Search billions of records on Ancestry.com
   

VAN LANDSCHOOT kapelaanboek van 1548 - Knesselare

Onlangs ontdekte Z.E.H. Lepoutre, pastoor te Aalter, in zijn kerkarchief een merkwaardig kapelanijboek van 1548: "Redditus Capellaniae B. Mariae de Haeltre in Knesselare et Ursele. Anno Domini duust vijfhondert XLVIII". Dit boek, opgemaakt door Simon Stalpaert, bevat alle renten die de kapelaan van Onze Lieve Vrouw binnen de kerk van Aalter toekwamen. Die renten zijn bezet op gronden en bezittingen voor ongeveer drie vierde in Knesselare gelegen en voor één vierde in Ursel. Dit schijnt erop te wijzen, dat de kapelanij door een van de middeleeuwse edelen van Knesselare zou gesticht zijn, zoals trouwens ook de kapel ter Pieten op de Dries, eveneens aan Onze Lieve Vrouw toegewijd. Ook op genealogisch gebied is dit renteboek van 1548 zeer belangrijk.

Het is bijgewerkt door Pastoor Joannes Francenius en geeft de mutaties aan tot circa 1640. Hoewel men steeds heeft aangenomen dat de familie Ledeganck uit Ursel stamde, treffen wij niettemin in deze periode heel wat naamdragers onder de Knesselaarse renteplichtigen aan, bv.

"(1548) - Tanneken fia Joris Leghanck, beset op eenen bi Ic lants groot twee ghem(et) ende XXV roen boven Malsem, streekende achter den Waterganc metten noortwest zijde,
- de kijnderen Joris de Coc by versterfte
- Mareyn van Landschoot bij verdeele Jan Valcke" ---

"(1548) - Tanneken fia Joris Leghancx
- de kijnderen Jooris de Coc
- Marijn van Landschoot bij verdeele, beset op tselve als vooren"

bron: Ons Meetjesland", 1973, 6de jaargang, nr. 1

zie ook

Van Landschoot's die grond hadden in Knesselare van de Proosdij Papinglo in Kleit

Van Landschoot's - Land van de Woestyne

Van Landschoot - Kapelaenboek van 1546 - Knesselaere