Search billions of records on Ancestry.com
   
Your IP address is

Maria Van Landschoot eigenares van het huis genaamd "Hollant" Spinolarei 7 te Brugge


A. Maria Van Landschoot werd geboren circa 1565 te Adegem. Zij was de dochter van Paschasius Van Landschoot geboren in Adegem rond 1540. Hij had er een hof met 34 gemete land. Maria huwde Pieter Kempe circa 1594 te Brugge. Na het overlijden van Pieter hertrouwt zij met Franciscus De Maeckere op 3 februari 1608 te Sint Anna, Brugge. De ondertrouw was op 28 november 1607. Zij overleed op 2 juni 1649 te Brugge.
Zij was "laetesse van het Ambacht Maldegem" en werd "poorteres van Brugge" door huwelijk met haar man Pieter Kempe uit Brugge. Er werd 2 pond parisis voor het issuwe recht betaalt op 11 oktober 1594. huis Hollant huis Hollant

Verder is er nog een Petronella Van Landschoot die op 5 november 1606 te Brugge huwt met Egidius Kempe. Of er familieverband is met Maria Van Landschoot heb ik niet kunnen achterhalen. Verder zijn er nog een 20-tal huwelijken van Vl's tussen 1565-1615 die ik eveneens niet kan linken aan tak Adegem of Brugge.

Zij en haar echtgenoot Pieter Kempe verbinden zich tot het huis genaamd "Hollant" in het Carmerszestendeel, in een lopende schuld van 31 ponden 13 schellingen 4 grooten ten voordele van Pieter Bruneel. Dit huis lag gelegen aan de huidige Spiegelrei 7 te Brugge. Nikolaas Philippet als makelaar verkoopt dit huis in naam van Pieter Bruneel en zijn echtgenote aan Pieter Kempe en zijn vrouw Maria Van Landschoot.

De vorige eigenaar was Jan de Meestere sedert 1580. Op 9 september 1602 verkocht Zegher Bisschop in naam van Jan De Meestere en de erfgenamen van zijn overleden huisvrouw dit huis aan Pieter Bruneel. Belast met 10-06-08 grondrente en 2 ponden gr pen. 16. Pieter Bruneel en zijn echtgenote verbinden dit huis in een lopende schuld van 120 ponden 14 schellingen 4 grooten ten voordele van Jan De Meestere ende erfgenamen van zijn overleden huisvrouw. Op 27 januari 1603 bezetten Pieter Bruneel en zijn echtgenote op dit huis een rente van 2 ponden gr. tjaers den pen. 16 ten voordele van Heindryck Willaert op 5 november 1603.

Zij en haar 2de echtgenoot Franciscus De Maeckere, Maria weduwe geworden van Pieter Kempe verbinden de helft van het huis genaamd "Hollant" in de som van 215 ponden grooten ten voordele van de kinderen van de voornoemde Pieter Kempe. Op 30 maart 1641 is dit huis belast met een rente - 1/4 van dit huis is belast met 9 ponden grooten tjaers den penninghe 16 met nummer JAN/0504.

Op 21 juli 1650 verkoopt Arnoud Van Der Meere dit huis in naam van de erfgenamen van Pieter Kempe nl.: Pauwels Kempe en huisvrouw Marie De Maeckere die weduwe was van Jacques Wauckier, Jan Van Vyvfen en Barbele filia Joos Kempe, Marcus De Keyzer en echtgenote, de voogden van Joos filius Joos Kempe verkopen dit huis min 1/6, 1/12 en 1/16 dat al eigendom is van de koper Pieter Kempe op 31 januari 1608. Pieter Kempe overleed voor 1608 te Brugge.

De drie gekende kinderen van Maria Van Landschoot en Pieter Kempe alle geboren te Brugge waren als volgt:
+ 2. i. Joos werd geboren circa 1600. Hij huwde Catherina Asaert op 1 augustus 1623 te St Donaas, Brugge.
+ 3. ii. Pauwels werd geboren circa 1602. Hij huwde Aldegonde Roelandt circa 1627 te Brugge. Hij huwde Maria De Maeckere circa 1645. Maria was weduwe geworden bij het overlijden van haar eerste man Jacques Wauckier.
+ 4. iii.Pieter werd geboren circa 1604. Hij huwde Joanna Gheeraerts op 30 september 1629 te O.L.Vr., Brugge. Er waren geen gekende kinderen van Maria1 Van Landschoot en Franciscus De Maeckere.

B. Joos Kempe werd geboren circa 1600 te Brugge. Hij huwde Catherina Asaert op 1 augustus 1623 te St Donaas, Brugge. De twee gekende kinderen van Joos Kempe en Catherina Asaert beide geboren te O.L.Vr., Brugge, waren als volgt:
5. i. Barbara werd geboren op woensdag 20 november 1624. Zij huwde Jan Van Vyvfen op 31 augustus 1662 te Brugge.
6. ii. Joos werd geboren op woensdag 12 september 1629.

C. Pauwels Kempe werd geboren circa 1602 te Brugge. Hij huwde Aldegonde Roelandt circa 1627 te Brugge. Hij huwde Maria De Maeckere circa 1645. Maria was weduwe geworden bij het overlijden van haar eerste man Jacques Wauckier. De zeven gekende kinderen van Pauwels Kempe en Aldegonde Roelandt alle geboren te O.L.Vr., Brugge, waren als volgt:
7. i. Petrus werd geboren op maandag 8 februari 1627. Hij overleed voor 1631 te Brugge.
8. ii. Paulus werd geboren op donderdag 6 april 1628. Hij overleed op maandag 17 april 1662 te Sint-Catharina, Brugge, in de ouderdom van 34.
9. iii.Thomas werd geboren op zondag 10 februari 1630.
10.iv. Petrus werd geboren op maandag 23 februari 1632.
11.v. Petronella werd geboren op zondag 12 juni 1633.
12.vi. Catherina werd geboren op maandag 16 oktober 1634.
13.vii. Adrianus werd geboren op vrijdag 8 februari 1636. Er waren geen gekende kinderen van Pauwels Kempe en Maria De Maeckere.

D. Pieter Kempe werd geboren circa 1604 te Brugge. Hij huwde Joanna Gheeraerts op 30 september 1629 te O.L.Vr., Brugge. Joanna Gheeraerts werd geboren circa 1605. De acht gekende kinderen van Pieter Kempe en Joanna Gheeraerts waren als volgt:
14. i. Maria werd geboren op vrijdag 23 augustus 1630 te O.L.Vr., Brugge.
15. ii. Pieter werd geboren circa 1632 te Brugge.
16. iii.Paschasius werd geboren op zondag 27 maart 1633 te O.L.Vr., Brugge.
17. iv. Joanna werd geboren op zaterdag 16 december 1634 te O.L.Vr., Brugge.
18. v. Francoise werd geboren circa 1635 te Brugge. Zij huwde Herman De Pottere.
19. vi. Jan werd geboren circa 1645 te Brugge.
20. vii.Cathelijne werd geboren circa 1646 te Brugge.
21. viii.Anna werd geboren circa 1648 te Brugge.