Search billions of records on Ancestry.com
   

B II.   Andreas Gysels

zoon van Ghiselbrecht Gysels (I)

° vermoedelijk tussen 1590 en 1610
x Hansbeke 29.9.1640 Francisca Teerlinck
† Oostwinkel 22.6.1669.


Wanneer Andreas geboren is, hebben we nergens kunnen vinden.  Bij de geboorte van zijn kinderen, noch bij zijn overlijden werd zijn ouderdom vermeld.  En ook geen enkele andere acte geeft ons duidelijkheid.  Zijn broer Joannes huwde 20 jaar vσσr hem, maar dat wil hoegenaamd niet zeggen dat hij 20 jaar jonger was.  Aan de hand van de geboortedata van zijn kinderen, zijn we geneigd te denken dat hij in het eerste decennium van de 17e eeuw geboren is.

Hij huwde in Hansbeke op 29.9.1640 met Francisca Teerlinck, maar de ondertrouw staat in de registers van Oostwinkel ingeschreven op 24.7.1640.  De pastoor noteerde Joannes Gheysels en Fransisca Terelinckx.

Zij woonden eerst in Hansbeke, dan in Merendree, vervolgens in Oostwinkel, waar beiden stierven: Francisca op 13.5.1668 en Andreas op 22.6.1669.

Het huidige Oostwinkel was in het Ancien Regime versnipperd in talrijke kleinere heerlijkheden, zoals Pilkem, Mosbeke, Leischoot, Westwinkel, Kattenbroek en Sint-Donaas, maar het grootste deel van het huidige Oostwinkel behoorde aanvankelijk tot Zomergem; Waarschoot en Ronsele behoorden tot het Ambacht Zomergem.  In 1559 werd Zomergem een eigen Ambacht en werd Oostwinkel bij het Ambacht Waarschoot ingedeeld.

Voor alle duidelijkheid willen wij de lezer er op wijzen dat een parochie eerder een kerkelijke afbakening is, met een pastoor aan het hoofd, terwijl een heerlijkheid een rechterlijke begrenzing is met als hoofd een baljuw.  Zij vallen zelden samen.  De baljuw was de vertegenwoordiger van de heer, de bezitter van de heerlijkheid, in ons geval hier de graaf van Vlaanderen.

Van Andreas kennen wij 5 zonen:

1. Joannes Gysels
° Hansbeke 2.2.1641.
† Hansbeke 29.7.1642.
 
2. Joannes Gysels
° Merendree omstreeks 1647.
† Oostwinkel 12.11.1705.
Hij huwde een eerste maal in Oostwinkel op 18.2.1670 met Livina Van Den Berghe uit Adegem, die in Oostwinkel op 9.3.1681 in het kraambed op 37-jarige leeftijd overleed.  Uit dit huwelijk kennen wij 6 kinderen.
Nauwelijks een maand later, op 15.4.1681, hertrouwde Joannes in Oostwinkel met de 21-jarige Livina Meye.  Getuigen waren Franciscus Gysels en Petrus De Meyer.  Zij overleed eind 1696 en werd op Nieuwjaarsdag 1697 in Oostwinkel begraven.
Joannes huwde een derde maal, op 7.1.1703 in Oostwinkel.  Deze keer was Catharina Van De Wale zijn uitverkorene, en dezelfde Franciscus Gysels en Livina Minnaert waren getuigen.  Catharina was in Oostwinkel geboren op 3.10.1661 als dochter van Jan en Maria Martens.  Maar Catharina stierf reeds 8 maanden later, op 21.9.1703, kort na de vroeggeboorte van haar tweeling, die trouwens ook stierf !  Zij was 42 jaar oud.
Twee maanden later, op 30.11.1703 huwde Joannes een vierde keer, nu met Maria Mestdagh, die in Oostwinkel op 30.1.1657 geboren was als dochter van Abraham en Adriana Van Vooren.  Zij stierf reeds op 47-jarige leeftijd op 3.10.1705.  Zij was wel het jaar voordien nog bevallen van een zoon.
Joannes zelf is gestorven in Oostwinkel op 12.11.1705 en 's anderendaags reeds begraven, wat in die tijd zeer normaal was.
De kinderen van Joannes:
  A. Livina Gysels
° Oostwinkel 30.12.1670.
Zij huwde in Waarschoot op 23.5.1694 met Guillelmus Focquaert en overleed in Waarschoot op 22.6.1727.  Haar man stierf er op 21.7.1738.
  B. Petrus Gysels
° Oostwinkel 7.5.1674.
† ?
  C. Nicolaas Gysels
° Oostwinkel 11.8.1675.
† Oostwinkel 23.5.1678.
  D. Maria Cornelia Gysels
° Oostwinkel 29.10.1678.
† Oostwinkel 31.10.1678.
  E. Andreas Gysels
° Oostwinkel 26.9.1679.
† Oostwinkel 29.9.1679.
  F. Georgius Gysels
° Oostwinkel 26.9.1679.
† Oostwinkel 5.10.1679.
  G. Joanna Francisca Gysels
° Oostwinkel 7.9.1703.
† Oostwinkel 16.9.1703.
  H. Anna Maria Gysels
° Oostwinkel 7.9.1703.
† Oostwinkel 19.9.1703.
  I. Joannes Franciscus Gysels
° Oostwinkel 26.9.1704.
† ?
 
3. Franciscus Gysels (B III)
° Oostwinkel 20.5.1651.
† Oostwinkel 21.6.1710.
 
4. Judocus Gysels
° Oostwinkel 26.10.1656.
† Oostwinkel 2.9.1674.
 
5. Petrus Gysels
° Oostwinkel 26.10.1656.
† ?
 

Naar de top van deze blz.
Algemeen Overzicht
Inhoudstafel
Zoek hier iets op
Onze Gyssels homepage

MijnPlatteland homepage


Meest recente bijwerking: 11 February 2013

counter
Andreas Gysels (B II)
August Gyssels (B VIII 1)
Augustinus Gyssels (B VIII 3)
Cornelius Gysels (B V 1)
Edmond Gyssels (B IX 2)
Eduard Gyssels (B VIII 2)
Eduard Gyssels (B IX 1)
Egidius Gysels (B VI 1)
Franciscus Gysels (B III)
Irma Gyssels (B IX 8)
Jan Baptist Gyssels (B VII 3)
Jan Baptist Gijsels (B VII 4)
Joannes Fr.Gysels (B VII 1)
Jooris Gyssels (B VI 2)
Judocus Gysels (B IV)
Judocus Gysels (B VII 2)
Jules Gyssels (B IX 5)
Kamiel Gyssels (B IX 3)
Martinus Gyssels (B VII 5)
Octaaf Gyssels (B IX 7)
Odile Gyssels (B IX 4)
Petrus Gyssels (B V 2)
Petrus L. Gyssels (B VI 3)
Raymond Gyssels (B IX 6)

Algemeen Overzicht
Tak A
Gyssels homepage
Inhoudstafel
Zoek iets op in deze website
Mijn Platte Land