Search billions of records on Ancestry.com
   

VAN LANDSCHOOT ADEGEM - MALDEGEM * 77 AKTEN

Orphan records written in old Flemish -- Documents écrits en vieux flamand

UPDATE EN VERVOLLEDIGD NU 20-08-2017. Alle weesakten zijn nu bewerkt wat betreft Maldegem - Adegem. Bij iedere pagina is ook een copy van het origineel terug te vinden.

VAN LANDSCHOOT ADEGEM - MALDEGEM * 77 AKTEN

1530 1540 1550 1560 1570
Willem 1537 Franchois 8-11-1541 Franchois 6-12-1551 Pieter 9-5-1560 Anna 28-1-1570
Jan 18-8-1539 Lambrecht 3-5-1546 Jooris 5-8-1552 Jan 26-11-1560 Pauwels 10-1571
Jan 6-8-1539 Pieter 8-6-1546 Jacop 21-11-1552 Cornelis 9-3-1560 Jan 26-12-1571
Lamsin 6-2-1539 Pieter VL 7-6-1547 Jacop 12-05-1553 Jacop 15-1-1561 Pauwels 25-1-1572
Jan 6-8-1539 Jooris 19-8-1548 Marc 06-09-1553 Franchois 8-6-1563 Jacop 1-3-1572
Gilles 23-11-1541 Franchois 5-3-1553 Franchois 8-6-1563 *f197 Pauwels 26-4-1573
1540 Franchois 29-9-1545 Cornelis 12-3-1554 Pauwel 17-6-1564 Adriaen 15-6-1574
Gilles 23-2-1540 Jooris 14-5-1549 Jacop 15-6-1556 Anna 9-1-1564 Willem 14-11-1574
Lamsin 9-3-1540 Anna 21-5-1549 Laureijns 23-8-1556 Pieter 8-3-1564 Pauwels 12-12-1574
Jan 27-5-1540 Franchois 2-12-1549 Jan 27-8-1556 Joanna 27-8-1565 Pieter 25-3-1576 folio 107v
Jan 27-8-1540 Franchois 28-11-1549 Jan 25-4-1557 Anna 28-9-1565 Pieter 25-3-1576 folio 108
Pieter 4-3-1541 Jan 21-12-1557 Pauwels 25-3-1565 Pieter 30-9-1576
1550 Laureijns 8-1-1557 Pieter 19-1-1566 Marijn 19-11-1577
Cornelis 21-1-1558 Franchois 7-2-1557 Franchois 27-12-1567 Vincent 10-12-1577
Jan 9-4-1559 Jan 25-4-1558 Pieter 25-6-1569 Pieter 2-2-1578
1560 Lambrecht 10-12-1559 Jacop 22-11-1558 Adriaen 21-7-1569 Jan 8-4-1578
Pauwels 15-3-1565 Jacop 30-4-1559 Jacop 18-1-1558 Passchier 26-1-1569 Lambrecht 27-4-1578

Van Landschoot in Knesselare voor 1600
zie ook algemeen overzicht Van Landschoot's voor 1600