Search billions of records on Ancestry.com
   

Huwelijken in de Gentse parochies 1593-1702

Marriages in GENT parishes 1593-1702

geboortedatums zijn bij benadering - estimated birth dates

Deze Van Landschoot's komen uit Adegem, Eeklo en Aalter

 • Van Lantschoot Guillaume (°1570 -1618 Heilige Kerst (Sint-Salvator)) X Van Ideghem Vintgin (°1570 - 1621 Heilige Kerst (Sint-Salvator)) op 14-2-1593 in de parochie Sint-Michiels-Noord in het bijzijn van de getuige en getuige.
  Guillaume Van Landschoot (mogelijks zoon vanboven gemelde) gehuwd met Tamijne (Anna) van Heijschen verkopen op 23 feb 1617 3 gemet land te Lembeke, “ metten westhende aende Wintgatstraete” (nu Wintgatstraat in wijk Molenhoek) aan Gijselbrecht D’Haze gehuwd met Margriet
  (bron:Min: 822 f.480*Eeklose Immobiliënmarkt tijden shet ancien regime 1536-1700)
 • Van Lanschoot Gersijnken X Decoddere Antonis op 5-4-1603 in de parochie Sint Salvators in het bijzijn van de getuige en getuige
 • Van Lantschoot Jerijntken X De Smet Jan op 19 / 7 / 1609 Ondertrouw in de parochie Sint-Salvators in het bij zijn van getuige Guillaume Van Landschoot, (broer!)
 • Van Lantschoot Gheerardyne (°1580) X De Smet Jan op 26-7-1609 in de parochie Sint-Michiels-Noord in het bijzijn van de getuige De Rave Gillis en getuige Van Lantschoot Guillaume (°1570) (Sint-Michiels-Noord reg. 95 f.)
 • Van Lantschoot Francois (°1580) X Neyts Jacoba op 1610 - 5 - 25 in de parochie Sint-Niklaas in het bijzijn van de getuige en getuige (zie TAK BRUGGE)
 • Van Lantschoot Cathelijne X Van der Vynck Philips ondertrouw op 9 / 6 / 1613 op in de parochie Sint-Salvators in het bijzijn van de getuige en getuige (Sint-Salvators reg. 168 f.)
 • Van Lantschoot Arnaut X Van der Speyen Elisabeth Ondertrouw op 30 / 4 / 1618 in de parochie Sint-Salvators in het bijzijn van de getuige en getuige (Sint-Salvators reg. 168 f.)
 • Van Lantschoot Guillaume (°1595) X Sanders Elisabeth op 1618 - 9 - in de parochie Sint-Baafs in het bijzijn van de getuige en getuige
 • Van Lantschoot Joanna (°1610) X Ghielens Gerardus op 1633 - 6 - 26 in de parochie Sint-Martinus in het bijzijn van de getuige Ghielens Gerardus de oude en getuige Speybrouck Jacobus
 • Van Lantschoot Adriaen (°1605) X Martyns Elisabeth op 1634 - 2 - 26 in de parochie Sint Michiels-Noord in het bijzijn van de getuige Snelle Joannes en getuige Snelle Livinus
 • Van Lantschoot Joanna (°1610) X Costryt Lowys op in de parochie Sint-Michiels-Noord in het bijzijn van de getuige en getuige waarschijnlijk 1635
 • Van Lantschoot Isabelle (°1610) X De Clercq Joannes op 1639 - 4 - 14 in de parochie Sint- Baafs in het bijzijn van de getuige Stoop Joannes en getuige Vander Marien Ludovicus
 • Van Lantschoot Petronilla (°1620) X(1) Derkinderen Petrus op 1647 - 4 - 28 in de parochie Sint- Michiels-Noord in het bijzijn van de getuige Van der Gucht Jacobus en getuige
 • Van Lantschoot Petronella (°1620) X(2) Van de Voorde Judocus op 1654 - 1 - 20 in de parochie Sint-Salvators in het bijzijn van de getuige Vanden Guchte Jacobus en getuige Carpentier Joannes
 • Van Landtschoot Catharina (°1630) X Willems Judocus op 1657 - 10 - 9 in de parochie Sint-Martinus in het bijzijn van de getuige Yman Joannes (eerwaarde heer) en getuige Gielens Gerardus
  gehuwd met dispensatie Sint-Martinus reg. 243 f * familieverband dus!!
 • Van Lantschoot Cornelius (°1670) X Coeghem Joanna op 1702 - 2 - 26 in de parochie Sint-Salvators in het bijzijn van de getuige Paternot Petrus en getuige Plaetsaert Joannes
 • Van Lantschoot Jacoba X De Keirel Henricus op in de parochie Sint-Salvators in het bijzijn van de getuige en getuige

  onder DRONGEN

  Compareerden voor Bailliu ende Schepenen van Baerlevelde in persoonen
  Christiaen Van Renterghem, Jacob Note ende Joanne Van Renterghem zijne huusvrauwe, Andries De Meyere fs. Pieters met Anna Van Renterghem zijne ghezelnede alle drie Willems doude kinderen,

  Elizabeth Van Renterghem fa. Willems de jonghe huusvrauwe van Jan Liebaert, Jan ende Olivier Van Renterghem ghebroeders filii Willems de jonghe voornomt,

  Jan Van Lantschoot ende Joozijne Van Den Steene fa. Lievens doude zijne huusvrauwe, ende ten lesten Lieven Van Den Steene fs. Lievens voornomt zoo over hem zelven als oom ende voocht van de onbejaerde kinderen van Jan VERLET bij wijlent Joanna Van Den Steene fa. Livinus,

  was op het adveu van Schepenen van de heerlichede van Bellem ende Schuervelt als oppervoochden van dezelve weesen tsamen hoirs van Isabelle Van Renterghem weduwe van Segher YDE fs. Joos kennende wel ende deuchdelick vercocht thebben an Franchois Vincent voor hem ofte zijnen command een stick lants ghenaemt het crovelt ligghende in Dronghene onder dese heerlichede . . . . . . 9de febr. 1617

  bron: Drongen Reg. 277 Wettelijke passeringen en staten van goed (1610-1611) fo 354v