Search billions of records on Ancestry.com
   

GILLES VAN LENDSCOTE IN DE 14DE EEUW (van Brugge naar Douai, nu in FR)

Chartre de L"an 1302, sans date.

Dit es die cost van den waghene en van den perden die waren in die heruard te Duay.

voor nederlands zie verder op deze pagina.Sommige franse maar ook nederlandse woorden zijn moeilijk te vertalen.

Compte de dépenses pour les chariots et les chevaux de trait employés dans l'expédition à Douai. Les capitaines des corps des métier qui ont fait cette campagne de 41 jours, sont nominativement cités.

Les tisserands, formant le corps le plus nombreux, ont fourni 14 capitaines et 133 chevaux; les foulons, 12 capitaines et 97 chevaux; les poissonniers, 3 capitaines et 22 chevaux; les bateliers, 12 chevaux; les chandeliers, 10; les cordouaniers et cordonniers (den kardewaniers ende den coyen scoenmakers), 29; les boursiers et gantiers, 22; les tailleurs, 16; les chaussetiers, 3; les tanneurs, 20; les bouchers, 16; les orfèvres, 2; les cointuronniers, 4; les gainiers, 2; les tondeurs, parmi lesquels figure " Gilles die Coning ", 50; les maçons, 12; les charpentiers, 30; les jaugeurs de vin, 12; les fripiers, 12; les febvres, 34; les couvreurs, 12; les fourbisseurs, 4; les meuniers, 6; les " tapijt wevers", 8; les porte faix "pijnres", 8; les courtiers, 52; les barbiers, 8; les teinturiers, 16; les fruitiers, 4; les “culestickers," 13.
A cette expédition ont aussi pris part 10 capitaines Zélandais, avec 67 chevaux, pendant 22 jours;
un capitaine des Templiers blancs avec 4 chevaux;
un capitaine des frocs noirs et un autre des frocs gris.

Le coût total des charrois, à raison de 1 s. 6 d. par jour et par cheval, s'est élevé à 1,867 lb. 6 s. parisis.Uitgavenstaat van wagens en trekpaarden gebruikt in de expeditie naar Douai in 1302. De verschillende kapiteins die deel namen aan deze 41 dagen durende campagne, worden integraal aangehaald bij naam. De wevers, vormen de grootste groep met 14 kapiteins en 133 paarden; de volders, 12 meesters en 97 paarden; de vishandelaars, 3 kapiteins en 22 paarden; de binnenschippers, 12 paarden; de kandelaars, 10; de kardewaniers en schoenmakers (kardewaniers den den Ende coyen scoenmakers), 29; fellows en handschoenmakers, 22; kleermakers, 16; de hosiers, 3; leerlooiers, 20; slagers, 16; goudsmeden, 2; de cointuronniors, 4; de gainiers, 2; de scheerders, waaronder "Gilles die Coning", 50; de metselaars, 12; timmerlieden, 30; wijnmakers, 12; de Fripiers, 12; de Febvres, 34; dakdekkers, 12; de burnishers, 4; molenaars, 6; het "tapijt Wevers", 8; deur last "pijnres", 8; brokers, 52; kappers, 8; ververijen, 16; fruitmannen, 4; de "culestickers" 13.
Op deze expeditie namen ook 10 kapiteins uit Zeeland deel, met 67 paarden voor 22 dagen, een kapitein van de Tempeliers met 4 paarden, een kapitein zwarte jurken en andere grijze jurken. De totale kosten van de karren aan 1 s. 6d. per dag per paard, bedroeg £ 1867 6 s. Parisis.

Gilles van Lendscote en Henry Van Dauerlo stonden vermeld als hoofdmannen van de "de Scerres" met 14 paarden.