennis laat opmaken. Ondertussen was ze bevallen van haar derde kind namelijk Aegje. De op 1 dec 1658 in Nieuw Amsterdam geboren Cornelius III Langevelt (Longfield bij huwelijk) huwde in 1680 met Maria Groenlandt (Greenland), waarvan zes kinderen. Volgens een register van de kerkleden woonden ze in 1686 samen met hun moeder en stiefvader Thomas Laurensz in de Parel Straat (nu Pearl Street in NY City). Deze kerklijst werd opgesteld door dominee Henricus Seleyns uit de Dutch Reformed Church of NY.

De 6 kinderen van Cornelius III waren: Cornelius IV Langevelt 14 sept 1681, Marieken 21 maart 1686, Rachel 20 mei 1689, Joannes 22 april 1691, Henricus 2 okt 1692 en Catahrina op 29 september 1696. In 1696-1697 werd hij afgevaardigde in de algemene raad van East Jersey. Mary huwt met Alexander Connolly op 31 Jul 1747 te Monmouth, in New Jersey. Rachel (+28-2-1768 in Philadelphia) huwt met Thomas Laurensz zoon van Thomas Laurensz die gehuwd was met Maria Greenland, die de moeder was van Cornelius III. Haar man Thomas was burgemeester van Philadelphia in 1728 en 1735. Henry Longfield huwt met Anna Smith en krijgen vier kinderen. Thomas was luitenant in het New Jersey Regiment in 1759. Catherina huwt William Cox, die de vader was van Kolonel John Cox tijdens de Revolutie. Cornelius IV.

Uit het dagboek van Jasper Danckaert 1679-1680. - zaterdag 30 december 1679: Cornelius III woonde in Pescatteway ( ligt in de huidige staat New Jersey), in een huis die hij deelde met een indiaan, hij leerde hem hoe hij handelt moest drijven met zijn volk. Verder op woonden enkele buren die bezig waren met de bouw van een nieuw dorp op het land van Cornelius stiefvader Thomas Laurenszn. Dit lag rechtover Pescatteway, op het punt waar de Millstone rivier en de Raritans Kill rivier samen vloeien. Het dorp had nog geen naam, maar zij hadden de intentie het Nassau te noemen. Die hollander was een goeie kennis van Beerent, gids van Jasper Danckaert en Joris Sluyter. Hij had hen verwacht en bood hen zelfs een stuk land aan.

Toen Cornelius Longfield op 17 oktober 1681 land gekocht had van de Indianen, beschreef hij dat het land recht tegenover dat van George Drake lag. Het stuk ernaast behoorde aan kapitein Henry Greenland wiens dochter Mary gehuwd was met Cornelius III, gekend als de Indiaanse handelaar. Op 11 december 1694 was Cornelius III uitvoerder van het testament van Henry Greenland. Cornelius woonde in een soort schiereiland van de Raritan River bij Lawrence Brook (beek). Hij woonde er langs een belangrijk Indiaans spoor gezien zijn vele kontakten met deze bevolking. Cornelius III en zijn stiefvader bezaten er 2450 acres (1100 ha) land. Cornelius III was lid van het Huis van Afgevaardigden in 1690, lid van de Assemble in 1696. Cornelius III en zijn zoon Henry bestreken over een periode van 100 jaar de vroegste geschiedenis van New Brunswick. Beiden verdeelden al het land tussen Livingston Avenue en Cromline's Creek in landbouwpercelen. Henry was lid van de eerste stadsraad in 1730. Cornelius III eerste akte passeerde in 1699 en de laatste akte van zijn zoon Henry passeerde in 1770, en hij stierf arm, de sherif had de akte voor hem gemaakt. De Britten hadden zijn bezittingen en huis volledig verwoest. Ook John Inian kocht land van de Indianen, men mocht ervan uitgaan dat al het land in New Brunswick op een eerlijke manier van de Indianen gekocht was. Het was vooral door toedoen van Cornelius III die jarenlange kontakten heeft gehad met deze stam. Uit een akte van 5-2-1733 (waarschijnlijk zijn overlijden) en verleden op 24-12-1734 geeft hij aan zijn kleinzoon John, zoon van schoonzoon William Cox, het deel van zijn dochter Catherine en tweede zoon Thomas. De naam van deze tak werd Longfield in 1674 bij de Britse overname van Nieuw Amsterdam, dat nu New York werd. Eind 18de eeuw sterft de naam uit, maar via vrouwelijk lijnen zijn er heel wat nakomelingen, waarvan verschillende die belangrijke functies uioefenden in de staten New Jersey en Pennsylvania.

Bronnen:

Flemish Americans
VVF Meetjesland
Early History of Bedloe's Island
Neerlandia. Jaargang 23. Geuze & Co, Dordrecht 1919
huwelijken
Manual of the Corporation of the City of New York- Door New York (N.Y.). Common Council,Samuel J. Willis,David Thomas Valentine – pag. 641
Groot burger
Groot Burger
Journal of Jasper Danckaerts, 1679-1680 -Jasper Danckaerts,Peter Sluyter – pag 249
Proceedings of the New Jersey Historical Society, Volume 8 1912-1913 pag 1-10 en 29
Provincial Councillors of Pennsylvania 1733-1776 - pag 430 - Door Charles P. Keith
Pearl Street pag 393
huwelijk lijst
Longfield – Greenland
cox
Lawrence family
Rutger University
Belasting in 1655
New Netherland [electronic resource]: a Dutch colony in seventeenth-century America
index processen
burgemeester Philadelphia – New Jersey History 1921 - Pagina 183
bowne
grantee 1659-1664
moord 1643
The minutes of the Orphanmasters of New Amsterdam, 1655 to 1663
overleden Cornelis 1663
testament 1663