Search billions of records on Ancestry.com
   

VAN LANDSCHOOT - KNOKKE - STATISTIEKEN

STATISTIEKEN TAK MALDEGEM

Geleidelijk aan komen er statistieken aan van de verschillende takken van de Van Landschoots. De eerste die behandeld wordt is tak KNOKKE.
Laten we eens kijken naar de schrijfwijze van de naam. Hou rekening met het feit dat voor 1850 de schrijfwijze nogal veel veranderde, zowel bij geboorte, huwelijk als overlijden. Daarom heb ik als uitgangsbasis genomen de bestaande schrijfwijze anno 2013. Dan de onderverdeling gedaan van de voorouders van de nu levende personen om de schrijfwijze vast te leggen in de grafieken.
Grafiek 1 : Aantal naamdragers tussen 1600-2010 schrijfwijze naam

We bekijken eens de verschillende schrijfwijzen van dichterbij, beginnend met

1 - LANDSCHOOT.

De naam zonder de VAN begint pas in de loop van de 18de eeuw als Emmanuel Van Landschoot uit Knokke naar Moerkerke verhuisde. De 1ste en de 2de generatie werd de naam wisselend (Van) Landschoot tot het uiteindelijk Landschoot werd. Volgens de website Familienaam.be waren er in 1998 (laatst beschikbare gegevens) 70 personen met de naam LANDSCHOOT. De meesten bevonden zich in de provincies West Vlaanderen en Antwerpen.
Grafiek 2 : Aantal naamdragers in 1998 Landschoot in België 1998 Als we kijken naar de grafiek van alle geboorten sedert 1700 tot heden blijkt dat velen in dezelfde regio gebleven.
Grafiek 3 : Aantal naamdragers geboren tussen 1700-2010 Landschoot in België

Uit deze Moerkerkse tak van de LANDSCHOOT'S zijn er ook een aantal uitgeweken naar o.a. Frankrijk, Canada en de VSA. Bij de meesten is de naam onveranderd gebleven met uitzondering van de nazaten van Camiel Landschoot uit Lapscheure die in 1906 naar Jamestwon, North Dakotha trok. Zijn nazaten werden LANDSCOOT. De franse Landschoots bevinden zich vnl. in Lille en La Bassée in de regio Nord, en ook in Parijs dit sedert 1865.

Wat betreft de amerikaanse Landschoot's, deze vind men vooral in St Louis, Missouri en Jamestown, North Dakotha. Ook zijn er enkele in Nederland geboren maar zonder nazaten.
Grafiek 4 : Aantal naamdragers geboren tussen 1840-2010 in het buitenland

Landschoot in France - Canada  and USA2 - VANLANDSCHOOT - VAN LANDSCHOOT.

Van alle geboorten sedert begin 1600 tot heden ziet men dat de piek in Knokke (93) ligt gevolgd door Westkapelle(71) , Brugge (42) en Moerkerke (40). De verspreiding van de naam buiten West Vlaanderen is er vooral gekomen door de broers Andreas en Francis Van Landschoot uit Knokke die beiden bij de douane werkten, evenals hun nazaten.
Grafiek 5 : Aantal naamdragers geboren tussen 1600-2010 in België Van Landschoot in België

Uit de groep Knokke zijn er verschillende (Van)Landschoot's naar de USA getrokken. De belangrijkste groep bevind zich in de staat Michigan (130) gevolgde door Wisconsin (81) en North Dakotha (72. Wat betreft de staat Michigan en Wisconsin zijn het bijna allemaal afstammelingen van de broers Joseph, Phillip en hun zuster Joanna Van Landschoot gehuwd met Henry Loys allen uit Knokke met uitzondering van Henry die reeds in Michigan werd geboren (ouders eveneens uit Knokke). De grafiek (6) hieronder toont alle geboorten van de nazaten van alle (Van)Landschoot's uit groep Knokke. Dus zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn. Verder zijn er 155 in Frankrijk gevonden, in Canada 3, England 2 en 1 in Nederland.
Grafiek 6 : Aantal naamdragers en nazaten geborenen tussen 1860-2010 in de USA Nazaten in de VS geboren3 - VANLANDSCHOOTE - VANLANDTSCHOOTE. De tak van de VanLandtschoote's vind men bijna uitsluitend in de provincie West Vlaanderen, enkele uitzonderingen niet te na gesproken. In totaal werden er 169 gevonden, geboren tussen 1690-2010. Al deze naamdragers zijn nazaten van het koppel Judocus Van Landschoote en Petronelle Van Der Zypen in 1689 gehuwd te Oostduinkerke

Grafiek 7 : Aantal naamdragers geboren tussen 1690-2010 in België Van Landtschoote in België

De andere belangrijke VanLandtschoote groep (177) bevind zich juist over de grens in Frankrijk, vooral in het departement NORD met als uitschieter Ghyvelde (102). Zij zijn eveneens nazaten van het hierboven vermelde koppel.
Grafiek 8 : Aantal naamdragers geboren tussen 1690-2010 in Frankrijk VanLandtschoote in Frankrijk