Search billions of records on Ancestry.com
   

Van Landschoot's - Land van de Woestyne VOOR 1600

het tijdschrift "Land van de Woestijne" van de heemkundige kring A. Verhoustraete te Aalter, jaargang 13, 1990 nrs. 1-2. In het tijdschrift Land van de Woestijne, Jg. 13 (1990), nrs. 1-2, staat een artikel van W. Stevens over "Renten die de proosdij van Papinglo te Maldegem bezat te Knesselare en te Aalter", met daarin een integrale transcriptie van het renteboek uit 1521, waarin heel wat Van Landschoot's voorkomen. De auteur was helaas niet heel duidelijk in zijn bronnenopgave. Hij verwees naar RAG, Bisdom, R.47, maar ook naar RAB, Aanwinsten, 1899, 1900, 1902.

Pagina 3
Aernoudt Van Landtschoot filius Jacobs –––– 1 denier
Comende bij coope van Lijsbette Van Landtschoot op een cleenen sticxkens landt's neffens Sheliegh Gheest lande, de noordsijde aen den heerwegh.

Pagina 4
Marc Van landtschoot filius Jan bij coope –––– 6 denieren
aan de Vidua en kinderen
debet Jacob De Schout
Vanden kinderen Adriaen Blommaert welcke bij de ….op twee lijnen landts ofte meersch int Sjaghers ende….beke up de zuijdtsijde de kinderen May Hebbouts.

Pagina 8
De Vidua en kinderen Jan Van Landtschoot–––– 8 denier

Pagina 17

 • Willeboort Van Lantschoot –––– 11 denier
  nu de vidua en kinderen
  Up de vierhonder … landts … Weedaeghe streckende neffens Jan Vrombauts filius Jans Leene upde straete.
 • Marguerite filia Willeboort de Cock –––– 7 denier
  Marijn Van Landschoot
  Betaelt.
  Up de Oude Pietendries groot twee honderd roeden landts de kinderen Pieter Vrombouts up deen sijde ghelandt hoofdende opden waterganck.
 • De selven (zie hierboven) up –––– 3 deniers

  Pagina 18
  Pieter De Rijcke filius Jans –––– 5 denier
  Vincent filius Jooris Van Lantschoot bij manghellijnghe (ruilen)
  Nu Jacques de Crooc bij coope
  Nu Guillaume DuFoir bij coope
  "Up Wouters stic hoofdende upde Aeltre weeg"

  Pagina 19
  Marguerite Van Lantschoot –––– 5 denier
  Nu Jan van Velde comende van sijne maere filia Adriaen
  Nu dhoirs Jan van Velde
  Nu Jacques Ghijs uxoris Willem Van Velde sijn soone
  "up een lijntj busch Callebogaerde stede up de Lokere"

  Pagina 25
  Jacob Van Lantschoot bij coope van Phillips niet vindelijck nu sijn dat dhoirs wonende tot Maldeghem. –––– 12 denier
  Van Onderdaele Bachten Sjaeghers

  Pagina 26
  Aernoudt Van Lantschoot filius Jans –––– 13 denier
  de Vidua (weduwe) en kinderen Marc Van lantschoot bij coope.
  "Up den meucken bilck up een ghemet lants wettelijck beleijdt"

  Pagina 31
  Tanneken filia Joris Leghanck, –––– 8 denier
  - de kijnderen Joris de Coc by versterfte
  - Mareyn van Landschoot bij verdeele Jan Valcke
  beset op eenen bilc lants groot twee ghem(et) ende XXV roen boven Malsem, streekende achter den Waterganc metten noortwest zijde,

  Pagina 32
  Tanneken fia Joris Leghancx–––– 1 denier
  - de kijnderen Jooris de Coc
  - Marijn van Landschoot bij verdeele, beset op tselve als vooren

  Pagina 34
  De Kinderen van Phillip Van Landschoot met vidua. –––– 4 denier

 • Marguerite filia Jan Van landschoot –––– 6 denier
  Jan Van Velde filius Adriaen bij verdeelijnghe …… pachter es Lieven Van Vlaenderen.
  "Wettelijcke beleijt met 10 personen op een stick lants geheeten Biesekin bilck up de noortzijde van hooghe lang … aen den waterloop."
 • Marc Van Landschoot bij verdeele –––– 5 denier
  nu de vidua en kinderen Marijn Van Landschoot bij verdeele
  niet vindelijck
  debet soo men segt dhoirs Jan Sijs… pachter
  " wettilijcke beleit up een stick aen Winterboud …..Tacoxijne Van Landschoot de noortsijde Jan Blommaerts"
  Jacob Van Landschoot filius Jacob –––– 5 denier
  Marc Van Landschoot
  nu de vidua en kinderen Jan Landschoot bij verdeele
  Wettelijcke beleit up een stick lants gheleghen …. hoofdende upden Pietwech

  Pagina 35
  Marc Van Landschoot filius Jan –––– 14 denier
  nu de viuda en kinderen " up de merrilbeke de vidua en kinderen Phillip Leganck noort ende oost ghelant".

  Pagina 36
  Aernoudt Van landschoot filius Jans de vidua en kinderen –––– 3 denier
  niet vindelijck
  "up de Merrelbeke Marc Van Landschoot west

  Pagina 40
  Marguerite Van Landschoot –––– 9 denier
  nu Jan Van Velde comen de materne
  Jan Buyck " Up Tijseken brouc te twee sticken honderd roen meersch deselve ghelant up den westende en suut eijnde"

  Pagina 43
  Marc Van Landschoot filius Jan –––– 3 denier
  nu de vidua en kinderen
  Gerolf Van Landschoot bij verdeele
  Jan Van Landschoot bij verdeele
  "Scamin bicl Gilles meesman up de westzijde"

  Pagina 49
  Marc Van Landschoot –––– 7 denier
  nu vidua en kinderen
  Gerolf Van Landschoot
  Jan Van Landschoot bij verdeele
  " Up een ghemet lants up den Cleit, Jooris S… en naest tgheland up de oostzijde
  Aernoudt Van landschoot –––– 5 denier